2. edycja konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa”

Rusza druga edycja ogólnopolskiego konkursu

„Samorząd dla Dziedzictwa”

Konkurs „Samorząd dla dziedzictwa” skierowany jest do samorządów gminnych, które mogą wykazać się modelowym opracowaniem, wdrażaniem i realizacją gminnego programu opieki nad zabytkami, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Celem konkursu jest promocja najlepszych praktyk służących ochronie i zachowaniu wartości dziedzictwa kulturowego oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Koordynatorem konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Gminne programy opieki nad zabytkami mogą być zgłaszane do Konkursu w następujących kategoriach:

  1. duże i średnie gminy miejskie (liczące co najmniej 50 tys. mieszkańców)
  2. małe gminy miejskie (liczące poniżej 50 tys. mieszkańców).
  3. gminy miejsko-wiejskie i gminy wiejskie.

Laureaci oraz gminy wyróżnione w konkursie otrzymają dyplomy i tablice pamiątkowe. Nagrodą główną będą filmy promujących dziedzictwo kulturowe laureatów. Dodatkowo Narodowy Instytut Dziedzictwa przeprowadzi kampanię promocyjną przybliżającą dokonania zwycięzców na prowadzonych przez siebie portalach internetowych i w mediach społecznościowych.

Elementem promocji konkursu jest podcast „Dlaczego warto wziąć udział w konkursie »Samorząd dla Dziedzictwa«?”, którego gościem jest przewodnicząca jury konkursu prof. dr hab. Monika Murzyn-Kupisz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W rozmowie z dziennikarzem Maciejem Kurzajewskim ekspertka odpowiada na szereg pytań, między innymi: Jaka jest idea konkursu i do kogo jest on skierowany? Dlaczego dbałość o zabytki, poprzez realizowanie i wdrażanie gminnych programów opieki nad zabytkami, powinna być priorytetem dla samorządów? Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w konkursie? Podcast stanowi kompendium wiedzy dla tych przedstawicieli władz samorządowych, dla których dziedzictwo kulturowe stanowi nie tylko świadectwo przeszłości, ale również istotny element naszej współczesności; potencjał, który – odpowiednio zagospodarowany – może mieć znaczący wpływ na rozwój lokalnych społeczności, https://www.youtube.com/watch?v=k6gNW5bDfE4

Regulamin konkursu, procedura oceny i formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączniku.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać na adres sekretariatu Konkursu:

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy w Rzeszowie
ul. Hetmańska 15, 35-045 Rzeszów

z dopiskiem „Samorząd dla Dziedzictwa”

do 18 czerwca 2021 r.

Udział w konkursie jest otwarty i bezpłatny.

  • Patronem konkursu jest dziennik „Rzeczpospolita”.
  • Partnerem konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna.
  • Projekt realizowany jest w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022

WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI