O filmie

Chcąc zwrócić uwagę na kwestię chaosu reklamowego szpecącego krajobraz polskich miast, małej architektury czy zieleni miejskiej Narodowy Instytut Dziedzictwa na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotował specjalny film pt. „Krajobraz mojego miasta”, będący jednocześnie instruktarzem dla władz i instytucji samorządowych. Film powstał z inicjatywy prof. Magdaleny Gawin, Generalnej Konserwator Zabytków i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Produkcja w krótki i przystępny sposób pokazuje, jak ogromny wpływ na postrzeganie przez ludzi najbliższego otoczenia mają wszechobecne reklamy, różnokolorowe, niewspółgrające ze sobą fasady budynków czy pozbawione zieleni betonowe place. Wielkoformatowe bilbordy kuszące promocjami w pobliskim hipermarkecie potrafią przysłonić nawet 1/3 budynku. Warto jednak pamiętać, że przysłaniają one nie tylko sam budynek, ale i jego dziedzictwo, a także wartość historyczną, bowiem pod płatami materiału często kryją się ozdobne detale świadczące o przeszłości regionu. Pasteloza elewacji otaczających zabytkowe obiekty rozprasza uwagę przechodniów i nie współgra z np. z gotyckim stylem katedry znajdującej się w pobliżu, zaś wykorzystywanie do renowacji rynków czy deptaków tanich materiałów często skutkuje wątpliwą estetyką i koniecznością ich szybkiej wymiany. 

W materiale filmowym znaleźć można także wiele rozwiązań i sugestii ekspertów dotyczących planowania przestrzeni publicznej. Specjaliści zwracają uwagę przede wszystkim na chaos reklamowy nie współgrający z otoczeniem. Ponadto rekomendują, by wzorem miast greckich lub włoskich elewacje budynków, kształty dachów, ogrodzenia, szczególnie w ścisłym, historycznym centrum miasta były ujednolicone, czyli posiadały jednakowy kolor, wzór czy formę. Niezwykle ważna pozostaje także kwestia zieleni miejskiej, bez której przestrzeń staje się betonową pustką. Architekci uświadamiają, że drzewa i krzewy pełnią nie tylko funkcję dekoracyjną, bowiem pomagają również oczyszczać powietrze, dają cień oraz wytłumiają hałasy ulicy. Film ma charakter szkoleniowy i stanowi część kompleksowego projektu zachęcającego do zmian w krajobrazie polskich miast. 

Film "Krajobraz mojego miasta" ma na celu zwiększenie świadomości i poczucia odpowiedzialności władz samorządowych za ochronę dziedzictwa lokalnego, co w przyszłości powinno zaowocować poprawą wizerunku polskich miast i miasteczek oraz zachowaniem tożsamości kulturowej miejscowości, którymi zarządzają. 

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl