Film i odcinki "Krajobraz mojego miasta"

Film "Krajobraz mojego miasta"

Zapraszamy do obejrzenia filmu "Krajobraz mojego miasta". Poniżej prezentujemy także jego wersję odcinkową.

Odcinek 1 - Reklama w przestrzeni miejskiej

Odcinek 2 - Drzewa w mieście

Odcinek 3 - Rynki, bruki, posadzki

Odcinek 4 - Piesi i samochody

Odcinek 5 - Mała architektura

Odcinek 6 - Miejska strefa sacrum

Odcinek 7 - Estetyka ulicy

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl