Dla mediów

Szanowni Państwo

Narodowy Instytut Dziedzictwa zwraca się z apelem do wszystkich przedstawicieli mediów o wsparcie kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta”. Nie do przecenienia bowiem jest Państwa rola w informowaniu społeczeństwa
na temat istniejących problemów, czy niedoskonałości i wskazywaniu pozytywnych rozwiązań.

Brak wielkoformatowych reklam, często przysłaniających całe fasady budynków oraz estetyczne i ujednolicone sąsiedztwo zabytkowych obiektów czy terenów zielonych – to marzenie nas wszystkich.

Mamy nadzieję, że przygotowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, na zlecenie Generalnego Konserwatora Zabytków, prof. Magdaleny Gawin, kampania spotka się z Państwa dobrym przyjęciem izostanie szeroko upowszechniona,
a na jej efekty nie trzeba będzie zbyt długo czekać.

Wszelkie pytania można kierować do zespołu ds. Komunikacji Społecznej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Zespół ds. Komunikacji Społecznej

(0-22) 55-15-673

komunikacja@nid.pl

http://krajobrazmojegomiasta.pl/wp-content/uploads/2021/10/1209-430.jpg

Materiały do pobrania