Konferencja „Nauka dla ochrony i kształtowania krajobrazu” - VI konferencja poświęcona wdrażaniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce

Od 2012 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska organizuje cykliczne konferencje poświęcone wdrażaniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (EKK) w Polsce. 5. października 2017 r. odbędzie się już VI edycja konferencji.

 

Celem konferencji, w nawiązaniu do tegorocznego hasła Dnia Krajobrazu: Nauka o krajobrazie, jest promowanie ostatnich osiągnięć naukowych w zakresie badań dotyczących krajobrazu oraz przedstawienie możliwości ich wykorzystania w planowaniu i ochronie krajobrazu.

 

Podczas tegorocznej konferencji kontynuowana będzie rozpoczęta kilka lat temu dyskusja dotycząca wdrażania EKK, która przysłuży się znalezieniu wspólnych rozwiązań i uregulowaniu wielu kwestii w zakresie gospodarowania krajobrazem. Wypracowanie wspólnego podejścia do krajobrazu przyczyni się do usprawnienia współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a instytucjami rządowymi i samorządowymi, co umożliwi właściwe zarządzanie krajobrazem na wszystkich poziomach.

 

Zakres tematyczny konferencji będzie nawiązywał do najbliższych wyzwań, jakie czekają zarządy województw tj. opracowania audytów krajobrazowych. Zostaną podjęte kwestie najbardziej problematyczne, jak wytyczanie granic krajobrazu, rejestracja zmian zachodzących w krajobrazie czy badania tożsamości krajobrazowej.

 

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych szczebla wojewódzkiego, jak również instytucji naukowych oraz społecznych.

 

Podczas konferencji rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Wioletta Łabuda-Iwaniak, przedstawi referat „Dziedzictwo – przestrzeń wspólna. Założenia kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta””.

Data publikacji: 02 października 2017

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl