Dziedzictwo kulturowe w badaniach. Prezentacja wyników na konferencji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Co Polacy myślą o dziedzictwie? Co o nim wiedzą? Z czym go kojarzą? Jakie znaczenia mu przydają? Które wartości dziedzictwa są dla nich najważniejsze? Czy są zainteresowani jego poznawaniem? Czy czują się za nie odpowiedzialni? Ile są w stanie za nie zapłacić?

 

Na te i inne pytania odpowiada książka pt. "Dziedzictwo kulturowe w badaniach. Polacy wobec dziedzictwa". Raport z badań społecznych prezentująca wyniki badań społecznych przeprowadzonych dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Publikacja, będąca wspólną inicjatywą Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego inicjuje serię wydawniczą poświęconą prezentowaniu wyników badań społecznych dotyczących dziedzictwa kulturowego.

 

4 grudnia 2017 r. w Krakowie podczas konferencji "Po co Polakom dziedzictwo? Współczesna rola i znaczenie dziedzictwa w badaniach społecznych” organizowanej  przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim eksperci zaprezentowali wyniki  badań szerokiemu gronu odbiorców i przyczynili się do dyskusji na temat znaczeń i roli jaką odgrywa dziedzictwo dla współczesnych Polaków. Wykład wygłosili: dr Krzysztof Kowalski, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego "O dziedzictwie i jego wykorzystaniu na przełomie XX i XXI wieku"; dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego "Dziedzictwo w akcji i narracji. Relacje, formy i konteksty dziedzictwa kulturowego" oraz dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie "Potencjał społeczno-ekonomicznego oddziaływania dziedzictwa kulturowego i wyzwania w jego badaniu".

 

Ze strony NID głos zabrali: Bartosz Skaldawski, Z-ca Dyrektora NID, Anna Kozioł i Aleksandra Chabiera z Działu Kształcenia i Wydawnictw. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii reprezentowali  dr hab. Piotr Nowak, Konrad Stępnik i  Adam Dąbrowski.

 

W trakcie spotkania Wioletta Łabuda-Iwaniak przekonywała, że kampania społeczna „Krajobraz mojego miasta” jest potrzebna i ważna dla społeczeństwa.

 

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją!

Data publikacji: 06 grudnia 2017

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl