Dla mediów

Szanowni Państwo,

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa zwraca się z apelem do wszystkich przedstawicieli mediów o wsparcie kampanii społecznej "Krajobraz mojego miasta". Nie do przecenienia bowiem jest Państwa rola w informowaniu społeczeństwa na temat istniejących problemów, czy niedoskonałości i wskazywaniu pozytywnych rozwiązań.

 

Brak wielkoformatowych reklam, często przysłaniających całe fasady budynków oraz estetyczne i ujednolicone sąsiedztwo zabytkowych obiektów czy terenów zielonych – to marzenie nas wszystkich.

 

Mamy nadzieję, że przygotowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, na zlecenie Generalnego Konserwatora Zabytków, prof. Magdaleny Gawin, kampania spotka się z Państwa dobrym przyjęciem  i zostanie szeroko upowszechniona, a na jej efekty nie trzeba będzie zbyt długo czekać.

 

Wszelkie pytania można kierować do Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Narodowego Instytutu Dziedzictwa:

Zespół ds. Komunikacji Społecznej
tel.: (0-22) 55-15-673 lub 674 
email: komunikacja@nid.pl

 

Materiały do pobrania

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl