Dziedzictwo w służbie edukacji

W czwartek, 25 października 2018 r. Katarzyna Latocha i Krzysztof Spychała, przedstawiciele OT NID w Opolu wzięli udział w konferencji informacyjno-promocyjnej Programu Erasmus+, organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Opolu.

 

Podczas swojego wystąpienia pt. Dziedzictwo w służbie edukacji przybliżyli kampanię społeczną Krajobraz Mojego Miasta, wyświetlili fragmenty filmu instruktażowego promującego kampanię, a także przybliżyli cele i misję Europejskich Dni Dziedzictwa zachęcając nauczycieli do udziału w tym projekcie edukacyjnym w przyszłym roku.

 

W konferencji wziął udział wziął pan Michał Siek, Opolski Kurator Oświaty, a także 88 nauczycieli z opolskich podstawowych i ponadpodstawowych.

 

 

Ramowy program konferencji informacyjno-promocyjnej Programu Erasmus+,  25 października 2018 r. - Opole

 

 

10.00 – 10.10  Uroczyste otwarcie konferencji – Michał Siek - Opolski Kurator Oświaty

 

10.10 – 11.00  Cele Programu Erasmus+ omówienie poszczególnych sektorów programu – przedstawiciel Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

 

11.00 – 12.00  Prezentacja przykładów dobrej praktyki – projektów realizowanych w ramach Programu Erasmus+, sektor Edukacja szkolna przez wybrane szkoły województwa opolskiego

 

12.00 – 12.20  Przerwa kawowa

 

12.20 – 12.35 Prezentacja  w ramach obchodów w 2018 roku Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego „Dziedzictwo w służbie edukacji” - Katarzyna Latocha, Krzysztof Spychała przedstawiciele  Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Oddział Terenowy w Opolu

 

12.35 – 13.00 – Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektów – przedstawiciel Regionalnego Punktu Informacyjnego Programu Erasmus+ w województwie opolskim

 

13.00 – 13.20 – Dyskusja i ewentualne pytania

 

13.20 – 13.30 – Podsumowanie konferencji

 

 

Data publikacji: 25 października 2018

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl