Materiały do pobrania

"Dziedzictwo obok Mnie - poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach" to publikacja powstała w ramach projektu DoM - Dziedzictwo obok Mnie realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z norweską Dyrekcją ds. Dziedzictwa Kulturowego. Poradnik powstał, by wesprzeć merytorycznie władze samorzadowe, liderów lokalnych i organizacje pozarządowe w zarzadzaniu dziedzictwem kulturowym rozumianym jako planowany proces ochrony i wykorzystanie potencjału dziedzictwa w rozwoju gospodarczym i społecznym gminy.

Materiały do pobrania

"Księga standardów ulicy Piotrkowskiej" to zbiór wskazówek, wytycznych i przykładów dobrych praktyk pokazujący, jak przywrócić ulicom dawną świetność. Podniesienie wizualnej atrakcyjności lokali i stowrzenie spójnego wizerunku ul. Piotrkowskiej w Łodzi jako szlaku reprezentacyjnego i elitarnego zachęci łodzian do częstszego odwiedzania nie tylko deptaka, ale przede wszystkim sklepów z pieknymi witrynami, niespotykanymi w zwykłym centrum handlowym. Poradnik ma być księgą dobrych praktyk, z której władze samorządowe w całym kraju mogą czerpać inspiracje do działania.

Materiały do pobrania

"Zasady projektowania i umieszczania nośników informacji wizualnej i reklam na obiektach i obszarach zabytkowych" autorstwa Anny Fortuny-Marek i Boguslawa Szmygina to rodzaj poradnika, który ma dopomóc w przygotowywaniu tzw. zewnętrznych nośników informacji wizualnej na obiektach i w obszarach objętych ochroną konserwatorską. Zewnętrznymi nośnikami informacji wizualnej są nazywane szyldy, napisy, loga, witryny, „potykacze”, banery, osłony, itd., czyli wszelkiego rodzaju elementy służące przekazywaniu informacji i reklam na budynkach i w przestrzeni miejskiej.

Celem opracowania jest przedstawienie zasad, które z punktu widzenia konserwatorskiego powinny obowiązywać nośniki informacji wizualnej. Zasady są zilustrowane pozytywnymi i negatywnymi przykładami, które zostały zebrane na obszarach chronionych w Polsce i za granicą.

Materiały do pobrania

Uchwała reklamowa

Na podstawie ustawy krajobrazowej obowiązującej od 11 września 2015 roku rady gmin mogą ustanowić akty prawa miejscowego, tzw. uchwały reklamowe. Dokument ten określa m.in.: gdzie i jakie reklamy można umieszczać, jakie mają mieć gabaryty, a także - z jakich materiałów mogą być wykonywane. 

 

Celem niniejszego przewodnika jest zwięzłe wskazanie gminom charakteru nowego aktu prawnego, jego umiejscowienia w systemie prawnym, korzyści, ale i ryzyka, które wiąże się z jego przyjęciem, a także procedury sporządzenia. Niektóre przepisy nie są precyzyjne i trudno jednoznacznie określić, jak będą interpretowane. Na pewno wiele zagadnień zostanie przesądzonych dopiero wskutek wypracowania stanowiska wojewodów jako organów nadzorczych i sądów administracyjnych. Autorka przedstawia w takich przypadkach argumenty przemawiające za różnymi interpretacjami i przedstawia optymalne jej zdaniem – z punktu widzenia działań gmin – stanowisko.


Więcej informacji znaleźć można w "Uchwała reklamowa - przewodnik dla gmin" autorstwa Anny Fogel.

Materiały do pobrania

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl