Park kulturowy jako forma ochrony krajobrazu kulturowego (historycznego) – nowa publikacja Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Prof. Zbigniew Myczkowski, Roman Marcinek oraz dr Andrzej Siwek, pracownicy Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie opracowali  publikację pt: „Park kulturowy jako forma ochrony krajobrazu kulturowego (historycznego)” poświęconą parkom kulturowym, w której szczegółowej analizie poddali skuteczność ochrony obszarowej terenów o wartościach zabytkowych, w tym o wartościach krajobrazowych.

 

W opracowaniu specjaliści NID wykorzystali indywidualne doświadczenia badawcze, literaturę tematu oraz sporządzony specjalnie dla celów tego dokumentu przegląd formalnie powstałych parków kulturowych i form ochrony parki przypominających, ale odbiegających od ustawowej dyrektywy ich powoływania. Dzięki temu powstało pierwsza, tak kompleksowa publikacja poświęcona wyłącznie parkom kulturowym.

 

Publikację podzielono na siedem części:

1.      Tradycja i aktualne uwarunkowania prawne ochrony krajobrazu w polskim systemie ochrony zabytków;

2.      Ogólne uwarunkowania doktrynalne i prawne ochrony krajobrazu w Polsce;

3.   Analiza istniejących parków kulturowych a w szczególności celów ich powołania, treści uchwał ustanawiających pak kulturowy i zapisów planów ochrony parków kulturowych, a także praktyki ich funkcjonowania i ochrony;

4.      Analiza SWOT dotycząca funkcjonowania parków kulturowych;

5.     Wnioski dotyczące skuteczności istniejących przepisów, a w szczególności:
- regulacji trybu powoływania parków kulturowych (oraz dokumentów strategicznych wymaganych prawem i stosowanych) oraz funkcjonowania ich ochrony;

6.      Wnioski dotyczące sformułowania postulatów w zakresie:

- zmian uregulowań prawnych w celu zwiększenia skuteczności ochrony wartości krajobrazu kulturowego oraz ułatwienia ich stosowania,

- wytycznych odnośnie systemów zarządzania i ochrony w parkach kulturowych;

7.      Wybór bibliografii i spis dokumentów wykorzystanych.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją publikacji dostępną TUTAJ.

 

Data publikacji: 16 lutego 2018

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl