Wydawnictwa

"Park kulturowy jako forma ochrony krajobrazu kulturowego" - W opracowaniu specjaliści NID wykorzystali indywidualne doświadczenia badawcze, literaturę tematu oraz sporządzony specjalnie dla celów tego dokumentu przegląd formalnie powstałych parków kulturowych i form ochrony parki przypominających, ale odbiegających od ustawowej dyrektywy ich powoływania. Dzięki temu powstało pierwsza, tak kompleksowa publikacja poświęcona wyłącznie parkom kulturowym.

Materiały do pobrania

"Dziedzictwo obok Mnie - poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach" to publikacja powstała w ramach projektu DoM - Dziedzictwo obok Mnie realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z norweską Dyrekcją ds. Dziedzictwa Kulturowego. Poradnik powstał, by wesprzeć merytorycznie władze samorzadowe, liderów lokalnych i organizacje pozarządowe w zarzadzaniu dziedzictwem kulturowym rozumianym jako planowany proces ochrony i wykorzystanie potencjału dziedzictwa w rozwoju gospodarczym i społecznym gminy. 

Materiały do pobrania

"Księga standardów ulicy Piotrkowskiej" to zbiór wskazówek, wytycznych i przykładów dobrych praktyk pokazujący, jak przywrócić ulicom dawną świetność. Podniesienie wizualnej atrakcyjności lokali i stowrzenie spójnego wizerunku ul. Piotrkowskiej w Łodzi jako szlaku reprezentacyjnego i elitarnego zachęci łodzian do częstszego odwiedzania nie tylko deptaka, ale przede wszystkim sklepów z pieknymi witrynami, niespotykanymi w zwykłym centrum handlowym. Poradnik ma być księgą dobrych praktyk, z której władze samorządowe w całym kraju mogą czerpać inspiracje do działania.

Materiały do pobrania

"Zasady projektowania i umieszczania nośników informacji wizualnej i reklam na obiektach i obszarach zabytkowych" autorstwa Anny Fortuny-Marek i Boguslawa Szmygina to rodzaj poradnika, który ma dopomóc w przygotowywaniu tzw. zewnętrznych nośników informacji wizualnej na obiektach i w obszarach objętych ochroną konserwatorską. Zewnętrznymi nośnikami informacji wizualnej są nazywane szyldy, napisy, loga, witryny, „potykacze”, banery, osłony, itd., czyli wszelkiego rodzaju elementy służące przekazywaniu informacji i reklam na budynkach i w przestrzeni miejskiej.

Celem opracowania jest przedstawienie zasad, które z punktu widzenia konserwatorskiego powinny obowiązywać nośniki informacji wizualnej. Zasady są zilustrowane pozytywnymi i negatywnymi przykładami, które zostały zebrane na obszarach chronionych w Polsce i za granicą.

Materiały do pobrania

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl