Ekonomiczne i kulturowe aspekty dziedzictwa kulturowego oraz ich wpływ na gospodarkę lokalną

W dniu 18.09.2018 r. podczas spotkania (godz. 10.00-14.00) pn. "Ekonomiczne i kulturowe aspekty dziedzictwa kulturowego oraz ich wpływ na gospodarkę lokalną" Krzysztof Spychała z Narodowego Instytutu Dziedzictwa zaprezentował film "Krajobraz mojego miasta". Spotkanie zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu odbyło się w sali Politechniki Opolskiej.  


W ramach tego spotkania  wykłady przedstawili:

Iwona Solisz – Zagadnienia formalne ochrony zabytków;

Joanna Kardasińska – Dziedzictwo kulturowe w procesie tworzenia marki turystycznej;

Artur Kwaśniewski – Co należałoby wiedzieć o współczesnym rozumieniu „zabytku”?


W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miast i gmin, powiatów, organizacji pozarządowych, muzeów, Lokalnych Grup Działania oraz właściciele i zarządcy obiektów zabytkowych.

Data publikacji: 19 września 2018

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl