Konferencja "PARKI KULTUROWE W PRAKTYCE - szanse i zagrożenia"

3 paździenika 2018 roku w godzinach 10-16 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Katowicach odbędzie się Konferencja "PARKI KULTUROWE W PRAKTYCE - szanse i zagrożenia".

Park kulturowy, jako forma ochrony konserwatorskiej, budzi coraz większe zainteresowanie. Powstające parki kulturowe obejmują różnorodne formy krajobrazowe – poczynając od terenów otwartych, niezabudowanych, przez układy wiejskie, aż po ściśle zabudowaną tkankę miejską, co powoduje, że każdy z nich boryka się z innego rodzaju problemami.

Konferencja ma na celu przybliżyć proces tworzenia i funkcjonowania parków kulturowych. Skierowana jest nie tylko do samorządów i służb konserwatorskich, ale również do wszystkich zainteresowanych ochroną dziedzictwa kulturowego. W jej trakcie rozmawiać będziemy o różnych kontekstach użycia narzędzia, jakim jest park kulturowy – od najbardziej oczywistego, to znaczy ochrony dziedzictwa, a skończywszy na poprawie estetyki przestrzeni terenów miejskich oraz budowaniu potencjału turystycznego.

 

Do wygłoszenia referatów zaproszeni zostali przedstawiciele Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz gmin, na terenie których funkcjonują lub są planowane parki kulturowe (m.in. w Urzędzie Miasta w Brzegu, UrzędzieMiasta w Tarnowskich Górach, Rybniku, Dąbrowie Górniczej). Przedstawione zostaną również założenia ideowe oraz dotychczasowe działania prowadzone przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, a związane z utworzeniem parku kulturowego w RUDZIE Śląskiej.

Park kulturowy to również szczególna forma współpracy ze społeczeństwem, w trakcie konferencji chcielibyśmy więc poruszyć temat informowania i aktywizowania mieszkańców na obszarze chronionym.

Po referatach przewidziany jest czas na dyskusję.

Wstęp wolny

PROGRAM: 
10.00 OFICJALNE OTWARCIE
Adam Kowalski – wprowadzenie w temat konferencji
10.15 REFERATY
• Lidia Klupsz „Parki kulturowe jako forma ochrony krajobrazu kulturowego”
• Tomasz Przybyło „Park kulturowy jako skuteczne narzędzie ochrony miejskiego krajobrazu kulturowego na przykładzie Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie”
• Joanna Dubas „Dlaczego park kulturowy?”
• Zbigniew Pawlak „Hałda popłuczkowa w Tarnowskich Górach na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO”
11.50 – 12.20 PRZERWA KAWOWA
12.25 REFERATY
• Tomasz Cioch „Park kulturowy Stare Miasto Rybnik – prace nad jego utworzeniem"
• Wojciech Czyżewski „Park kulturowy w Dąbrowie Górniczej – podróż przez historię Zagłębia Dąbrowskiego"
• Adam Kowalski „Park kulturowy w Rudzie – historia, przestrzeń, narracja”
13.45 DYSKUSJA
prowadzenie Łukasz Dziuba


Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1966241216770208/

Data publikacji: 04 września 2018

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl