O kampanii

Kampania społeczna "Krajobraz mojego miasta"

W 2016 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa zainaugurował kampanię społeczną pod hasłem „Krajobraz mojego miasta”. Najistotniejszym elementem kampanii jest film szkoleniowy „Krajobraz mojego miasta” przygotowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Film powstał z inicjatywy prof. Magdaleny Gawin, Generalnej Konserwator Zabytków i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Kampania rozpoczęła się cyklem audycji zrealizowanych we współpracy z Programem Trzecim Polskiego Radia, które były emitowane na falach rozgłośni od 6 do 27 sierpnia 2016 roku. Tematy audycji bezpośrednio nawiązywały do filmu szkoleniowego i poruszały następujące zagadnienia: ochrona historycznej przestrzeni, chaos reklamowy, oświetlenie w mieście, estetyka i użyteczność miejskich placów, zieleń w mieście.  

By nadać kampanii rozgłos 1 grudnia 2016 roku w Kinie Wisła w Warszawie odbyła się oficjalna premiera filmu „Krajobraz mojego miasta”. Na specjalnie zorganizowaną konferencję prasową, poprzedzającą pokaz, zaproszono dziennikarzy, którzy mieli możliwość zadania pytań prof. Magdalenie Gawin - Podsekretarzowi Stanu MKiDN, Generalnemu Konserwatorowi Zabytków, prof. Małgorzacie Rozbickiej – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Zdzisławowi Sipierze - Wojewodzie Mazowieckiemu. Po filmie odbył się panel ekspercki połączony z dyskusją. 

Film „Krajobraz mojego miasta” stanowi część kompleksowego projektu zachęcającego do zmian w krajobrazie polskich miast. Jego celem jest zwiększenie świadomości i poczucia odpowiedzialności władz samorządowych za ochronę dziedzictwa lokalnego. Przedstawia on zagadnienia związane z zarządzaniem przestrzenią publiczną: miejscami pamięci, zielenią, reklamami zewnętrznymi oraz szeroko pojętą ochroną miejsc zabytkowych. Materiał filmowy zwraca uwagę na te problemy z zakresu ochrony dziedzictwa, na które rzeczywiście realny wpływ mają samorządy.  

Kampania będzie kontynuowana w 2017 roku i  obejmuje szereg działań na rzecz promocji estetyki i ładu w przestrzeni publicznej. 


Już teraz podjęliśmy współpracę z TVP Kultura, wraz z którą pracujemy nad spotami promującymi kampanię. Spoty z udziałem znanych aktorów emitowany będzie emitowany na kanałach wszystkich programów Telewizji Polskiej.


Wyszliśmy także z  inicjatywą współpracy do oddziałów regionalnych Telewizji Polskiej, zachęcając je do upowszechniania i emisji filmu „Krajobraz mojego miasta” na ich kanałach.  Dzięki tej współpracy dotrzemy do szerszego grona odbiorów, zapewnimy kampanii rozgłos, wzmocnimy przekaz, co pozwoli nam zachęcić widzów do działań oddolnych na rzecz poprawy estetyki w polskich miastach i miasteczkach.


Docelowo poprzez intensywną współpracę z mediami ogólnopolskimi i regionalnymi pragniemy dotrzeć z naszym przekazem do jak największej liczby odbiorów. Chcemy by nasza kampania na rzecz estetyki miasta, opanowania chaosu reklamowego w przestrzeni miejskiej przyniosła realne rezultaty w postaci pięknego, wolnego od reklam, zachwycającego historyczną przestrzenią krajobrazu Polski.   

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl