Wydawnictwa

PARK KULTUROWY JAKO FORMA OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

W opracowaniu specjaliści NID wykorzystali indywidualne doświadczenia badawcze, literaturę tematu oraz sporządzony specjalnie dla celów tego dokumentu przegląd formalnie powstałych parków kulturowych i form ochrony przypominających parki kulturowe, ale odbiegających od ustawowej dyrektywy ich powoływania. Dzięki temu powstała pierwsza tak kompleksowa publikacja poświęcona wyłącznie parkom kulturowym.

Pobierz

DZIEDZICTWO OBOK MNIE – PORADNIK ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM W GMINACH

Publikacja powstała w ramach projektu „DoM – Dziedzictwo obok Mnie” realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z norweską Dyrekcją ds. Dziedzictwa Kulturowego. Poradnik ma na celu wsparcie merytoryczne władz samorządowych, lokalnych liderów i organizacji pozarządowych w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, rozumianym jako planowany proces ochrony i wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju gospodarczym i społecznym gminy.

Pobierz

KSIĘGA STANDARDÓW ULICY PIOTRKOWSKIEJ

To zbiór wskazówek, wytycznych i przykładów – pokazujący, jak przywrócić ulicom dawną świetność. Podniesienie wizualnej atrakcyjności lokali i stworzenie spójnego wizerunku ul. Piotrkowskiej w Łodzi jako szlaku reprezentacyjnego i elitarnego zachęca łodzian do częstszego odwiedzania nie tylko deptaka, ale także – a nawet przede wszystkim – sklepów z pięknymi witrynami, niespotykanymi w zwykłym centrum handlowym. Poradnik stanowi swego rodzaju księgę dobrych praktyk, z której władze samorządowe w całym kraju mogą czerpać inspiracje do działania.

Pobierz

ZASADY PROJEKTOWANIA I UMIESZCZANIA NOŚNIKÓW INFORMACJI WIZUALNEJ I REKLAM NA OBIEKTACH I OBSZARACH ZABYTKOWYCH

Opracowanie Anny Fortuny-Marek i Bogusława Szmygina to rodzaj poradnika, który ma pomóc w przygotowywaniu tzw. zewnętrznych nośników informacji wizualnej na obiektach i w obszarach objętych ochroną konserwatorską. Zewnętrznymi nośnikami informacji wizualnej nazywane są szyldy, napisy, logotypy, witryny, potykacze, banery, osłony itp., czyli wszelkiego rodzaju elementy służące przekazywaniu informacji i reklam na budynkach i w przestrzeni miejskiej. Celem publikacji jest przedstawienie zasad, które z punktu widzenia konserwatorskiego powinny być przestrzegane na nośnikach informacji wizualnej. Zasady są zilustrowane pozytywnymi i negatywnymi przykładami, które zostały zebrane na obszarach chronionych w Polsce i za granicą.

Pobierz