Kampania "Krajobraz mojego miasta" na targach GREEN CITY EXPO

W dniach 28.02-01.03.2018 r. w kieleckim ośrodku targowym odbędą się po raz pierwszy Targi Zieleni i Małej Architektury Miejskiej GREEN CITY EXPO – spotkanie profesjonalistów i pasjonatów dobrze zagospodarowanej przestrzeni publicznej.


Podczas Targów pokazane zostaną urządzenia i technologie do utrzymania terenów zielonych, ochrony i pielęgnacji drzewostanu, realizacji rozwiązań zachowujących powierzchnie biologicznie czynne, jak zielone dachy czy mini-parki.  Zaprezentują się także producenci ławek, wiat, gazonów, systemów identyfikacji wizualnej czy wyposażenia stref relaksu, takich jak siłownie plenerowe i place zabaw.

Uczestnicy spotkań towarzyszących targom rozmawiać będą o kształtowaniu zieleni i przestrzeni miejskiej, ich wpływie na jakość życia mieszkańców, a także wymienią się doświadczeniami ze swoich inicjatyw w tym zakresie. Targi Kielce zapraszają na organizowaną 28 lutego Konferencję: Zieleń potrzebna od zaraz oraz Forum: Zieleń i mała architektura w kształtowaniu wizerunku miasta, które odbędzie się 1 marca. W ramach Forum zaprezentowane będą m.in. filmy zrealizowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach kampanii Krajobraz Mojego Miasta.

Targi skierowane są do osób, które zawodowo zajmują się planowaniem i gospodarką miejską, przedstawicieli samorządów, służb komunalnych, zarządców nieruchomości, projektantów, jak i mieszkańców miast i miasteczek czy lokalnych organizacji społecznych.

Data publikacji: 27 lutego 2018

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl