Rok z kampanią społeczną „Krajobraz mojego miasta” – dziękujemy, że byliście z nami!

Koniec roku to na ogół czas podsumowań i podziękowań, dlatego pozwoliliśmy sobie podsumować (tylko) działania społeczne, jakie prowadziliśmy w 2017 roku w ramach kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta” (KMM) i podziękować wszystkim, którzy nas wspierali i dołączyli do grona miłośników akcji.


Na początku roku Narodowy Instytut Dziedzictwa wyszedł  z propozycją organizacji we współpracy z Urzędami Wojewódzkimi lub Miejskimi premier filmu „Krajobraz mojego miasta” połączonych z konferencją dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z danego województwa. Chęć do współpracy i zaangażowanie przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Chcielibyśmy bardzo podziękować tym wszystkim, którzy pomogli zorganizować nam wydarzenia w: Bydgoszczy, Łodzi, Poznaniu, Opolu, Zakopanem, Lublinie i Katowicach oraz tym, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Cieszymy się, że idee zawarte w akcji społecznej zdobyły Państwa aprobatę i z konsekwencją wdrażaliście je we własnym środowisku, regionie, otoczeniu.


Podziękowania należą się także tym, którzy szerzyli wiedzę o kampanii społecznej  podczas ogólnopolskich i lokalnych wydarzeń tj. seminaria, konferencje, kongresy czy wystawy. Bez Państwa wsparcia, kampania na pewno nie osiągnęłaby takiego zasięgu i nie dotarłaby do szerokiej publiczności.


Akcja „Krajobraz mojego miasta” obecna była również w mediach. Mówiono i pisano o niej w m.in.: Telewizji Polskiej, Polskim Radiu na łamach prasy ogólnopolskiej i regionalnej oraz w internecie. Bardzo dziękujemy wszystkim dziennikarzom, którzy poprzez swoje materiały popularyzowali kampanię oraz szerzyli wiedzę na temat odpowiedzialnego zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz projektowania i porządkowania  przestrzeni wspólnej.


Czym byłoby podsumowanie bez kilku danych liczbowych.


W ramach kampanii w 2017 r.:  

  • Zorganizowaliśmy 7 premier wojewódzkich filmu „Krajobraz mojego miasta” połączonych z panelami eksperckimi lub konferencjami dla samorządów;
  • W poszczególnych premierach udział wzięło ok. 1000 samorządowców z całego kraju oraz organizacji pozarządowych;
  • W TVP S.A. oraz na antenach regionalnych Telewizji Polskiej  wyemitowaliśmy ponad 720 spotów społecznych z udziałem aktorów z serialu „Ranczo”;
  • Narodowy Instytut Dziedzictwa był koproducentem ponad 60 audycji, poświęconym założeniom KMM, które zostały wyemitowane  w Polskim Radiu i jego regionalnych rozgłośniach; Film „Krajobraz mojego miasta” został wyświetlony na antenie TVP Kultura oraz na większości antenach oddziałów regionalnych Telewizji Polskiej;
  • Do promowania idei kampanii zaangażowaliśmy 7 ambasadorów.

 

Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie. Mamy nadzieję, że 2018 rok będzie równie udany.
Do zobaczenia!

Data publikacji: 20 grudnia 2017

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl