Konferencja i wojewódzka premiera filmowa w Białystoku w ramach kampanii „Krajobraz mojego miasta”

Dzięki współpracy Narodowego Instytutu Dziedzictwa z Wojewodą Podlaskim 20 lutego 2018 r. w Białymstoku odbyła się wojewódzka premiera filmu „Krajobraz mojego miasta” i ekspercka konferencja poświęcona zagadnieniom gospodarowania przestrzenią miejską oraz ochronie świeckiej architektury drewnianej. Konferencja była częścią kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta”.

 

Spotkanie otworzył Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski, który powitał gości i podkreślił, że zarówno tematyka ładu w przestrzeni miejskiej, jak i dbałości o regionalną architekturę drewnianą są kwestiami ważnymi dla całego województwa. Następnie wystąpił Bartosz Skaldawski, p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który opowiedział o założeniach kampanii „Krajobraz mojego miasta”. Kolejnym punktem wydarzenia były projekcje wybranych odcinków z filmów zrealizowanych w ramach kampanii: „Krajobraz mojego miasta” i „Piękne, polskie, drewniane”.

 

Po projekcji filmów rozpoczęły się wystąpienia referentów. Jako pierwszy wystąpił Artur Gaweł, Dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, którego wystąpienie dotyczyło Budownictwa drewnianego w krajobrazie województwa podlaskiego. Kolejny referat zaprezentowała Iwona Górska, Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Białymstoku. Prezentacja dotyczyła Adaptacji obiektów drewnianych do nowej funkcji – w poszukiwaniu złotego środka. Wystąpienie Adama Żywiczyńskiego, Miejskiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach, nosiło tytuł Zmiany w krajobrazie kulturowym Suwałk a rewitalizacja społeczna. Jako następny wystąpił Jakub Bobrowski, specjalista w zakresie systemów informacji przestrzennej, a jego referat dotyczył Wykorzystania informacji przestrzennych do badania zanieczyszczenia krajobrazu miast przez nośniki reklamowe. Konferencję zamknął referat Piotra Firsowicza z Towarzystwa Urbanistów Polskich, Oddział w Białymstoku. Wystąpienie zatytułowane było Planowanie przestrzenne a ochrona krajobrazu na przykładzie Miasta Białegostoku.

 

Kampania Krajobraz mojego miastato akcja społeczna prowadzona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej celem jest zachęcanie do wprowadzania zmian w estetyce polskich miast przede wszystkim samorządowców, ale i społeczeństwa oraz profesjonalistów związanych z projektowaniem i zarządzaniem przestrzenią publiczną Kampania kształtuje odpowiedzialną i aktywną postawę dbałości o wspólną przestrzeń i krajobraz kulturowy.

 

Głównym narzędziem kampanii jest film „Krajobraz mojego miasta”, który diagnozuje najczęstsze problemy polskich miast i miasteczek i pokazuje, jak sobie z nimi radzić. Zwraca uwagę na reklamowy chaos, konieczność dbania o zieleń, w tym zabytkową, ochronę dziedzictwa oraz miejsc pamięci czy też na estetykę małej architektury, ulic i ogrodzeń. Drugim ważnym nośnikiem idei kampanii jest film „Piękne, polskie, drewniane”. W materiale filmowym zespół ekspertów, właściciele drewnianych obiektów i pasjonaci tego typu architektury pokazują, jak pielęgnując świeckie obiekty drewniane można ocalić je od zapomnienia. Jest apelem do władz samorządowych, by nieustannie i intensywnie działały w kwestii ochrony architektury drewnianej.

 

Data publikacji: 21 lutego 2018

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl