Kampania "Krajobraz mojego miasta" na konferencji "Dobre Praktyki w urbanistyce i planowaniu przestrzennym"

Celem konferencji jest stworzenie warunków dla dyskusji i wymiany doświadczeń na temat dobrych praktyk w urbanistyce i planowaniu przestrzennym mających swoje odniesienie w przestrzeni miast i na obszarach wiejskich. Przez DOBRE PRAKTYKI należy rozumieć pozytywne przykłady rozwiązań projektowych, organizacyjnych zarządczych i informacyjnych, które wpływają na:

  • funkcjonalność przestrzeni miast i wsi, (tj. stopień i zakres realizacji oczekiwanych funkcji),
  • praktyczność (komfort użytkowania, łatwość obsługi),
  • czytelność (rozumienie przestrzeni i jej porządek), bezpieczeństwo jej użytkowników oraz
  • na atrakcyjność i estetykę form zagospodarowania.

Zaproszenie na konferencję kierowane jest do pracowników naukowych i praktyków, którzy prowadzą rozważania naukowe i/lub kształtują i wykorzystują w praktyce mechanizmy poprawnych zmian w strukturze zurbanizowanej oraz planowaniu przestrzennym. Zaproszenie skierowane jest także do doktorantów i studentów, w celu stworzenia możliwości podzielenia się wynikami swoich badań, ale również w celu zweryfikowania nabytej wiedzy niezbędnej w dalszym procesie ich naukowego rozwoju. Zachęcamy do udziału osoby związane zarówno z ośrodkami naukowymi, jak i instytucjami administracji publicznej czy instytucjami społecznymi. Zapraszamy geografów, architektów, urbanistów, planistów przestrzennych, socjologów, ekonomistów i specjalistów innych dziedzin oraz dyscyplin, którym sposób kształtowania przestrzeni nie jest obojętny.

 

W czwartek o 10.55 przedstawicielki OT NID Poznań zaprezentują uczestnikom konferencji fragment filmu "Krajobraz mojego miasta" oraz najważniejsze założenia kampanii.

 

Data publikacji: 28 listopada 2017

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl