Ambasadorzy

"Estetyka otoczenia to nie sprawa gustu. Estetyka to inwestycje, turystyka, to rozwój Twojego miasta!"


dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin - Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków. Z zawodu historyk, eseistka. W 2002 r. obroniła rozprawę: „Higiena Rasy. Historia polskiego ruchu eugenicznego 1880-1953” i zdobyła stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. 12 maja 2016 r. uzyskała w IH PAN stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy „Spór o równouprawnienie kobiet 1864-1919”.

W 2007-2008 r. zorganizowała wspólnie z dr S. Kuźmą multimedialną wystawę bilingwalną: „Walka z degeneracją rasy” poświęconą polskiemu i zagranicznemu ruchowi eugenicznemu. Zainicjowała powstanie filmu dokumentalnego pt. „Śmierć psychiatry”, opisującego samobójczą śmierć dr Karola Mikulskiego 17 marca 1940 r., który odmówił Niemcom wyznaczenia listy pacjentów przeznaczonych do eksterminacji. W latach 2013-2015 r. rozpoczęła badanie dotyczące przebiegu okupacji niemieckiej na północnym Mazowszu w okolicach nazistowskiego obozu zagłady Treblinka i sądzenia zbrodni z lat wojny w PRL. Inicjatorka Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego. 

Autorka książek, m.in. „Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchu eugenicznego 1880-1952”, „Bilet do nowoczesności. O kulturze w XIX-XX wieku”, opracowań, artykułów. 

"Odsłońmy góry, uporządkujmy miasta, chrońmy unikalną tożsamość każdego regionu!"

 

Sebastian Karpiel-Bułecka - architekt z wykształcenia, muzyk z zamiłowania. Ukończył Technikum Budownictwa Regionalnego oraz Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Gra na: skrzypcach, dudach podhalańskich, instrumentach pasterskich.

Założyciel i lider zespołu Zakopower, łączącego góralską tradycję z nowoczesnym brzmieniem. Zespół ma na swoim koncie 7 albumów w tym 4 studyjne, okolicznościowe „Kolędowo”, DVD oraz koncertowy zapis projektu z Atom String Quartet. Sebastian wraz z zespołem Zakopower zagrał na prestiżowych europejskich festiwalach. Razem z zespołem Zakopower otrzymał nagrody: Fryderyk – czterokrotnie. Trzykrotnie zwyciężył w konkursie Premier Festiwalu Opolskiego, zwyciężył również na festiwalu TopTrendy.

 

Przez 15 lat, wraz z kolegami, którzy współtworzą Zakopower, jako „Kapela Sebastiana Karpiela Bułecki” grał folkową muzykę Karpat, Podhala, węgierską i słowacką. Do tej pory Kapela koncertuje promując kulturę ludową skalnego Podhala. Współtworzy projekt „Głosy Gór” m.in. z Januszem Olejniczakiem i Jerzym Maksymiukiem ukazujący wpływ muzyki i tradycji góralskiej na twórczość wybitnych kompozytorów polskich, m.in. Karola Szymanowskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara. Próbuje też swych sił w muzyce poważnej, jazzie, śpiewa z wybitnymi osobowościami świata Opery."Polska jest piękna, tylko nie zawsze możemy to dostzreć, przez chaos reklamowy, jaki nas otacza"

 

Bogdan Kalus - aktor filmowy i teatralny. Założyciel pierwszego prywatnego teatru Korez w Karowicach, w którym występował do 2014 roku. Od 2008 roku współpracuje z Teatrem Capitol. Artysta jest też współzałożycielem kabaretu KaŁaMaSz.

 

Bogdan Kalus szczególnie dobrze znany jest szerokiej publiczności, dzięki roli w serialu Ranczo. Na potrzeby kampanii Krajobraz Mojego Miasta aktor wziął udział w realizacji trzech spotów nawiązujących właśnie do tego serialu i promujących idee kampanii.

 "Kampania społeczna „Krajobraz mojego miasta” uczy odpowiedzialności za przestrzeń w której żyjemy."


Dorota Chotecka - aktorka filmowa i teatralna. W 1994 r. ukończyła PWSFTviT w Łodzi. 

 

Popularność przyniosły jej role w serialach” Ranczo”, „Miodowe lata” czy „ 13 posterunek”. Ma na swoim koncie ma  role u wybitnych reżyserów, min. Marka Koterskiego: „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”, „Dzień świra” . Obecnie można ją oglądać na deskach Teatru Capitol w Warszawie.

 

Na potrzeby kampanii Krajobraz Mojego Miasta wzięła udział w realizacji trzech spotów nawiązujących do serialu "Ranczo" i promujących idee kampanii.

"Największymi skarbami Podhala są krajobraz i tradycja - jesteśmy za nie osobiście odpowiedzialni."

 

Krzysztof Trebunia-Tutka – architekt o specjalności architektura drewniana i regionalna, muzyk, pedagog. Z urodzenia i zamiłowania – góral i zakopiańczyk, hołdujący tradycji i walczący o jej przetrwanie. Jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i nauczycielem dyplomowanym muzyki tradycyjnej. Założyciel i lider rodzinnego zespołu Trebunie-Tutki, kapeli góralskiej Śleboda, zespołu ”Małe Trebunie-Tutki”, autor audycji radiowych i prelekcji, pomysłodawca i autor wielu płyt z muzyką góralską i inspirowaną (współpraca międzykulturowa m.in. z Twinkle Brothers z Jamajki, Quintetem Urmuli z Gruzji, projekty z Voo Voo i Wojciechem Waglewskim, Krzysztofem Ścierańskim, Kiniorem).

 

Twórca nurtu Nowej Muzyki Góralskiej, która jest kreatywną kontynuacją muzyki Skalnego Podhala i próbą ocalenia jej dla przyszłych pokoleń. Autor prekursorskiej metody nauczania muzyki góralskiej z opracowanym przez siebie zapisem palcowym. Jako muzyk-instrumentalista nagradzany w konkursach muzyki tradycyjnej. Za swoją twórczość i całokształt pracy wielokrotnie nagradzany, m.in. medalem GLORIA ARTIS i Zasłużony dla Kultury Polskiej, tytułem Twórca Honoris Gratia, przyznaną przez Radę Naukową Związku Podhalan, Nagrodą im. Oskara Kolberga (z kapelą rodzinną), prestiżowym tytułem AMBASADOR POLSZCZYZNY (z zespołem Trebunie-Tutki), przyznanym przez Radę Języka Polskiego PAN.

"Krajobraz i miejska przestrzeń, tak jak powietrze jest dobrem wspólnym i tak jak powietrze powinna być chroniona."

 

Wiktor Lach - społeczny opiekun zabytków, społecznie wspiera urzędy konserwatorskie, samorządy oraz właścicieli w ratowaniu zabytków. Od wielu lat bada i zajmuje się problematyką ochrony drewnianej architektury letniskowej zwanej świdermajer oraz walką ze szkodliwymi stereotypami na temat zabytków.


Współautor (razem z dr inż. Marcinem Górskim) poradnika remontowo-budowlanego „Jak wyremontować świdermajera?”. Prezes fundacji Dobra Przestrzeń zajmującej się szeroko pojętą ochroną dóbr kultury. Inicjator i współorganizator interdyscyplinarnych warsztatów „Funkcja, przestrzeń, nowe życie świdermajera” przeznaczonych dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i Wydziału Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.


Koordynuje prace zespołu konserwatorskiego przy remoncie dawnego pensjonatu Gurewicza w Otwocku, który jest uważany za największy budynek drewniany w Europie.

"Nasze miasta mogą być piękniejsze i bardziej zadbane. Pora uwierzyć w to, że Polska to piękny kraj, pełen ciekawej architektury i dobrej przestrzeni, o którą musimy razem zadbać."


Jan Mencwel - animator kultury, działacz ruchów miejskich. Współzałożyciel i obecny prezes stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, największego ruchu miejskiego w Polsce.


Zainicjował wiele akcji społecznych na rzecz ratowania cennych elementów dziedzictwa, m.in. osiedla domków fińskich w Warszawie, barów mlecznych. Współautor ogólnopolskich kampanii na rzecz zmian w prawie (m.in. Posprzątajmy Reklamy - na rzecz ustawy krajobrazowej czy Uratujcie Drzewa - na rzecz nowelizacji ustawy o ochronie przyrody).


Działa także w Towarzystwie Krajoznawczym "Krajobraz", które zajmuje się odkrywaniem na nowo tradycji krajoznawstwa. Publikuje na łamach "Magazynu Kontakt" i "Gazety Stołecznej". 

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl