Konferencja „Światło w architekturze i przestrzeniach publicznych - o świadomym kreowaniu wizerunku miasta” 29 września 2017 r., Łódź

29 września 2017 r. w Muzeum Miasta Łodzi przy ul. Ogrodowej 15 w Łodzi, odbędzie się konferencja naukowa z cyklu „Światło i kolor w architekturze i przestrzeniach publicznych – o świadomy kreowaniu wizerunku miasta”, organizowana przez Fundację Lux Pro Monumentis, jako wydarzenie towarzyszące VII edycji Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła Light.Move.Festiwal.

Podczas konferencji referat pt. "Krajobraz mojego miasta. Dbajmy o naszą przestrzeń wspólną" wygłosi Wioletta Łabuda-Iwaniak, rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W trakcie wydarzenia wyświetlony zostanie również film "Krajobraz mojego miasta", będący głównym narzędziem kampanii społecznej o tym samym tytule mającej na celu zwrócenie uwagi na występujący w wielu polskich miastach chaos w przestrzeni publicznej oraz zwiększenie świadomości i poczucia odpowiedzialności władz samorządowych za ochronę lokalnego dziedzictwa.

Celem Konferencji jest wymiana poglądów na temat potrzeb i możliwości rozwoju współczesnych miast/gmin oraz propagowanie projektów, opartych na nowoczesnych, ekologicznych technologiach, mających na celu kreowanie spójnych, estetycznych, funkcjonalnych i przyjaznych mieszkańcom oraz środowisku naturalnemu przestrzeni publicznych. To bowiem przestrzeń publiczna sprzyja zacieśnianiu więzi międzyludzkich, umacnianiu tożsamości kulturowej oraz budowaniu kapitału społecznego, jak również jest wizytówką miasta mającą bezpośredni wpływ na jego promocję.

Swoją wiedzą - z zakresu architektury, urbanistyki, rewitalizacji, ochrony zabytków, designu oraz ekologii – podzielą się specjaliści reprezentujący następujące instytucje:  Narodowy Instytut Dziedzictwa, Urząd Miasta Łodzi, Politechnikę Krakowską, Politechnikę Poznańską oraz Fundację Lux Pro Monumentis. Wystąpienia prelegentów będą dotyczyły: kampanii społecznej "Krajobraz mojego miasta"; realizacji w przestrzeni miejskiej rzeźb, murali i mebli urbanistycznych; rewitalizacji Księżego Młyna; zastosowania i znaczenia jednobarwnego oświetlenia R-G-B w architekturze, futurystycznej wizji metropolii oraz tajników tworzenia VII edycji Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła Light.Move.Festival.

Konferencja skierowana jest do wszystkich grup społecznych, uczestniczących w budowaniu wizerunku miasta, w tym do pracowników różnych szczebli administracji publicznej, projektantów – architektów i urbanistów, plastyków, designerów oraz członków stowarzyszeń, fundacji, organizacji społecznych i samorządowych. 
  
Po zakończeniu Konferencji serdecznie zapraszamy do udziału w VII edycji Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła Light.Move.Festival. Łódź 2017. W tym roku Festiwal zabierze Państwa w niezwykła podróż  świetlnym szlakiem awangardy, na którym ujrzycie Państwo 55 podświetlonych artystycznie kamienic z wyjątkową oprawą muzyczną i aż 38 instalacji świetlnych, projekcji wielkoformatowych i animacji. Ci z Państwa, którzy zechcą zobaczyć wszystkie atrakcje na najdłuższej trasie, będą mieli do pokonania 15 kilometrów.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej na temat obszaru festiwalowego i jego atrakcji:
http://lmf2016.lmf.com.pl/obszar-i-glowne-atrakcje-lmf-2017-2/
https://www.facebook.com/LightMoveFestival/


Data publikacji: 06 września 2017

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl