Aktualności

„Krajobraz Mojego Miasta” – twarze kampanii

Miasta z licznymi terenami zieleni, gdzie królują rodzime gatunki roślin. Zadbane fasady budynków, bez szpecących je i kłujących w oczy reklam czy billboardów. Efektownie zaprojektowana i dobrze utrzymana przestrzeń. Polska, która przyciąga turystów wyjątkowymi smakami, nietuzinkową architekturą i zapierającym dech w piersiach krajobrazem. Oto cele kampanii społecznej „Krajobraz Mojego Miasta”. Z pomocą naszych Ambasadorów – osób znanych, dla których ważne jest, jak prezentują się polskie aglomeracje i miasta – chcemy pokazać potrzebę i istotę ochrony krajobrazu miejskiego.

Ruszyła druga edycja kampanii społecznej „Krajobraz Mojego Miasta”

Głównymi elementami drugiej edycji kampanii są film i spot, które trafnie diagnozują problemy związane z organizacją przestrzeni miejskiej i proponują ich rozwiązania. Przywoływane są tu przykłady zabytków nie tylko powszechnie rozpoznawanych – jak kościoły, zamki czy pałace – wraz z ich historycznym otoczeniem, ale także tych nie zawsze kojarzonych z dziedzictwem kulturowym, jak zabytki przemysłowe. Organizatorom akcji zależy również, by zwrócić uwagę na zabytki nieobecne w powszechnej świadomości, jak układy urbanistyczne i podziały własnościowe, mała architektura i wystrój wnętrz czy historyczne nasadzenia określonych gatunków drzew. Ponadto kampania prezentuje różnorodne formy i narzędzia ochrony dziedzictwa kulturowego, do których należą m.in.: rejestr zabytków, lista Pomników Historii, lista światowego dziedzictwa UNESCO, gminne i wojewódzkie ewidencje zabytków czy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Chroń to, co dla Ciebie ważne!

Krajobraz miejski – jest odbiciem społeczeństwa, jego sposobu życia i potrzeb, zarówno tych estetycznych, jak i emocjonalnych. To pole międzypokoleniowego dialogu, tło ważnych wydarzeń i przemian społecznych oraz przestrzeń o ogromnym znaczeniu dla dziedzictwa regionu.

Zapraszamy na nowy film Krajobraz mojego miasta

Kampania społeczna „Krajobraz Mojego Miasta” została zainaugurowana w 2016 roku przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jej pomysłodawczynią była prof. Magdalena Gawin, Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Generalny Konserwator Zabytków. Akcja skierowana jest zarówno do mieszkańców, turystów, jak i ogółu społeczeństwa.

Czym jest park kulturowy?

Park kulturowy jest jedną z form ochrony krajobrazu kulturowego, czyli przestrzeni historycznie ukształtowanej w wyniku działalności człowieka, obejmującej wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze. Park kulturowy to najnowocześniejsza forma ochrony dziedzictwa.

Dla kogo te zabytki, dla kogo ten Park?

Ważnym aspektem różnicującym krajobraz jest to, co określamy jako regionalizm – lokalna kultura i miejscowe zwyczaje bezpośrednio lub pośrednio przekładające się na fizjonomię otoczenia. Krajobraz „małej ojczyzny” ma największe znaczenie dla stałych mieszkańców. Turysta jest w nim tylko gościem, który opuszcza dany region mniej lub bardziej kontent z wizyty. „Tubylec” jest tu na stałe i to w jego interesie, emocjonalnym i materialnym, leży ochrona zabytków, tradycji i krajobrazu.

Dawna reklama w przestrzeni miast. Czy kiedyś było lepiej?

Reklama uliczna, towarzysząca nam na każdym kroku, w ostatnich latach zaczęła być postrzegana jako „zanieczyszczenie wizualne” utrudniające percepcję krajobrazu przyrodniczego i kulturowego. To efekt przesytu, nagromadzenia kiczu, jaskrawych barw i wielkich formatów wykorzystywanych przez uliczne reklamy.

Europejska Konwencja Krajobrazowa – krajobraz pod ochroną Rady Europy

Według Europejskiej Konwencji Krajobrazowej – sygnowanej 20 października 2000 r. we Florencji – krajobraz pełni ważną funkcję społeczną. Twierdzenie to, leżące u podstaw dokumentu, nie odnosi się jedynie do miejsc i stref o szczególnej wartości historycznej czy przyrodniczej, lecz dotyczy każdego krajobrazu, bez względu na jego jakość i wartość.

Doceń zieleń w swoim mieście

„Zielono mi i spokojnie…”. O tym, jak bardzo drzewa i zieleń w mieście są potrzebne nie trzeba nikogo przekonywać. Zieleń jest nieodłącznym elementem krajobrazu każdego miasta, jednym z wielu tworzących jego spójną strukturę i tkankę. Zieleń w mieście pełni rozmaite funkcje – od ekologicznej przez dydaktyczną i społeczną na psychologicznej i estetycznej kończąc. Znaczenie ma każde pojedyncze drzewo! Jak zatem docenić zieleń w swoim mieście? Jakie rośliny sadzić, by przynosiły nie tylko ochłodę w upalne dni, lecz także wpływały korzystnie na wizerunek miasta przez cały rok?

Park narodowy a park kulturowy – podobieństwa i różnice

Różnice między parkiem narodowym a parkiem kulturowym można streścić w jednym zdaniu: przyroda parków narodowych jest po to, by przemieniać nas, a nie po to, byśmy to my ją zmieniali. Parki narodowe – obiekty dziedzictwa przyrodniczego – są nie mniej ważne niż zabytki architektury czy galerie sztuki. Jak starotestamentowa arka ratują z potopu cywilizacji bogactwo świata przyrody, chronią życie w całej jego różnorodności.

Krajobraz warowny – wielkie formy militarne ukryte w pejzażu

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, którą stara się on zaspokoić od zarania dziejów. Sposób rozumienia bezpieczeństwa ewoluował przez wieki, wraz ze zmieniającymi się zagrożeniami: od dzikich zwierząt i głodu, poprzez wojny i epidemie, po globalne zatrucie środowiska.

2. edycja konkursu "Samorząd dla Dziedzictwa"

Konkurs „Samorząd dla dziedzictwa” skierowany jest do samorządów gminnych, które mogą wykazać się modelowym opracowaniem, wdrażaniem i realizacją gminnego programu opieki nad zabytkami, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Nie pozwól niszczyć. Reaguj!

Na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa pracownia Spotlight Research zrealizowała badania z których wynika, że Polacy chętnie zwiedzają zabytki. Aż 31 proc. respondentów zadeklarowało, że odwiedziło zabytek w swojej okolicy - w miesiącu, 30 proc. – półrocza, 19 proc. – roku. Aż 76 proc. badanych stwierdziło, że w przyszłości wyruszą w podróż, specjalnie po to, by odwiedzić zabytek.

Dzień Krajobrazu w Narodowym Instytucie Dziedzictwa

20 października 2020 roku już po raz piąty będziemy obchodzić Dzień Krajobrazu! W tym roku wszystkie wydarzenia towarzyszące świętu skoncentrują się wokół zagadnienia drzewa w krajobrazie. Narodowy Instytut Dziedzictwa włącza się w obchody Dnia Krajobrazu – z tej okazji przygotował wiele zabaw i quizów z ciekawymi nagrodami, które ogłoszone zostaną 20 października 2020 r. na następujących profilach facebookowych:

Niemodlin – zmiany w przestrzeni publicznej?

Fundacja na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin zaprosiła przedsiębiorców, organizacje społeczne, samorządowców, mieszkańców Niemodlina na panel dyskusyjny dotyczący historycznego układ urbanistyczny miasta i zachowania dziedzictwa kulturowego Niemodlina. Uczestnicy spotkania dyskutowali nad wartościami kulturowymi i estetyką miasta. Jak dopasować się z oferta turystyczną, handlową czy promocyjną do inwestycji jaką jest budowa obwodnicy miasta.

W Garwolinie o dziedzictwie kulturowym powiatu

Krajobraz wsi i miasteczek polskich powiatów zmienia się na naszych oczach, wiele cennych obiektów architektury drewnianej – domów mieszkalnych, regionalnego zdobnictwa, małej architektury takiej jak drewniane krzyże i kapliczki - odchodzi bezpowrotnie. Czy tak musi być? Dlaczego warto je chronić i jak ocalić cząstkę tego unikalnego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń?

Podsumowanie konferencji w Przemyślu

8 maja 2019 r. Generalny Konserwator Zabytków, Wojewoda Podkarpacki oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu, przy merytorycznym wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, zorganizowali w Przemyślu konferencję poświęconą parkom kulturowym i gospodarowaniu przestrzenią publiczną z poszanowaniem kulturowego krajobrazu regionu. Konferencja była częścią kampanii „Krajobraz mojego miasta”.

Konferencja w Przemyślu poświęcona parkom kulturowym

8 maja 2019 r. Generalny Konserwator Zabytków oraz Wojewoda Podkarpacki, przy merytorycznym wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, organizują w Przemyślu konferencję poświęconą parkom kulturowym i gospodarowaniu przestrzenią publiczną z poszanowaniem kulturowego krajobrazu regionu. Konferencja jest częścią kampanii „Krajobraz mojego miasta”.

Wesołych Świąt!

Pełnych spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku życzą Dyrektor i pracownicy Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Konkurs: Przywróćmy witrynom oryginalność

Po kilku latach przerwy miasto Cieszyn zachęca mieszkańców miasta do wyboru najpiękniejszej świątecznej wystawy –  wyjątkowej, zachęcającej do zakupów i tworzącej pozytywny wizerunek handlowego miasta. Nagrodzeni zostaną właściciele sklepów, lokali usługowych i gastronomicznych, którzy – sami bądź przy współpracy z projektantem – tworzą wybijające się w przestrzeni publicznej Cieszyna wystawy. Nagrody przyznają jury oraz głosujący na stronie www.zamekcieszyn.pl 

Dziedzictwo w służbie edukacji

W czwartek, 25 października 2018 r. Katarzyna Latocha i Krzysztof Spychała, przedstawiciele OT NID w Opolu wzięli udział w konferencji informacyjno-promocyjnej Programu Erasmus+, organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Opolu.

Relacja: VII konferencja poświęcona wdrażaniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce

"Usługi ekosystemowe – możliwości i potencjał krajobrazu" VII konferencja poświęcona wdrażaniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce odbyła się 18 października 2018 r. w Centrum konferencyjnym Nimbus, Al. Jerozolimskie 98, Warszawa. W konferencji wziął udział p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Bartosz Skaldawski, który przedstawi referat pt. "Krajobraz kulturowy - wartości, ochrona".

Relacja: Konferencja „Parki kulturowe w praktyce. Szanse i zagrożenia” w Katowicach

W związku z podjęciem przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach współpracy z samorządami Rudy Śląskiej i Dąbrowy Górniczej nad utworzeniem kolejnych dwóch Parków Kulturowych w woj. śląskim, w dniu 3 października 2018 r. w siedzibie instytutu odbyła się konferencja pt. „Parki kulturowe w praktyce. Szanse i zagrożenia”. Zamiarem organizatorów było zainicjowanie współpracy pomiędzy twórcami i zarządcami istniejących oraz aktualnie

Polecamy! Wystawa i warsztaty "Z klocków. Jak poukładać miasto"

Tworzenie miasta przypomina budowanie z klocków. Każdy nowy element, który dokładamy lub zabieramy, swoim kształtem, kolorem, fakturą, wnosi coś nowego do kompozycji i zmienia całość. Układanka małych i dużych elementów tworzy miejski krajobraz i otoczenie, w którym żyjemy. Taki krajobraz to nasze wspólne dobro.

Panel "Krajobraz miasta. krajobraz metropolii" już wkrótce w Gdańsku

Smart Metropolia jest największą doroczną konferencją na temat obszarów metropolitalnych w kraju. Organizatorem wydarzenia jest Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Stałym celem kongresu jest podtrzymanie debaty publicznej na temat pozytywnego wpływu obszarów metropolitalnych dla rozwoju Polski oraz krajów ościennych.

Zakopiańskie problemy ochrony zabytków

6 lipca 2018 r. w Urzędzie Miasta Zakopane odbyło się spotkanie poświęcone ochronie dziedzictwa kulturowego regionu. W spotkaniu udział wzięli dr hab. Katarzyna Zalasińska Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Agnieszka Nowak Gąsienica Zastępca Burmistrza Zakopanego, Natalia Skiepko Miejski Konserwator Zabytków w Zakopanem, Paweł Dziuban, Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Targu i Andrzej Siwek Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie.

Smart Metropolia 2018

Smart Metropolia jest największą doroczną konferencją na temat obszarów metropolitalnych w kraju. Od trzech lat współorganizatorami wydarzenia są Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz Ministerstwo Rozwoju. Unikalne znaczenie Kongresu rozwijane jest w oparciu o zróżnicowane podejście do relacji tworzących metropolie i realizacji koncepcji smart city. Ideę smart city rozumiemy jako optymalne wykorzystywanie dostępnych zasobów i pomysłów na rzecz zrównoważonego rozwoju całego obszaru metropolitalnego, nie tylko największych i najbogatszych miast położonych w centrum.

Krajobrazowe dziedzictwo Jordanowa

23 kwietnia 2018 r. w „Domu Strażaka” w Jordanowie otwarta została wystawa i odbyło się seminarium, zorganizowane w ramach „Miesiąca Architektury Krajobrazu 2018” przygotowane wspólnie przez: Miasto Jordanów, Towarzystwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej oraz Instytut Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, poświęcone problematyce ochrony i kształtowania krajobrazu małego miasta.

Wystawa i seminarium "Lanckorona miejscem UNESCO"

20 kwietnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie otwarta została wystawa i odbyło się seminarium przygotowane wspólnie przez: Instytut Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz Gminę Lanckorona.

Premiera filmu "Krajobraz mojego miasta" w Zamościu

Prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków oraz Andrzej Wnuk Prezydent Zamościa uczestniczyli w pokazie filmu pt.: „Krajobraz mojego miasta” połączonym z panelem merytorycznym na temat zarządzania przestrzenią publiczną, która odbyła się 18 kwietnia 2018 roku w kinie Stylowy w Zamościu.

Konferencja i wojewódzka premiera filmowa w Białystoku w ramach kampanii „Krajobraz mojego miasta”

Dzięki współpracy Narodowego Instytutu Dziedzictwa z Wojewodą Podlaskim 20 lutego 2018 r. w Białymstoku odbyła się wojewódzka premiera filmu „Krajobraz mojego miasta” i ekspercka konferencja poświęcona zagadnieniom gospodarowania przestrzenią miejską oraz ochronie świeckiej architektury drewnianej. Konferencja była częścią kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta”.

Park kulturowy jako forma ochrony krajobrazu kulturowego (historycznego) – nowa publikacja Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Prof. Zbigniew Myczkowski, Roman Marcinek oraz dr Andrzej Siwek, pracownicy Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie opracowali  publikację pt: „Park kulturowy jako forma ochrony krajobrazu kulturowego (historycznego)” poświęconą parkom kulturowym, w której szczegółowej analizie poddali skuteczność ochrony obszarowej terenów o wartościach zabytkowych, w tym o wartościach krajobrazowych.

„Krajobraz mojego miasta" w Darłowie

8 lutego 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Darłowo odbyło się szkolenie pt.: „Zarządzanie zabytkiem. Dotacje na prace przy zabytkach”, podczas którego omówiono szereg zagadnień dotyczących finansowania ochrony i opieki nad zabytkami w regionie.

Konferencja dla samorządowców w Białymstoku w ramach kampanii „Krajobraz mojego miasta”

Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Wojewoda Podlaski 20 lutego 2018 r. o godz. 11 organizują dla przedstawicieli samorządów województwa podlaskiego premierę filmu „Krajobraz mojego miasta” połączoną z konferencją poświęconą gospodarowaniu przestrzenią publiczną z poszanowaniem kulturowego krajobrazu regionu. Konferencja jest częścią kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta” i odbędzie się w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. A. Mickiewicza 3, Białystok).

Podsumowanie konferencji „Krajobraz mojego miasta” w Katowicach

28 listopada 2017 roku w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbyła się konferencja „Krajobraz mojego miasta” skierowana do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego. Organizatorami wydarzenia był Narodowy Instytut Dziedzictwa i Śląski Urząd Wojewódzki.

Podsumowanie konferencji "Krajobraz mojego miasta" w Lublinie

24 listopada 2017 r. w godz. 9.30-13.30, odbyła się konferencja dla przedstawicieli samorządów, organizowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Lubelski Urząd Wojewódzki. Tematem spotkania było gospodarowanie przestrzenią publiczną z poszanowaniem kulturowego krajobrazu regionu. Konferencja została zorganizowana w ramach kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta”, prowadzonej przez NID.

Konferencja w ramach kampanii Krajobraz mojego miasta w Zakopanem

22 listopada w Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem odbyła się konferencja dla przedstawicieli lokalnych samorządów, przygotowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, Urząd Miasta Zakopane oraz Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Konferencja poświęcona była gospodarowaniu przestrzenią publiczną z poszanowaniem kulturowego krajobrazu regionu oraz konieczności ochrony regionalnej, zabytkowej architektury drewnianej. Konferencja jest częścią kampanii „Krajobraz mojego miasta”.

Spotkanie koordynatorów lokalnych Europejskich Dni Dziedzictwa

16 listopada w Opolu odbyło się ogólnopolskie spotkanie lokalnych koordynatorów Europejskich Dni Dziedzictwa. Oprócz podsumowania tegorocznej, 25. edycji EDD (która wprost nawiązywała do tematyki kampanii społecznej "Krajobraz mojego miasta"), dyskusje dotyczyły także planów na kolejną edycję.W tym roku tematem szczególnej,

Pokaz filmu "Krajobraz mojego miasta" w Siemczynie

W sobotę 18 listopada 2017 roku w Pałacu Siemczyno odbędą się XIX Henrykowskie Spotkania Kulturalne. Podczas wydarzenia goście będą mieli okazję obejrzeć film "Krajobraz mojego miasta" będący elementem kampanii społecznej

Narodowy Instytut Dziedzictwa uruchamia portal samorzad.nid.pl

Pod koniec października 2017 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa oficjalnie uruchomił portal samorzad.nid.pl, który jest praktycznym i łatwym w obsłudze narzędziem pomocnym władzom i pracownikom samorządowym w pozyskiwaniu sprawdzonych informacji dot. zarządzania dziedzictwem kulturowym na szczeblu gminnym.

Seminarium „Problemy planistyczne – Jesień 2017”

23 i 24 października 2017 roku w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu odbędzie się Seminarium pt.: „Problemy planistyczne – Jesień 2017”. Podczas spotkania poruszone zostaną między innymi tematy związane z kampanią społeczną „Krajobraz mojego miasta”.

Prof. Małgorzata Rozbicka w TVP Warszawa o kampanii „Krajobraz mojego miasta”

21 września br. prof. Małgorzata Rozbicka, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, była gościem porannego programu TVP Warszawa „Warszawski dzień”. W rozmowie wyjaśniła, czym jest kampania oraz jakie są jej najważniejsze cele. Zwróciła również uwagę na rolę władz samorządowych w kreowaniu wyglądu przestrzeni publicznej. Skupiła się także na dobrych praktykach i rozwiązaniach mających wprowadzić ład w krajobrazie miast i wsi. Całą rozmowę można znaleźć TUTAJ (materiał od: 11 minuty)

Konferencja naukowa „Park kulturowy a ochrona krajobrazu" w Opolu

15 września 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego odbyła się konferencja naukowa pt. Park kulturowy a ochrona krajobrazu, której inicjatorem i partnerem był Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Opolu. W wydarzeniu udział wzięły m.in.: prof. Magdalena Gawin, Wiceminister Kultury, Generalny Konserwator Zabytków oraz Violetta Porowska, Wicewojewoda Opolski. Temat konferencji ściśle powiązany był z kampanią społeczną „Krajobraz mojego miasta” prowadzoną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Spoty społeczne "Krajobraz mojego miasta" od 15 września na antenach TVP

Od piątku 15. września na antenach TVP będzie można zobaczyć 3 spoty, które promują kampanię Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Krajobraz mojego miasta”. Spoty przenoszą widza w świat popularnego i lubianego serialu „Ranczo”, by pokazać, jak można sobie radzić z konkretnymi problemami w przestrzeni miast i wsi.

Szkolenie dla koordynatorów Europejskich Dni Dziedzictwa

W 2017 roku przypada 25. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa, które odbędą się w dniach 9-10 i 16-17 września 2017 roku w całym kraju. Inauguracja ogólnopolska zaplanowana jest na 9 września w Poznaniu, a organizowana jest we współpracy z Bramą Poznania – pierwszym w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa.

Seminarium szkoleniowe Wojewody Łódzkiego w Smardzewicach

W dniach 5-6 czerwca 2017 roku w Smardzewicach (k. Tomaszowa Mazowieckiego) odbyło się coroczne seminarium szkoleniowe Wojewody Łódzkiego z cyklu: „Planowanie przestrzenne w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz proces budowlany w świetle ustawy prawo budowlane”, dedykowane pracownikom gmin i starostw z terenu województwa łódzkiego, zajmującym się gospodarowaniem przestrzenią, prowadzącym postępowania z zakresu prawa budowlanego i aktywnie uczestniczącym w procesach inwestycyjnych na terenie naszego regionu.

Szkolenia dla samorządów w ramach kampanii "Krajobraz Mojego Miasta" w 2017 roku

 Jednym z kluczowych aspektów prowadzenia kampanii Krajobraz Mojego Miasta są szkolenia dla przedstawicieli samorządów (urzędów gminnych, miejskich i starostwa powiatowego), a także organizacji pozarządowych, lokalnych aktywistów, przedsiębiorców, właścicieli i zarządców zabytków – a więc wszystkich grup, które poprzez swoją działalność włączają się w zarządzanie dziedzictwem na szczeblu gminnym i kształtowanie przestrzeni publicznej.

Konferencja naukowa „Park kulturowy a ochrona krajobrazu”

W ramach tegorocznej edycji EDD, której myślą przewodnią jest „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”, w piątek 15 września w godz. 10.00 – 15.00 zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. Park kulturowy a ochrona krajobrazu, która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji przy ul. Katowickiej 87a w Opolu.

Piękna, polska, drewniana architektura w Tykocinie

XIX-wieczny dom przy Placu Czarnieckiego 10 ma też swoje dźwięki. Trzeszczą w nim schody i deski. Skrzypią klamki, zapadki i szyberki. W ogrodzie szumią gałęzie jabłoni, śpiewają ptaki i delikatnie szumi Narew. Każdy z tych głosów i historii zna jego właścicielka - Maria Markiewicz.

Premiera filmu "Krajobraz mojego miasta" w Łodzi

30 maja 2017 roku o godz. 13.00 na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Tymienieckiego 22 odbędzie jest kolejna wojewódzka premiera filmu "Krajobraz mojego miasta", w ktorej udział weźmie: prof. Małgorzata Rozbicka, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Mirosław Suski, Dyrektor Generalny Wojewódzkiego Urzędu w Łodzi.