Szkolenia dla samorządów w ramach kampanii „Krajobraz Mojego Miasta” w 2017 roku

 Jednym z kluczowych aspektów prowadzenia kampanii Krajobraz Mojego Miasta są szkolenia dla przedstawicieli samorządów (urzędów gminnych, miejskich i starostwa powiatowego), a także organizacji pozarządowych, lokalnych aktywistów, przedsiębiorców, właścicieli i zarządców zabytków – a więc wszystkich grup, które poprzez swoją działalność włączają się w zarządzanie dziedzictwem na szczeblu gminnym i kształtowanie przestrzeni publicznej.

Szkolenia dotyczą społecznych, kulturowych i prawnych aspektów projektowania przestrzeni miejskiej oraz gospodarowania nią. Zajęcia wspierane są warsztatami, podczas których uczestnicy pracują wspólnie nad rozwiązaniem problemów opartych o konkretne sprawy lokalne. Podczas szkoleń poruszane są takie zagadnienia jak: dziedzictwo w planowaniu strategicznym rozwoju gminy, narzędzia prawne ochrony zabytków, rozwój przedsiębiorczości lokalnej w oparciu o dziedzictwo czy sposoby na zagospodarowanie zabytków – dobre praktyki i przykłady.

W roku 2017 przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa przeprowadzili 6 szkoleń w powiatach:

  • kluczborskim,
  • wałbrzyskim,
  • wołomińskim,
  • żorskim,
  • żagańskim,
  • opatowskim.

Na jesień 2017 roku zaplanowane są kolejne 3 szkolenia, które odbędą się w powiatach:

  • pyrzyckim (we wrześniu),
  • tucholskim (w październiku),
  • polkowickim (w listopadzie).

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI