Aktualności

Konferencja w ramach kampanii Krajobraz mojego miasta w Zakopanem

22 listopada w Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem odbyła się konferencja dla przedstawicieli lokalnych samorządów, przygotowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, Urząd Miasta Zakopane oraz Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Konferencja poświęcona była gospodarowaniu przestrzenią publiczną z poszanowaniem kulturowego krajobrazu regionu oraz konieczności ochrony regionalnej, zabytkowej architektury drewnianej. Konferencja jest częścią kampanii „Krajobraz mojego miasta”.

Konferencja dla samorządowców w ramach kampanii "Krajobraz mojego miasta" 28 listopada w Katowicach

Narodowy Instytut Dziedzictwa i Śląski Urząd Wojewódzki 28 listopada 2017 r. zorganizują dla przedstawicieli samorządów konferencję poświęconą gospodarowaniu przestrzenią publiczną z poszanowaniem kulturowego krajobrazu regionu. Konferencja jest częścią kampanii „Krajobraz mojego miasta”.

Spotkanie koordynatorów lokalnych Europejskich Dni Dziedzictwa

16 listopada w Opolu odbyło się ogólnopolskie spotkanie lokalnych koordynatorów Europejskich Dni Dziedzictwa. Oprócz podsumowania tegorocznej, 25. edycji EDD (która wprost nawiązywała do tematyki kampanii społecznej "Krajobraz mojego miasta"), dyskusje dotyczyły także planów na kolejną edycję.

Wyróżnienia dla organizatorów 25. Europejskich Dni Dziedzictwa

Podczas uroczystej gali 17 listopada w Opolu odbyło się przyznanie nagród dla organizatorów wydarzeń w ramach jubileuszowej 25. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Temat przewodni tegorocznych EDD – „krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” – to nawiązanie do kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta” prowadzonej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Konferencja dla samorządowców w ramach kampanii "Krajobraz mojego miasta" 24 listopada w Lublinie

Narodowy Instytut Dziedzictwa i Lubelski Urząd Wojewódzki 24 listopada 2017 r. zorganizują dla przedstawicieli samorządów konferencję poświęconą gospodarowaniu przestrzenią publiczną z poszanowaniem kulturowego krajobrazu regionu. Konferencja jest częścią kampanii „Krajobraz mojego miasta”.

Kampania "Krajobraz mojego miasta" na wernisażu wystawy „…tworzenie i ochrona piękna w otoczeniu siedzib ludzkich…”

Kampania "Krajobraz mojego miasta" zawitała na Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. 14 listopada, podczas wernisażu wystawy „…tworzenie i ochrona piękna w otoczeniu siedzib ludzkich…” - zagospodarowanie terenów publicznych w najnowszych pracach magisterskich na kierunku architektura krajobrazu, goście mieli okazję zapoznać się z ideą, celami oraz bieżącymi i przyszłymi działaniami kampanii.

Kampania "Krajobraz mojego miasta" na konferencji "Warmia warta poznania"

Przez dwa lata Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" podejmowało działania na rzecz Warmii – upowszechniania wiedzy o jej dziedzictwie materialnym i niematerialnym. W sobotę, 18 listopada odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Warmio, quo vadis?". Podczas konferencji będzie można także lepiej poznać założenia kampanii "Krajobraz mojego miasta".

Konferencja dla samorządowców w ramach kampanii "Krajobraz mojego miasta" 22 listopada w Zakopanem

Narodowy Instytut Dziedzictwa, Urząd Miasta Zakopane oraz Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 22 listopada 2017 r. organizują dla przedstawicieli samorządów konferencję poświęconą gospodarowaniu przestrzenią publiczną z poszanowaniem kulturowego krajobrazu regionu. Konferencja jest częścią kampanii „Krajobraz mojego miasta”.

Podczas 5. Targów Dziedzictwo NID zaprezentował założenia kampanii Krajobraz mojego miasta

8 listopada, podczas Targów Dziedzictwo w Warszawie odbył panel ekspercki, którego motywem przewodnim była idea kampanii Krajobraz mojego miasta.

Pokaz filmu "Krajobraz mojego miasta" w Siemczynie

W sobotę 18 listopada 2017 roku w Pałacu Siemczyno odbędą się XIX Henrykowskie Spotkania Kulturalne. Podczas wydarzenia goście będą mieli okazję obejrzeć film ‘Krajobraz mojego miasta” będący elementem kampanii społecznej o tym samym tytule mającej na celu zwrócenie uwagi władz samorządowych, a także firm, instytucji oraz społeczeństwa na wspólną przestrzeń publiczną (planowanie i zarządzanie) jak również wykształcenie poczucia odpowiedzialności za zabytki oraz ich najbliższe otoczenie.

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl