Aktualności

25. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa – wydarzenia poruszające tematykę ładu przestrzennego

9 września 2017 roku rusza jubileuszowa, 25. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa, w ramach której w całej Polsce odbędzie się kilkadziesiąt specjalnych imprez plenerowych, koncertów, wystaw czy spacerów. Część z nich dotyczyć będzie ładu i zagospodarowania w przestrzeni publicznej, czyli tematu, który porusza kampania społeczna „Krajobraz mojego miasta”. By zachęcić wszystkich do aktywnego włączenia się w obchody EDD poniżej zamieszczamy listę tylko kilku wydarzeń, w których warto wziąć udział. Koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Pełna lista wydarzeń dostępna jest na stronie: www.edd.nid.pl.

Uchwały reklamowe w różnych miastach Polski - przegląd stanu prac

Poniżej prezentujemy przegląd stanu prac nad uchwałami reklamowymi w różnych miastach Polski na podstawie doniesień medialnych. Dane będą na bieżąco aktualizowane.

Szkolenie dla koordynatorów Europejskich Dni Dziedzictwa

W 2017 roku przypada 25. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa, które odbędą się w dniach 9-10 i 16-17 września 2017 roku w całym kraju. Inauguracja ogólnopolska zaplanowana jest na 9 września w Poznaniu, a organizowana jest we współpracy z Bramą Poznania – pierwszym w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa.

Seminarium szkoleniowe Wojewody Łódzkiego w Smardzewicach

W dniach 5-6 czerwca 2017 roku w Smardzewicach (k. Tomaszowa Mazowieckiego) odbyło się coroczne seminarium szkoleniowe Wojewody Łódzkiego z cyklu: „Planowanie przestrzenne w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz proces budowlany w świetle ustawy prawo budowlane”, dedykowane pracownikom gmin i starostw z terenu województwa łódzkiego, zajmującym się gospodarowaniem przestrzenią, prowadzącym postępowania z zakresu prawa budowlanego i aktywnie uczestniczącym w procesach inwestycyjnych na terenie naszego regionu.

Szkolenia dla samorządów w ramach kampanii "Krajobraz Mojego Miasta" w 2017 roku

Jednym z kluczowych aspektów prowadzenia kampanii Krajobraz Mojego Miasta są szkolenia dla przedstawicieli samorządów (urzędów gminnych, miejskich i starostwa powiatowego), a także organizacji pozarządowych, lokalnych aktywistów, przedsiębiorców, właścicieli i zarządców zabytków – a więc wszystkich grup, które poprzez swoją działalność włączają się w zarządzanie dziedzictwem na szczeblu gminnym i kształtowanie przestrzeni publicznej.

Konferencja naukowa „Park kulturowy a ochrona krajobrazu”

W ramach tegorocznej edycji EDD, której myślą przewodnią jest „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”, w piątek 15 września w godz. 10.00 – 15.00 zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. Park kulturowy a ochrona krajobrazu, która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji przy ul. Katowickiej 87a w Opolu. (Przy dużym zainteresowaniu konferencja może być przeniesiona do Studenckiego Centrum Kultury – budynku obok). Temat konferencji ściśle związany jest z kampanią Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Krajobraz mojego miasta”.

Instytut Designu w Kielcach: projekt uporządkowania reklam i szyldów na kieleckim rynku

Z inicjatywy Instytutu Designu w Kielcach, wykładowcy Scuola Italiana Design z Padwy oraz absolwenci i studenci polskich uczeni projektowych opracowali koncepcję uporządkowania nieprofesjonalnych reklam i szyldów na kieleckim rynku. Projekt objął wyłącznie centralne miejsce w mieście ze względu na przytłaczającą ilość chaotycznych informacji i reklam, które negatywnie wpływają estetykę na reprezentacyjnej części Kielc.

41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa - Kraków 2017

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, odpowiedzialne jest za organizację i koordynację 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa.

Piękna, polska, drewniana architektura w Tykocinie

"Plac Czarnieckiego 10" - reportaż Joanny Sikory. Każdy zakamarek tego domu skrywa historię. Pomiędzy nadszarpniętymi zębem czasu ścianami ukrywają się opowieści jego byłych mieszkańców i dzieje Tykocina.

Film „Krajobraz mojego miasta” na Kongresie Impact’17 w Krakowie

W dniach 31 maja – 1 czerwca 2017 roku w Krakowie odbył się Kongres Impact’17 skierowany do twórców najnowocześniejszych technologii, naukowców, przedsiębiorców, przedstawicieli sektorów kreatywnych oraz administracji rządowej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pośród których znaleźli się: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, Wiceminister Kultury, Generalny Konserwator Zabytków prof. Magdalena Gawin oraz Wiceminister Paweł Lewandowski.

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl