Zieleń w mieście

Zieleń jest nieodłącznym i nieodzownym składnikiem w strukturze każdego miasta, jednym z wielu elementów tworzących jego tkankę, na równi z innymi, np. z układem ulic, formą obiektów odpowiedzialnym za jego charakterystyczną postać. 


Zieleń w mieście pełni rozmaite funkcje, z których ekologiczna jest zapewne jedną z ważniejszych. Znaczenie ma nawet pojedyncze drzewo. Nie mniej ważna jest funkcja techniczna, czyli osłona i izolacja zabudowy i miejsc wypoczynku przed szkodliwymi czynnikami. Ale wymienić należy również funkcję dydaktyczną, wychowawczą, sportową, społeczną, a nawet psychologiczną, wynikającą z pozytywnego wpływu na poczucie bezpieczeństwa, czy sprzyjaniu budowaniu więzi. I wreszcie funkcja estetyczna i kompozycyjna, czyli wywoływanie odczucia harmonii i piękna. Może być również narzędziem kreowania percepcji danej przestrzeni i nadawania jej indywidualnego charakteru. W każdym przypadku wpływa korzystnie na wizerunek miasta.

 

Więcej porad dotyczących zieleni w mieście znaleźć można w specjalnym poradniku dostępnym do pobrania poniżej.

Materiały do pobrania

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl