Wydawnictwa

"PARK KULTUROWY JAKO FORMA OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO"

W opracowaniu specjaliści NID wykorzystali indywidualne doświadczenia badawcze, literaturę tematu oraz sporządzony specjalnie dla celów tego dokumentu przegląd formalnie powstałych parków kulturowych i form ochrony parki przypominających, ale odbiegających od ustawowej dyrektywy ich powoływania. Dzięki temu powstało pierwsza, tak kompleksowa publikacja poświęcona wyłącznie parkom kulturowym.

Pobierz

"DZIEDZICTWO OBOK MNIE - PORADNIK ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM W GMINACH"

Publikacja powstała w ramach projektu DoM – Dziedzictwo obok Mnie realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z norweską Dyrekcją ds. Dziedzictwa Kulturowego. Poradnik powstał, by wesprzeć merytorycznie władze samorzadowe, liderów lokalnych i organizacje pozarządowe w zarzadzaniu dziedzictwem kulturowym rozumianym jako planowany proces ochrony i wykorzystanie potencjału dziedzictwa w rozwoju gospodarczym i społecznym gminy.

Pobierz

"KSIĘGA STANDARDÓW ULICY PIOTRKOWSKIEJ"

„Księga standardów ulicy Piotrkowskiej” to zbiór wskazówek, wytycznych i przykładów dobrych praktyk pokazujący, jak przywrócić ulicom dawną świetność. Podniesienie wizualnej atrakcyjności lokali i stowrzenie spójnego wizerunku ul. Piotrkowskiej w Łodzi jako szlaku reprezentacyjnego i elitarnego zachęci łodzian do częstszego odwiedzania nie tylko deptaka, ale przede wszystkim sklepów z pieknymi witrynami, niespotykanymi w zwykłym centrum handlowym. Poradnik ma być księgą dobrych praktyk, z której władze samorządowe w całym kraju mogą czerpać inspiracje do działania.

Pobierz

"ZASADY PROJEKTOWANIA I UMIESZCZANIA NOŚNIKÓW INFORMACJI WIZUALNEJ I REKLAM NA OBIEKTACH I OBSZARACH ZABYTKOWYCH"

„Zasady projektowania i umieszczania nośników informacji wizualnej i reklam na obiektach i obszarach zabytkowych” autorstwa Anny Fortuny-Marek i Boguslawa Szmygina to rodzaj poradnika, który ma dopomóc w przygotowywaniu tzw. zewnętrznych nośników informacji wizualnej na obiektach i w obszarach objętych ochroną konserwatorską. Zewnętrznymi nośnikami informacji wizualnej są nazywane szyldy, napisy, loga, witryny, „potykacze”, banery, osłony, itd., czyli wszelkiego rodzaju elementy służące przekazywaniu informacji i reklam na budynkach i w przestrzeni miejskiej. Celem opracowania jest przedstawienie zasad, które z punktu widzenia konserwatorskiego powinny obowiązywać nośniki informacji wizualnej. Zasady są zilustrowane pozytywnymi i negatywnymi przykładami, które zostały zebrane na obszarach chronionych w Polsce i za granicą.

Pobierz