Premiery filmowe dla samorządów

Karpacz, 9.05.2018 r.

9 maja 2018 r. w Karpaczu odbyła się premiera filmu „Krajobraz mojego miasta” oraz debata z udziałem ekspertów. Gości przywitał gospodarz miejsca Radosław Jęcek Burmistrz Karpacza.

 

W panelu uczestniczyli: Katarzyna Arasiewicz z  Biura Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu,  Robert Szymala  Kierownik Biura Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Miasta Wałbrzych oraz Krzysztof Kurek Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze. Debatę moderował  dr Grzegorz Grajewski Kierownik Oddziału Terenowego  Narodowego Instytutu Dziedzictwa we Wrocławiu.

 

Ponadto, w dyskusji udział wzięli: Barbara Nowak-Obelinda Dolnośląska Wojewódzka Konserwator Zabytków, Janusz Korzeń, architekt, urbanista, Prezes Fundacji Karkonoskiej i Towarzystwa Karkonoskiego, redaktor naczelny "Karkonoszy".  Radni Miasta Karpacz, przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji zajmujących się tematem ochrony dziedzictwa kulturowego, samorządowcy, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy miasta. 

 

Podczas dyskusji poruszano tematy związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uporządkowaniem reklam w przestrzeni miejskiej, ochroną terenów zielonych oraz wprowadzeniem parku kulturowego na terenie miasta Karpacz. Spotkanie odbyło się w ramach akcji społecznej „Krajobraz mojego miasta”.

 

Zamość, 18.04.2018 r.

Prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków oraz Andrzej Wnuk Prezydent Zamościa uczestniczyli w pokazie filmu pt.: „Krajobraz mojego miasta” połączonym z panelem merytorycznym na temat zarządzania przestrzenią publiczną, która odbyła się 18 kwietnia 2018 roku w kinie Stylowy w Zamościu.

 

Premiera filmu powiązana była z obchodami Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.

 

Partnerem merytorycznym wydarzenia był Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Kampania społeczna „Krajobraz mojego miasta” to pierwsza tak kompleksowa inicjatywa, której celem jest budowanie i kształtowanie powszechnej świadomości społecznej dotyczącej zagospodarowania oraz estetyki przestrzeni wspólnej.


Panel dyskusyjny z ekspertami:

  • prof. Magdalena Gawin – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków
  • dr Dariusz Kopciowski – Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie
  • Ewa Furlepa – Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zamościu
  • Piotr Zając – Dyrektor  Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Zamość
  • Andrzej Ćwiek – Burmistrz Nałęczowa

Moderator – Wioletta Łabuda-Iwaniak – rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Białystok, 20.02.2018 r.

Spotkanie otworzył Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski, który powitał gości i podkreślił, że zarówno tematyka ładu w przestrzeni miejskiej, jak i dbałości o regionalną architekturę drewnianą są kwestiami ważnymi dla całego województwa. Następnie wystąpił Bartosz Skaldawski, p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który opowiedział o założeniach kampanii „Krajobraz mojego miasta”. Kolejnym punktem wydarzenia były projekcje wybranych odcinków z filmów zrealizowanych w ramach kampanii: „Krajobraz mojego miasta” i „Piękne, polskie, drewniane”.

 

Po projekcji filmów rozpoczęły się wystąpienia referentów. Jako pierwszy wystąpił Artur Gaweł, Dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, którego wystąpienie dotyczyło Budownictwa drewnianego w krajobrazie województwa podlaskiego. Kolejny referat zaprezentowała Iwona Górska, Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Białymstoku. Prezentacja dotyczyła Adaptacji obiektów drewnianych do nowej funkcji – w poszukiwaniu złotego środka. Wystąpienie Adama Żywiczyńskiego, Miejskiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach, nosiło tytuł Zmiany w krajobrazie kulturowym Suwałk a rewitalizacja społeczna. Jako następny wystąpił Jakub Bobrowski, specjalista w zakresie systemów informacji przestrzennej, a jego referat dotyczył Wykorzystania informacji przestrzennych do badania zanieczyszczenia krajobrazu miast przez nośniki reklamowe. Konferencję zamknął referat Piotra Firsowicza z Towarzystwa Urbanistów Polskich, Oddział w Białymstoku. Wystąpienie zatytułowane było Planowanie przestrzenne a ochrona krajobrazu na przykładzie Miasta Białegostoku.

Katowice, 28.11.2017 r.

28 listopada 2017 roku w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbyła się konferencja „Krajobraz mojego miasta” skierowana do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego. Organizatorami wydarzenia był Narodowy Instytut Dziedzictwa i Śląski Urząd Wojewódzki.

 

Tematem spotkania było planowanie i zarządzanie przestrzenią publiczną z poszanowaniem kulturowego krajobrazu regionu. Konferencja została zorganizowana w ramach kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta”, prowadzonej od 2016 roku przez NID. 

 

Przybyłych samorządowców powitał  Bartosz Skaldawski, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Łukasz Łata, Kierownik Oddziału ds. Protokolarnych i Współpracy Zagranicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który odczytał list Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka.

 

Podczas konferencji odbyły się wystąpienia eksperckie:

- Agnieszka Olczyk, Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Katowicach - "Park Kulturowy i uchwała reklamowa - narzędzia prawne do ochrony krajobrazu kulturowego";

- Łukasz Konarzewski, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków - "Praktyka działań konserwatorskich na przykładzie Cieszyna i innych miast województwa śląskiego";

- arch. Agnieszka Kaczmarska, arch. Piotr Buśko, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice - "Konkurs architektoniczny jako narzędzie właściwego kształtowania przestrzeni miejskich";

- Katarzyna Wilk, Inspektor w Wydziale Ładu Przestrzennego i Gospodarowania Nieruchomościami, Urząd Miasta w Bieruniu - "Park Kulturowy narzędziem ochrony obszaru Staromiejskiego Bierunia";

- Aleksander Krajewski, Fundacja Napraw Sobie Miasto - "W jaki sposób zminimalizować ryzyko konfliktów społecznych przy tworzeniu tzw. uchwał krajobrazowych”.

 

W konferencji „Krajobraz mojego miasta” udział wzięło około 90 samorządowców z województwa śląskiego.

Lublin, 24.11.2017 r.

24 listopada 2017 r. w godz. 9.30-13.30, odbyła się konferencja dla przedstawicieli samorządów, organizowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Lubelski Urząd Wojewódzki. Tematem spotkania było gospodarowanie przestrzenią publiczną z poszanowaniem kulturowego krajobrazu regionu. Konferencja została zorganizowana w ramach kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta”, prowadzonej przez NID.

Spotkanie zainaugurowali przemówieniami: dr hab. Przemysław Czarnek - Wojewoda Lubelski oraz prof. Małgorzata Rozbicka - Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Po otwarciu nastąpiła projekcja filmu "Krajobraz mojego miasta", a po niej prezentacja Ambasadorów Kampanii, którymi są m. in. Dorota Chotecka, prof. Magdalena Gawin, Sebastian Karpiel-Bułecka, Krzysztof Trebunia-Tutka.

Podczas konferencji odbyły się następujące wystąpienia eksperckie:
- dr inż. arch. Natalia Przesmycka - Świecka drewniana architektura na Lubelszczyźnie
- Andrzej Ćwiek, burmistrz Nałęczowa - Miasto bez reklam. Krajobraz własnością mieszkańców
- Piotr Zając, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Zamościu - Założenia projektu uchwały krajobrazowej w Zamościu
- dr Hubert Mącik, Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie - Prace nad „kodeksem reklamowym” dla Lublina; uwarunkowania i propozycje rozwiązań

Po wystąpieniach ekspertów odbyła się debata z udziałem samorządowców, którzy poruszyli zagadnienia dotyczące edukacji szkolnej w zakresie poruszanych w kampanii idei, prezentowali wypracowane w swoich miastach i gminach standardy, omawiali też trudności proceduralne.

Konferencję prowadził dr Dariusz Kopciowski - Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wzięło w niej udział 120 przedstawicieli samorządów.

Konferencja odbyła się w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4.

Zakopane, 22.11.2017 r.

22 listopada w Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem odbyła się konferencja dla przedstawicieli lokalnych samorządów, przygotowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, Urząd Miasta Zakopane oraz Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Konferencja poświęcona była gospodarowaniu przestrzenią publiczną z poszanowaniem kulturowego krajobrazu regionu oraz konieczności ochrony regionalnej, zabytkowej architektury drewnianej. Konferencja jest częścią kampanii „Krajobraz mojego miasta”. 
 
Konferencję otworzył Burmistrz Miasta Zakopane, Leszek Dorula, Wojewoda Małopolski, Piotr Ćwik oraz Dyrektor narodowego Instytutu Dziedzictwa, prof. Małgorzata Rozbicka. Spotkanie prowadziła rzecznik NID-u, Wioletta Łabuda-Iwaniak.
 
Podczas spotkania odbyło się wręczenie odznaczeń Krzyża Zasługi dla regionalistki Doroty Majerczyk oraz Medalu „Zasłużony kulturze Gloria Artis” dla artysty Marka Szali. Odznaczenia wręczył Wojewoda Małopolski, a gratulacje odznaczonym złożyli: Burmistrz Miasta Zakopane wraz Zastępcą, Agnieszką Nowak-Gąsienicą.
 
Następnie uczestnicy konferencji obejrzeli 3 odcinki filmu „Krajobraz Mojego Miasta” (dotyczące chaosu reklamowego, zieleni w mieście oraz estetyki ulicy) oraz fragment filmu „Piękne, polskie, drewniane”. Po projekcji filmów głos zabrali prelegenci – specjaliści w dziedzinie gospodarowania przestrzenią publiczną i estetyki miasta.
 
Referat prof. Zbigniewa Myczkowskiego dotyczył zasad i uwarunkowań ochrony krajobrazu kulturowego. Dr Andrzej Siwek przedstawił koncepcję parku kulturowego jako formy ochrony zabytków i narzędzia ochrony krajobrazu. Mgr inż. arch. Krzysztof Trebunia-Tutka (jeden z ambasadorów kampanii) z punktu widzenia architekta i regionalisty opowiedział o nowym życiu tradycyjnego podhalańskiego budownictwa. Mgr Natalia Skiepko, miejski konserwator zabytków w Zakopanem, przedstawiła referat nt. historycznego krajobrazu Zakopanego w kontekście współczesnych realiów. Na zakończenie swój referat o estetyce w transporcie przedstawił mgr Piotr Manowiecki.
 
Kampania społeczna „Krajobraz mojego miasta” prowadzona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego to projekt zachęcający do wprowadzania zmian w przestrzeni polskich miast, skierowany przede wszystkim do samorządów, ale i do społeczeństwa oraz profesjonalistów związanych z projektowaniem przestrzeni publicznej. Celem kampanii jest kształtowanie odpowiedzialnej i aktywnej postawy w dbałości o wspólną przestrzeń miejską. 
 

Centralnym punktem kampanii jest film „Krajobraz mojego miasta”, który diagnozuje najpowszechniejsze problemy polskich miast i pokazuje, jak sobie z nimi radzić, a więc jak efektywnie ograniczać reklamowy chaos, dbać o miejską zieleń, w tym zabytkową, jak chronić dziedzictwo oraz miejsca pamięci. Drugim ważnym nośnikiem idei kampanii jest film „Piękne, polskie, drewniane”. W materiale filmowym zespół ekspertów, właściciele drewnianych obiektów i pasjonaci tego typu architektury pokazują, jak pielęgnując obiekty drewniane można ocalić je od zapomnienia.

Poznań, 8.09.2017 r.

8 września 2017 r. (piątek) o godz. 11.00, w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa poprzedzająca premierę wojewódzką filmu „Krajobraz mojego miasta”.

W konferencji udział wzięły: Marlena Maląg, Wicewojewoda Wielkopolski, prof. Małgorzata Rozbicka, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Jolanta Goszczyńska Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

W trakcie spotkania omówiono ogólne założenia kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta” oraz przedstawiono rolę samorządów w kształtowaniu przestrzeni publicznej miast woj. Wielkopolskiego.

Po konferencji prasowej odbyło się spotkanie z wielkopolskimi samorządowcami pt.” Zarządzanie krajobrazem miasta”. Do grona prelegentów dołączyła Ewa Bortkiewicz, Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN, która odczytała list prof. Magdaleny Gawin, Wiceminister Kultury, Generalnego Konserwatora Zabytków i pomysłodawczyni kampanii. W panelu udział wzięło około 130 przedstawicieli organów administracji samorządowej.

Podczas konferencji specjaliści, historycy sztuki, znawcy z zakresu komunikacji miejskiej oraz naukowcy przedstawili zagadnienia związane z zarządzaniem przestrzenią publiczną: zielenią, reklamami zewnętrznymi oraz szeroko pojętą ochroną miejsc zabytkowych. Prelegenci mówili też o dobrych praktykach i szansach, jakie daje dbanie o przestrzeń miejską. Spotkanie zakończyła dyskusja dot. zmian w projektowaniu przestrzeni publicznej oraz korzyści jakie niosą one za sobą.

Łódź, 30.05.2017 r.

30 maja br. (wtorek) o godz. 13:00 na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Tymienieckiego 22 w Łodzi, odbyła się premiera wojewódzka filmu „Krajobraz mojego miasta”. 


W uroczystej premierze filmu wzięli udział: prof. Małgorzata Rozbicka – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Mirosław Suski – Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz przedstawiciele samorządów województwa łódzkiego. 


Po filmie odbyły się trzy prezentacje tematyczne: 
- Prezentacja miasta Kutno pt. „Jak samorządy pozyskują środki finansowe na rewitalizację przestrzeni miejskiej” 
- Prezentacja pt. „Księga standardów ulicy Piotrkowskiej” 
- Prezentacja nt. rewitalizacji obiektów ŁSSE S.A. 


Film "Krajobraz mojego miasta" stanowi część kompleksowego projektu zachęcającego do zmian w krajobrazie polskich miast. Produkcja ma charakter szkoleniowy i przeznaczona jest głównie dla władz samorządowych. Dotyka wielu zagadnień związanych z zarządzaniem przestrzenią publiczną, m.in.: opanowania chaosu reklamowego szpecącego krajobraz miast, małej architektury, zieleni - w tym także zabytkowej. 


Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków, producentem merytorycznym Narodowy Instytut Dziedzictwa.


Bydgoszcz, 19.04.2017 r.

19 kwietnia 2017 roku w Operze NOVA w Bydgoszczy, odbyła się premiera filmu „Krajobraz mojego miasta” w województwie kujawsko-pomorskim.

W wydarzeniu wzięli udział: prof. Magdalena Gawin – Podsekretarz Stanu MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków, prof. Małgorzata Rozbicka – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszcz oraz Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski.  


Premierę filmu poprzedziła konferencja prasowa, w której udział wzięli: Podsekretarz Gawin, Dyrektor Rozbicka oraz Wojewoda Bodganowicz. Prezydenta Bruskiego zastąpiła Iwona Waszkiewicz – Zastępca Prezydenta Bydgoszczy.


W konferencji prasowej udział wzięli także przedstawiciele mediów województwa kujawsko-pomorskiego, w tym m. in. przedstawiciele PAP, czy TVP3 Bydgoszcz. Polskie Radio PiK zorganizowało w Operze na czas konferencji prasowej i premiery filmu studio live. 


Po pokazie filmu przedstawiono dwie prezentacje tematyczne: 
- „Nadrzeczne krajobrazy” - Anna Rembowicz - Dziekciowska dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, 
- „Kształtowanie estetycznej przestrzeni miasta - rola i znaczenie społecznej Rady ds. Estetyki Miasta Bydgoszczy" - prof. Dariusz Markowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Film "Krajobraz mojego miasta" stanowi część kompleksowego projektu zachęcającego do zmian w krajobrazie polskich miast. Produkcja ma charakter szkoleniowy i przeznaczona jest głównie dla władz samorządowych. Dotyka wielu zagadnień związanych z zarządzaniem przestrzenią publiczną, m.in.: opanowania chaosu reklamowego szpecącego krajobraz miast, małej architektury, zieleni - w tym także zabytkowej. 


Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków, producentem merytorycznym Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Warszawa, 01.12.2016 r.

1 grudnia 2016 roku o godz. 11:00 w Kinie Wisła w Warszawie odbyła się premiera filmu „Krajobraz mojego miasta”. Film stanowi część kompleksowego projektu zachęcającego do zmian w krajobrazie polskich miast. Jego celem jest zwiększenie świadomości i poczucia odpowiedzialności władz samorządowych za ochronę dziedzictwa lokalnego. 


Premierę filmu poprzedziła konferencja prasowa, która odbyła się 1 grudnia o godz. 10.00 w Kinie Wisła z udziałem: prof. Magdaleny Gawin - Podsekretarza Stanu MKiDN, Generalnego Konserwator Zabytków, prof. Małgorzaty Rozbickiej – Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Zdzisława Sipiery - Wojewody Mazowieckiego. 
  
Po filmie odbył się panel ekspercki w składzie: Bogdan Brożyna (Dyrektor Wydziału Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego), prof. Jakub Lewicki (Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków), Bartosz Skaldawski (Z-ca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa), Filip Spek (Stowarzyszenie Miasto jest Nasze), dr hab. Katarzyna Zalasińska ( Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków w MKiDN). 

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl