Jak uporządkować reklamy w Twoim mieście?

Film "Krajobraz mojego miasta" odcinek 1 - Reklama w przestrzeni miejskiej

Wydawnictwa

"Zasady projektowania i umieszczania nośników informacji wizualnej i reklam na obiektach i obszarach zabytkowych" autorstwa Anny Fortuny-Marek i Boguslawa Szmygina to rodzaj poradnika, który ma dopomóc w przygotowywaniu tzw. zewnętrznych nośników informacji wizualnej na obiektach i w obszarach objętych ochroną konserwatorską. Zewnętrznymi nośnikami informacji wizualnej są nazywane szyldy, napisy, loga, witryny, „potykacze”, banery, osłony, itd., czyli wszelkiego rodzaju elementy służące przekazywaniu informacji i reklam na budynkach i w przestrzeni miejskiej.

Celem opracowania jest przedstawienie zasad, które z punktu widzenia konserwatorskiego powinny obowiązywać nośniki informacji wizualnej. Zasady są zilustrowane pozytywnymi i negatywnymi przykładami, które zostały zebrane na obszarach chronionych w Polsce i za granicą.

Materiał do pobrania

"Dziedzictwo obok Mnie - poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach" to publikacja powstała w ramach projektu DoM - Dziedzictwo obok Mnie realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z norweską Dyrekcją ds. Dziedzictwa Kulturowego. Poradnik powstał, by wesprzeć merytorycznie władze samorzadowe, liderów lokalnych i organizacje pozarządowe w zarzadzaniu dziedzictwem kulturowym rozumianym jako planowany proces ochrony i wykorzystanie potencjału dziedzictwa w rozwoju gospodarczym i społecznym gminy. 

Materiały do pobrania

"Księga standardów ulicy Piotrkowskiej" to zbiór wskazówek, wytycznych i przykładów dobrych praktyk pokazujący, jak przywrócić ulicom dawną świetność. Podniesienie wizualnej atrakcyjności lokali i stowrzenie spójnego wizerunku ul. Piotrkowskiej w Łodzi jako szlaku reprezentacyjnego i elitarnego zachęci łodzian do częstszego odwiedzania nie tylko deptaka, ale przede wszystkim sklepów z pieknymi witrynami, niespotykanymi w zwykłym centrum handlowym. Poradnik ma być księgą dobrych praktyk, z której władze samorządowe w całym kraju mogą czerpać inspiracje do działania.

Materiały do pobrania

"Uchwała reklamowa. Przewodnik dla gmin" autorstwa Anny Fogel to przewodnik, którego celem jest zwięzłe wskazanie gminom charakteru nowego aktu prawnego, jego umiejscowienia w systemie prawnym, korzyści ale i ryzyka, które wiąże się z jego przyjęciem a także procedury sporządzenia. Niektóre przepisy nie są precyzyjne i trudno jednoznacznie określić, jak będą interpretowane. Na pewno wiele zagadnień zostanie przesądzonych dopiero wskutek wypracowania stanowiska wojewodów jako organów nadzorczych i sądów administracyjnych.
Autorka przedstawia w takich przypadkach argumenty przemawiające za różnymi interpretacjami i przedstawia optymalne jej zdaniem – z punktu widzenia działań gmin – stanowisko. Jakkolwiek w odniesieniu do nowych przepisów w dacie sporządzania przewodnika brak było orzeczeń sądów administracyjnych odnoszących się do uchwały reklamowej, przywołane zostały wyroki które mogą mieć odpowiednie zastosowanie, w szczególności dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Materiały do pobrania

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl