Dzień Krajobrazu w Narodowym Instytucie Dziedzictwa

20 października 2020 roku już po raz piąty będziemy obchodzić Dzień Krajobrazu! W tym roku wszystkie wydarzenia towarzyszące świętu skoncentrują się wokół zagadnienia drzewa w krajobrazie.

 
Narodowy Instytut Dziedzictwa włącza się w obchody Dnia Krajobrazu – z tej okazji przygotował wiele zabaw i quizów z ciekawymi nagrodami, które ogłoszone zostaną 20 października 2020 r. na następujących profilach facebookowych:


Narodowy Instytut Dziedzictwa pragnie zachęcić do uważnego przyjrzenia się krajobrazowi kulturowemu; wyciągnięcia starych albumów, odkurzenia wspomnień, czy uruchomienia wyobraźni. Zabawy przeznaczone będą dla odbiorców w różnym wieku - będą wymagały zarówno dawki merytorycznej wiedzy, jak i kreatywności.

Posty zostaną opublikowane o godzinie 8:00, 11:00 oraz 14:00.
Zachęcamy do wspólnej zabawy i uważnego śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych!
fot. GDOS / http://www.gdos.gov.pl/dzien-krajobrazu-2020
Wśród wielu krajobrazów komponentem o szczególnej roli są drzewa. Skupione w grupach lub rosnące pojedynczo okazy często decydują o obliczu i charakterze krajobrazu. Drzewa pełnią w krajobrazach bardzo zróżnicowane funkcję: począwszy od soliterów, które dominują w przestrzeni, przez grupy lub szpalery drzew wyznaczające granicę kolejnych widoków, aż po rozległe skupienia stanowiące tło dla innych obiektów lub krajobrazów. Ze względu na swoją biologiczną różnorodność drzewa są obecne w większości typów krajobrazów, występują zarówno na terenie krajobrazów naturalnych, jak i kulturowych, zwiększając harmonijność i ład przestrzenny. Drzewa pełnią w krajobrazie nie tylko funkcje przyrodnicze, czy klimatyczne, lecz zyskują także znaczeń kulturowych, urastając nierzadko do rangi symbolu. Potężne drzewa przez wieki inspirowały poetów i malarzy, przez co ich reprezentacja w tekstach kultury jest bardzo znacząca.

Więcej informacji o Dniach Krajobrazu na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Data publikacji: 12 października 2020

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl