Film i odcinki "Piękne, polskie, drewniane"

Film i odcinki "Piękne, polskie, drewniane"

„Piękne, polskie, drewniane” to drugi film przygotowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego pomysłodawczynią jest Generalny Konserwator Zabytków prof. Magdalena Gawin.
 

W materiale filmowym zespół ekspertów, właściciele drewnianych obiektów i pasjonaci tego typu architektury pokazują, jak pielęgnując obiekty drewniane można ocalić je od zapomnienia. Specjaliści przekonują, że drewniane jest fajne i niezwykle wartościowe. Na konkretnych przykładach pokazują, w jaki sposób należy eksponować drewnianą architekturę oraz co robić, by zachować ją dla przyszłych pokoleń. Film jest apelem o to, by władze samorządowe nieustannie i intensywnie działały w kwestii ochrony architektury drewnianej i starały się uświadamiać społeczeństwo o niezwykłej wartości tych obiektów. Zdaniem ekspertów wypowiadających się w filmie rolą samorządów jest również zachęcanie mieszkańców, organizacji pozarządowych do czynnego wspierania inicjatyw, które przysłużą się turystyce kulturowej w regionie, co przełoży się na wzrost rozpoznawalności i atrakcyjności danej miejscowości.  
 

Film ma charakter szkoleniowy i stanowi integralną część kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta”. 

Odcinek 1 - "Alarm dla domow z drewna"

Odcinek 2 - "Turystyczne zalety drewnianych domów"

Odcinek 3 - "Jak dbać o drewniany dom?"

Odcinek 4 - "Drewniane domy w Waszej gminie"

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl