O kampanii

Kampania społeczna "Krajobraz mojego miasta"

W grudniu 2016 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa zainaugurował kampanię społeczną „Krajobraz mojego miasta”, której celem jest zwrócenie uwagi władz samorządowych, firm i instytucji oraz społeczeństwa na problem chaosu reklamowego i właściwego planowania przestrzeni miejskiej. Najważniejszym elementem kampanii jest film szkoleniowy pt.: „Krajobraz mojego miasta” przygotowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z  Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Idea powstała z inicjatywy prof. Magdaleny Gawin, Wiceminister Kultury, Generalnego Konserwatora Zabytków. 

 

Zarówno kampania, jak i materiał filmowy poruszają wciąż aktualny problem, jakim jest wygląd polskich miast, miasteczek a nawet wsi. Wielkoformatowe bilbordy kuszące promocjami w pobliskim hipermarkecie potrafią przysłonić nawet 1/3 budynku. Warto jednak pamiętać, że przysłaniają one nie tylko sam obiekt, ale i jego dziedzictwo, a także wartość historyczną, bowiem pod warstwą materiału często kryją się ozdobne detale świadczące o przeszłości regionu. Pasteloza elewacji otaczających zabytkowe obiekty rozprasza uwagę przechodniów i nie współgra z np. z gotyckim stylem katedry znajdującej się w pobliżu.

 

W filmie oprócz szeregu rozwiązań dotyczących powierzchni reklamowych znaleźć można także wskazówki odnoszące się do małej architektury, rynków, miejsc handlowych, strefy sacrum, estetyki ulic oraz zieleni miejskiej. Przedstawione w materiale problemy oraz działania mogą stać się inspiracją do tego, jak dbać o dziedzictwo kulturowe i ład w przestrzeni publicznej. Film prezentuje wiele dobrych przykładów i rozwiązań, które warto wprowadzić w życie na zarządzanych przez samorządy terenach.

 

Kampania społeczna to także szereg działań edukacyjnych i popularyzatorskich. Pośród nich znaleźć można między innymi:

  • wojewódzkie premiery filmu „Krajobraz mojego miasta” połączone ze spotkaniami dla władz samorządowych, będące doskonałym miejscem wymiany doświadczeń w sferze planowania przestrzeni publicznej;
  • liczne wydawnictwa dydaktyczne tj.: „Księga standardów ulicy Piotrkowskiej”, „Dziedzictwo obok mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach” oraz „Zasady projektowania i umieszczania nośników informacji wizualnej i reklam na obiektach i obszarach zabytkowych. Publikacje w zwięzły i przystępny sposób przybliżają tematykę kształtowania przestrzeni publicznej, prezentują dobre praktyki w tej sferze oraz podsuwają rozwiązania, które samorządy mogą implementować na podległym sobie terytorium;
  • bezpłatne szkolenia z zarządzania dziedzictwem prowadzone przez ekspertów z NID dotyczące m.in. społecznych, kulturowych i prawnych aspektów projektowania przestrzeni publicznej;
  • spoty społeczne z udziałem aktorów z serialu „Ranczo” emitowane we wrześniu i październiku 2017 roku na antenach TVP, które w humorystyczny sposób mają zwrócić uwagę na problemy występujące w przestrzeni publicznej polskich miast.

 

Integralną częścią kampanii jest film pt.: „Piękne, polskie, drewniane” gdzie zespół ekspertów, właściciele drewnianych obiektów i pasjonaci tego typu architektury pokazują, jak pielęgnując obiekty drewniane można ocalić je od zapomnienia. Na konkretnych przykładach wskazują, w jaki sposób należy eksponować drewnianą architekturę oraz co robić, by zachować ją dla przyszłych pokoleń. Film jest apelem o to, by władze samorządowe nieustannie i intensywnie działały w kwestii ochrony architektury drewnianej i starały się uświadamiać społeczeństwo o niezwykłej wartości tych obiektów.

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl