Konferencja dla samorządowców w Białymstoku w ramach kampanii „Krajobraz mojego miasta”

Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Wojewoda Podlaski 20 lutego 2018 r. o godz. 11 organizują dla przedstawicieli samorządów województwa podlaskiego premierę filmu „Krajobraz mojego miasta” połączoną z konferencją poświęconą gospodarowaniu przestrzenią publiczną z poszanowaniem kulturowego krajobrazu regionu. Konferencja jest częścią kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta” i odbędzie się w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. A. Mickiewicza 3, Białystok).

 

Kampania Krajobraz mojego miastato akcja społeczna prowadzona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej celem jest zachęcanie do wprowadzania zmian w estetyce polskich miast przede wszystkim samorządowców, ale i społeczeństwa oraz profesjonalistów związanych z projektowaniem i zarządzaniem przestrzenią publiczną Kampania kształtuje odpowiedzialną i aktywną postawę dbałości o wspólną przestrzeń i krajobraz kulturowy.

 

Głównym narzędziem kampanii jest film „Krajobraz mojego miasta”, który diagnozuje najczęstsze problemy polskich miast i miasteczek i pokazuje, jak sobie z nimi radzić. Zwraca uwagę na reklamowy chaos, konieczność dbania o zieleń, w tym zabytkową, ochronę dziedzictwa oraz miejsc pamięci czy też na estetykę małej architektury, ulic i ogrodzeń. Drugim ważnym nośnikiem idei kampanii jest film „Piękne, polskie, drewniane”. W materiale filmowym zespół ekspertów, właściciele drewnianych obiektów i pasjonaci tego typu architektury pokazują, jak pielęgnując świeckie obiekty drewniane można ocalić je od zapomnienia. jest apelem do władz samorządowych, by nieustannie i intensywnie działały w kwestii ochrony architektury drewnianej. Fragmenty obu filmów będą prezentowane podczas konferencji.

 

Spotkanie otworzą wystąpienia: dr hab. prof. IH PAN Magdaleny Gawin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków, Bohdana Paszkowskiego, Wojewody Podlaskiego i Bartosza Skaldawskiego, p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

 

Ponadto, w programie konferencji przewidziane są następujące wystąpienia eksperckie:

 

  • Artur Gaweł, Dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej – Budownictwo drewniane w krajobrazie województwa podlaskiego
  • Iwona Górska, Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Białymstoku – Adaptacja obiektów drewnianych do nowej funkcji – w poszukiwaniu złotego środka
  • Adam Żywiczyński, Miejski Konserwator Zabytków w Suwałkach – Zmiany w krajobrazie kulturowym Suwałk a rewitalizacja społeczna
  • Jakub Bobrowski, Specjalista w zakresie systemów informacji przestrzennej – Wykorzystanie informacji przestrzennych do badania zanieczyszczenia krajobrazu miast przez nośniki reklamowe
  • Piotr Firsowicz, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Białymstoku – Planowanie przestrzenne a ochrona krajobrazu na przykładzie Miasta Białegostoku.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać mailowo: media@nid.pl Serdecznie zapraszamy!

Data publikacji: 08 lutego 2018

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl