Dyskusja i pokaz filmu "Krajobraz mojego miasta" w Toruniu

29.11.2017 r. w siedzibie Toruńskiego Domu Technika odbyło się spotkanie dyskusyjne towarzyszące pokazowi filmu „krajobraz mojego miasta”. Organizatorzy spotkania – Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Toruniu, Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorsko Kujawski, oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Toruniu – do rozmowy nad kształtowaniem ładu przestrzennego, w tym możliwości zastosowania właściwych narzędzi normatywnych, zaprosili inżynierów środowiska – członków stowarzyszeń naukowo-technicznych. Ponadto do udziału w spotkaniu zaproszono Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, reprezentowane przez p.o. Miejskiego Konserwatora Zabytków Mirosławę Romaniszyn, oraz Miejską Pracownię Urbanistyczną w Toruniu, reprezentowaną przez Dyrektor Annę Stasiak.

 

Spotkanie poprowadził kierownik toruńskiego oddziału NID Robert Kola, który wprowadził uczestników w problematykę kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta”, prowadzoną przez NID od 2016 r., oraz ideę prezentowanego filmu, powstałego z inicjatywy prof. Magdaleny Gawin.

 

Pokaz filmu wywołał ożywioną dyskusję nad stanem krajobrazu kulturowego ośrodków miejskich województwie kujawsko-pomorskim. Wśród głosów dominowały wątki poszanowania przestrzeni historycznej, problemów związanych z nadmiarem powierzchni reklamowych, kształtowania zieleni w strukturach miejskich, oraz budowy pomników i ich otoczenia. Głos specjalny zabrała dyr. Anna Stasiak, prezentując przygotowywany projekt Kodeksu Reklamowego Torunia – zbioru zasad mających określać funkcjonowanie reklam w przestrzeni miejskiej.

Data publikacji: 01 grudnia 2017

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl