Smart Metropolia 2018

Smart Metropolia jest największą doroczną konferencją na temat obszarów metropolitalnych w kraju. Od trzech lat współorganizatorami wydarzenia są Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz Ministerstwo Rozwoju. Unikalne znaczenie Kongresu rozwijane jest w oparciu o zróżnicowane podejście do relacji tworzących metropolie i realizacji koncepcji smart city. Ideę smart city rozumiemy jako optymalne wykorzystywanie dostępnych zasobów i pomysłów na rzecz zrównoważonego rozwoju całego obszaru metropolitalnego, nie tylko największych i najbogatszych miast położonych w centrum.

 

Stałym celem kongresu jest podtrzymanie debaty publicznej na temat pozytywnego wpływu obszarów metropolitalnych dla rozwoju Polski oraz krajów ościennych. Kongres ma ambicję angażować ludzi wpływowych, opiniotwórczych i charyzmatycznych ze środowisk mieszkańców, działaczy lokalnych sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, dziennikarzy i blogerów oraz przedstawicieli i władze metropolii, zarówno z Polski, jak i Unii Europejskiej do tworzenia publicznego sposobu myślenia o metropolii.

 

Tegoroczny kongres Smart Metropolia w perspektywie wyborów dla mieszkańców ma wskazać aktualne i perspektywiczne działania na rzecz umożliwienia wszystkim mieszkańcom sposobu życia w różnorodnej, skomunikowanej i inkluzywnej metropolii. Kongres eksponuje aktualne, wiodące trendy społeczne, ekonomiczne, technologiczne i komunikacyjne oraz te perspektywiczne, wyznaczające kierunki wyborów dla mieszkańców metropolii na kolejne lata. Stanowić będą one punkty odniesienia dla tematów spotkań realizowanych w ramach linii programowych: idee (wybory dla przyszłości), demokracja lokalna (wybory dla dobra wspólnego), innowacja i biznes (wybory dla rozwoju).

Spotkania prowadzone będą w zróżnicowanej dla grup docelowych formułach  takich jak panele, debaty, prezentacje, warsztaty i sesje kreatywne, wykłady inspiracyjne, wydarzenia towarzyszące.

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa weźmie udział w panelu „Krajobraz miasta. Krajobraz metropolii”, który wpisuje się kampanię społeczną „Krajobraz mojego miasta”. Panel odbędzie się 21 września o godzinie 10:00.

 

Szczegółowy program dostępny jest na stronie kongresu.

 

Data publikacji: 11 lipca 2018

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl