Karpacz: Premiera filmu i panel ekspertów w ramach kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta”

Prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków oraz Radosław Jęcek, Burmistrz Karpacza  zapraszają na  premierę filmu „Krajobraz mojego miasta” połączoną z panelem, która odbędzie się  9 maja 2018 r. o g. 11.00 w Hotelu Artus w Karpaczu, ul. Wilcza 9.

 

 

Film stanowi część kompleksowego projektu zachęcającego do zmian w krajobrazie polskich miast. Produkcja ma charakter szkoleniowy i przeznaczona jest głównie dla władz samorządowych, lokalnych przedsiębiorców, profesjonalistów związanych z projektowaniem i zarządzaniem przestrzenią publiczną, ale i do społeczeństwa oraz środowisk opiniotwórczych. Dotyka wielu zagadnień związanych z zarządzaniem przestrzenią publiczną, m.in.: opanowania chaosu reklamowego szpecącego krajobraz miast, małej architektury, zieleni - w tym także zabytkowej. Celem filmu oraz towarzyszących mu debat w całym kraju jest zwiększenie świadomości i poczucia odpowiedzialności władz samorządowych za ochronę dziedzictwa lokalnego, co w przyszłości powinno się przełożyć na poprawę wyglądu i zachowanie tożsamości kulturowej miejscowości, którymi zarządzają. Takie działanie bezspornie przekłada się na jakość życia mieszkańców oraz chociażby zwiększenie walorów turystycznych i inwestycyjnych danej miejscowości.

 

Po projekcji filmu w programie spotkania przewidziany jest panel dyskusyjny z udziałem ekspertów:

•            Katarzyna Arasiewicz, Biuro Rozwoju Gospodarczego, Urząd Miejski Wrocławia

•            Robert Szymala,  Kierownik Biura Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Miasta Wałbrzych

•            Krzysztof Kurek, Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze

 

Moderator: dr Grzegorz Grajewski, Kierownik Oddziału Terenowego  Narodowego Instytutu Dziedzictwa we Wrocławiu.

 

***

Kampania społeczna „Krajobraz mojego miasta” jest kompleksową inicjatywą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków.

Film „Krajobraz mojego miasta”, a także wiele innych praktycznych materiałów i informacji nt. kampanii oraz działań, jakie warto podejmować na rzecz krajobrazu znaleźć można na www.KrajobrazMojegoMiasta.pl. Zapraszamy do polubienia profilu kampanii na Facebooku: https://www.facebook.com/KrajobrazMojegoMiasta/

Data publikacji: 25 kwietnia 2018

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl