Podsumowanie konferencji w Przemyślu

8 maja 2019 r. Generalny Konserwator Zabytków, Wojewoda Podkarpacki oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu, przy merytorycznym wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, zorganizowali w Przemyślu konferencję poświęconą parkom kulturowym i gospodarowaniu przestrzenią publiczną z poszanowaniem kulturowego krajobrazu regionu. Konferencja była częścią kampanii „Krajobraz mojego miasta”.
 

Głównym celem konferencji było omówienie warunków do powołania w Przemyślu – a dokładnie w jego centrum, które od zeszłego roku należy do grona pomników historii - parku kulturowego. Rozwiązanie to, wdrażane coraz częściej na terenie naszego kraju, pozwala m. in. na uporządkowanie chaosu reklamowego, ujednolicenie małej architektury i odsłonięcie zabytkowej przestrzeni. Pozwala też na wyznaczenie standardów dotyczących umieszczania reklam i ogłoszeń przez przedsiębiorstwa i firmy usługowe.

Konferencję otworzyła dr Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki. Przemówienia powitalne wygłosili również Bartosz Skaldawski, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Wojciech Bakun, prezydent Miasta Przemyśla oraz Jan Jarosz, dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.
Wśród przybyłych gości byli m.in.: Lucyna Podhalicz, wicewojewoda podkarpacki; Bogusław Świeży, wiceprezydent Miasta Przemyśla; Marek Ustrobiński, zastępca prezydenta Rzeszowa; ks. Marek Wojnarowski, diecezjalny konserwator zabytków.

Uczestnicy spotkania wysłuchali wystąpień ekspertów, którzy pracują w instytucjach ochrony dziedzictwa kulturowego i na co dzień spotykają się ze wszystkimi problemami ochrony krajobrazu kulturowego.

Program konferencji został ułożony tak, aby poruszyć jak najwięcej zagadnień związanych z porządkowaniem przestrzeni publicznej w zabytkowym centrum Przemyśla. Scenerię dla planowanego parku kulturowego zilustrowali dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Jan Jarosz w wystąpieniu pt. „W poszukiwaniu piękna – Krajobraz mojego miasta” oraz studenci II roku Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnio-Europejskiej w Przemyślu w prezentacji „Detal przemyski”.
Następnie, rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Wioletta Łabuda-Iwaniak omówiła założenia kampanii „Krajobraz Mojego Miasta”. Przemówieniu towarzyszyła prezentacja filmu pod tym samym tytułem.
Tematykę i ideę powoływania parków kulturowych w Polsce przybliżyły wystąpienia Anny Fortuny-Marek, kierownika oddziału terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Rzeszowie pt. „Park kulturowy jako forma ochrony i zarządzania dziedzictwem” oraz dr. Krzysztofa Wielgusa z Politechniki Krakowskiej, który omówił zagadnienie ochrony parku kulturowego Stare Miasto w Krakowie i zobrazował je na tle sytuacji parków kulturowych w Polsce.
Kwestie bezpośrednio dotyczące planowanego parku kulturowego w zabytkowym centrum Przemyśla zreferowała Beata Kot, podkarpacki wojewódzki konserwator zabytków.
Marta Rymar, miejski konserwator ochrony zabytków w Krośnie, zaprezentowała uczestnikom konferencji metody działań konserwatorskich na rzecz ochrony zabytkowej przestrzeni miejskiej w kontekście współczesnych uwarunkowań funkcjonalnych. Powyższe zagadnienia omawiała na przykładzie Krosna.
Z uwagi na fakt, że jednym z największych problemów estetycznych we współczesnej przestrzeni miejskiej jest chaos reklamowy, nie zabrakło też analizy tej kwestii. Podjął się jej Bartosz Podubny, zastępca wojewódzkiego konserwatora zabytków w wystąpieniu pt. „Reklama wczoraj i dziś. Doświadczenia z lat 30 XX w. i współczesne dobre praktyki”.

Konferencję podsumowała Beata Kot – podkarpacki wojewódzki konserwator zabytków. Poprowadziła również dyskusję na tematy poruszone w trakcie wystąpień.

***

Kampania „Krajobraz mojego miasta” to akcja społeczna prowadzona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej celem jest zachęcanie do wprowadzania zmian w estetyce polskich miast przede wszystkim samorządowców, ale i społeczeństwa oraz profesjonalistów związanych z projektowaniem przestrzeni publicznej. Kampania kształtuje odpowiedzialną i aktywną postawę dbałości o wspólną przestrzeń miejską.

Głównym narzędziem kampanii jest film „Krajobraz mojego miasta”, który diagnozuje najczęstsze problemy polskich miast i pokazuje, jak sobie z nimi radzić. Zwraca uwagę na reklamowy chaos, konieczność dbania o miejską zieleń, w tym zabytkową, ochronę dziedzictwa oraz miejsc pamięci czy też na estetykę małej architektury, ulic i ogrodzeń. Drugim ważnym nośnikiem idei kampanii jest film „Piękne, polskie, drewniane”. W materiale filmowym zespół ekspertów, właściciele drewnianych obiektów i pasjonaci tego typu architektury pokazują, jak pielęgnując obiekty drewniane można ocalić je od zapomnienia. jest apelem do władz samorządowych, by nieustannie i intensywnie działały w kwestii ochrony architektury drewnianej.

Oba filmy, a także wiele innych praktycznych materiałów i informacji nt. kampanii oraz działań, jakie warto podejmować na rzecz krajobrazu znaleźć można na www.krajobrazmojegomiasta.pl.
***

Data publikacji: 09 maja 2019

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl