Ochrona krajobrazu i zarządzanie parkiem kulturowym – szkolenie w Zakopanem

Na zaproszenie Urzędu Miasta Zakopane Narodowy Instytut Dziedzictwa przeprowadził szkolenie pt. ”Ochrona krajobrazu i zarządzanie parkiem kulturowym” 16 maja 2018 r. w Zakopanem.

 

Spotkanie otworzyła Agnieszka Nowak-Gąsienica, Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane oraz Tomasz Filar, Naczelnik Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Miasta Zakopane, który zaprezentował wyniki prac przy Parku Kulturowym Krupówki.

 

Podczas szkolenia dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski prof. PK z NID OT Kraków przedstawił „Metodykę architektury krajobrazu w planie ochrony parku kulturowego”, dr Andrzej Siwek, Kierownik NID OT Kraków zaprezentował „Zabytek w krajobrazie – praktyka i problemy ochrony”, Roman Marcinek NID OT Kraków omówił „Plan Zarządzania Parkiem Kulturowym - narzędzie niedoceniane”, Wioletta Łabuda-Iwaniak, rzecznik prasowy NID przybliżyła cele i założenia kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta" w kontekście ochrony krajobrazu kulturowego.

 

Spotkanie zakończyło się dyskusją oraz przedstawieniem zasad projektowania i sytuowania nośników informacji wizualnej i reklam na obiektach i w obszarach zabytkowych. Dobre i złe przykłady zostały omówione na podstawie publikacji  autorstwa Anny Fortuny-Marek, Kierownika OT NID Rzeszów  i prof. Bogusława Szmygina z Politechniki Lubelskiej.

Data publikacji: 18 maja 2018

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl