Dla mediów

Szanowni Państwo!

Narodowy Instytut Dziedzictwa zwraca się do wszystkich przedstawicieli mediów z apelem o wsparcie kampanii społecznej „Krajobraz Mojego Miasta”. Nie do przecenienia bowiem jest Państwa rola w informowaniu społeczeństwa o istniejących problemach związanych z organizacją przestrzeni miejskiej oraz w promowaniu działań mających na celu ochronę krajobrazu miejskiego.

Wyeliminowanie wielkoformatowych reklam, często przysłaniających efektowne fasady budynków, a także ujednolicone i estetyczne sąsiedztwo obiektów zabytkowych czy terenów zieleni – to marzenie nas wszystkich.

Mamy nadzieje, że kampania – przygotowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa na zlecenie Generalnego Konserwatora Zabytków, prof. Magdaleny Gawin – spotka się z Państwa życzliwym przyjęciem i zostanie szeroko rozpowszechniona, dzięki czemu w krótkim czasie przyniesie oczekiwane efekty.

Wszelkie pytania można kierować do Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Zespół ds. Komunikacji Społecznej

tel. 22 55 15 673

e-mail: komunikacja@nid.pl

https://krajobrazmojegomiasta.pl/wp-content/uploads/2021/10/1209-430.jpg

Materiały do pobrania