Ochrona krajobrazu kulturowego w Karpaczu w ramach kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta”

9 maja 2018 r. w Karpaczu odbyła się premiera filmu „Krajobraz mojego miasta” oraz debata z udziałem ekspertów. Gości przywitał gospodarz miejsca Radosław Jęcek Burmistrz Karpacza.

W panelu uczestniczyli: Katarzyna Arasiewicz z  Biura Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu,  Robert Szymala  Kierownik Biura Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Miasta Wałbrzych oraz Krzysztof Kurek Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze. Debatę moderował  dr Grzegorz Grajewski Kierownik Oddziału Terenowego  Narodowego Instytutu Dziedzictwa we Wrocławiu.

Ponadto, w dyskusji udział wzięli: Barbara Nowak-Obelinda Dolnośląska Wojewódzka Konserwator Zabytków, Janusz Korzeń, architekt, urbanista, Prezes Fundacji Karkonoskiej i Towarzystwa Karkonoskiego, redaktor naczelny „Karkonoszy”.  Radni Miasta Karpacz, przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji zajmujących się tematem ochrony dziedzictwa kulturowego, samorządowcy, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy miasta. 

Podczas dyskusji poruszano tematy związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uporządkowaniem reklam w przestrzeni miejskiej, ochroną terenów zielonych oraz wprowadzeniem parku kulturowego na terenie miasta Karpacz. Spotkanie odbyło się w ramach akcji społecznej „Krajobraz mojego miasta”.


Kampania społeczna „Krajobraz mojego miasta” jest kompleksową inicjatywą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków.