Podsumowanie konferencji „Krajobraz mojego miasta” w Katowicach

28 listopada 2017 roku w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbyła się konferencja „Krajobraz mojego miasta” skierowana do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego. Organizatorami wydarzenia był Narodowy Instytut Dziedzictwa i Śląski Urząd Wojewódzki.

 

Tematem spotkania było planowanie i zarządzanie przestrzenią publiczną z poszanowaniem kulturowego krajobrazu regionu. Konferencja została zorganizowana w ramach kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta”, prowadzonej od 2016 roku przez NID. 

 

Przybyłych samorządowców powitał  Bartosz Skaldawski, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Łukasz Łata, Kierownik Oddziału ds. Protokolarnych i Współpracy Zagranicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który odczytał list Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka.

 

Podczas konferencji odbyły się wystąpienia eksperckie:

- Agnieszka Olczyk, Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Katowicach - "Park Kulturowy i uchwała reklamowa - narzędzia prawne do ochrony krajobrazu kulturowego";

- Łukasz Konarzewski, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków - "Praktyka działań konserwatorskich na przykładzie Cieszyna i innych miast województwa śląskiego";

- arch. Agnieszka Kaczmarska, arch. Piotr Buśko, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice - "Konkurs architektoniczny jako narzędzie właściwego kształtowania przestrzeni miejskich";

- Katarzyna Wilk, Inspektor w Wydziale Ładu Przestrzennego i Gospodarowania Nieruchomościami, Urząd Miasta w Bieruniu - "Park Kulturowy narzędziem ochrony obszaru Staromiejskiego Bierunia";

- Aleksander Krajewski, Fundacja Napraw Sobie Miasto - "W jaki sposób zminimalizować ryzyko konfliktów społecznych przy tworzeniu tzw. uchwał krajobrazowych”.

 

W konferencji „Krajobraz mojego miasta” udział wzięło około 90 samorządowców z województwa śląskiego.

Data publikacji: 29 listopada 2017

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl