Znamy finalistów konkursów: „Zabytek zadbany” i „Samorząd dla dziedzictwa”

14 listopada podczas uroczystej Gali, w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie, poznaliśmy laureatów konkursów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany” 2022 oraz trzeciej edycji konkursu „Samorząd dla dziedzictwa”. Oba konkursy zostały przeprowadzone przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Konkurs „Samorząd dla Dziedzictwa” został ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków jako część Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022. „Samorząd Dla Dziedzictwa”, to projekt adresowany do samorządów gminnych, które wyróżniają się prawidłowo opracowanym Programem Opieki nad Zabytkami oraz realizacjami zapewniającymi zachowanie lokalnego dziedzictwa i efektywne wykorzystanie jego potencjału.

Podczas Gali Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, dr Jarosław Sellin przypomniał, że konkursy „Zabytek Zadbany” oraz „Samorząd dla Dziedzictwa” mają za zadanie motywować do działań na rzecz renowacji i lepszego użytkowania zabytków:

– To wielkie święto, zarówno dla właścicieli nagrodzonych zabytków oraz wykonawców prac konserwatorskich, jak i samorządów z powodzeniem realizujących zadania związane z ochroną dziedzictwa. Nieustannie staramy się powiększać możliwości finansowe dla obiektów zabytkowych. Obecnie trwa nabór do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona zabytków”, na który została przeznaczona duża pula środków. Gorąco zachęcam do składania wniosków.

„Zabytek Zadbany” to ogólnopolski konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jego głównym celem jest promocja i upowszechnianie najlepszych prac konserwatorskich, budowlanych, rewitalizacyjnych i adaptacyjnych zrealizowanych zgodnie z najważniejszymi standardami badawczymi i wykonawczymi.

Konkurs szczyci się wieloletnią tradycją – po raz pierwszy ogłoszony został blisko 50 lat temu. Corocznie o miano laureatów i wyróżnionych ubiegać się mogą właściciele i zarządcy zabytkowych nieruchomości, którzy wzorowo i konsekwentnie prowadzą działania – badawcze, rewitalizacyjne, konserwatorskie i budowlane.

– System ochrony zabytków w Polsce jest zbudowany na dwóch fundamentach. Pierwszym z nich jest pewna pamięć systemowa. Ona trwa w takich instytucjach jak Narodowy Instytut Dziedzictwa, działający pod wcześniejszymi nazwami od 1962 r., ale również w takich konkursach jak „Zabytek zadbany”, który jest z nami od 1975 roku. Ta pamięć dla systemu ochrony zabytków w Polsce, jego trwałość i stabilność w związku z tym, jest niezwykle istotna. Praca przy zabytkach i to wielkie dzieło, które Państwo swoimi rękami budują, przy wsparciu służb konserwatorskich i NID, jest maratonem. To nie jest sprint. Tego się nie da zrobić w rok ani dwa. W zabytkach nie ma szybkich sukcesów. To Państwo najlepiej wiedzą jak wiele pracy wymaga ten wspaniały efekt, który dzisiaj jest doceniany. To mnie prowadzi do drugiego fundamentu, którymi są ludzie. Bez osób, które są oddane zabytkom, po wszystkich stronach, tego sukcesu by nie było – powiedziała dr hab. Katarzyna Zalasińska, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

W 2022 roku w konkursie „Zabytek Zadbany” zgłoszono 100 obiektów, do oceny jury przedstawiono 88 wniosków formalnych z 16 województw (12 wniosków nie spełniło wymogów formalnych). Nominację otrzymało 20 obiektów – po cztery obiekty, w każdej z pięciu podstawowych kategorii oraz 2 obiekty w kategorii specjalnej „Właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem”.

Oceny zgłoszeń dokonało siedmioosobowe jury konkursu, w składzie: Adam Jankiewicz – przewodniczący, Miron Urbaniak – wiceprzewodniczący, Zastępca Dyrektora Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Monika Bogdanowska – Zastępca Dyrektora NID, Jakub Lewicki – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Katarzyna Pałubska – Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN, Małgorzata Gwiazdowska.

Laureatem konkursu „Zabytek Zadbany” w kategorii „Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu” została GMINA ZŁOTY STOK za prace przy MAUZOLEUM RODU GUTTLERÓW W ZŁOTYM STOKU. Gmina Złoty Stok otrzymała nagrodę za powstrzymanie procesu destrukcji obiektu i przywrócenie pamięci o zmarłych, staranne prace konserwatorskie wykonane na podstawie kompleksowych badań oraz świadomą rezygnację z estetycznej perfekcji na rzecz waloru autentyczności.

Wyróżnienia, w tej kategorii konkursu, otrzymali:

 • GMINA BRZEG za prace przy RATUSZU W BRZEGU. Gmina Brzeg otrzymała wyróżnienie za utrwalenie zabytkowej materii i przywrócenie zabytku przestrzeni miejskiej w jego renesansowej szacie, poprzedzone wykonaniem rzetelnych badań konserwatorskich.
 • REKTORAT KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA W GNIEŹNIE za prace przy KOŚCIELE REKTORSKIM ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA W GNIEŹNIE. Rektorat Kościoła Świętego Jana Chrzciciela w Gnieźnie otrzymał wyróżnienie za utrwalenie autentyzmu cennego zabytku gotyckiej architektury sakralnej oraz wysoką jakość badań i prac konserwatorskich.
 • OGRÓD ZOOLOGICZNY WE WROCŁAWIU za prace przy BUDYNKU PTASZARNI, ALTANIE NAD STAWEM, MURZE OGRODZENIOWYM – ZESPOŁEM OBIEKTÓW OGRODU ZOOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU. Spółka Zoo Wrocław otrzymała wyróżnienie za przyjęcie właściwych rozwiązań konserwatorskich oraz zachowanie w maksymalnym stopniu oryginalnych elementów, konstrukcji i detali architektonicznych przy pozostawieniu pierwotnej funkcji budynku ptaszarni, altany nad stawem i muru ogrodzeniowy – zespołu obiektów ogrodu zoologicznego we Wrocławiu.

Laureatem konkursu „Zabytek Zadbany” w kategorii „Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu” została GMINA TARNÓW za prace przy CMENTARZU Z OKRESU PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ W BŁONIU. Gmina Tarnów otrzymała nagrodę za kompleksowy charakter prac, które objęły wszystkie elementy cmentarza – nagrobki, ogrodzenie, ukształtowanie terenu, zachowanie autentyzmu formy i układu przestrzennego, za wzorowy charakter działań na każdym etapie prac, dbałość o historyczną zieleń oraz autentyzm kompozycji przestrzennej.

Wyróżnienia, w tej kategorii konkursu, otrzymali:

 • GMINA CEDYNIA za prace przy WIEŻY WIDOKOWEJ WRAZ Z OTOCZENIEM W CEDYNI. Gmina Cedynia otrzymała wyróżnienie za przywrócenie i udostępnienie punktu widokowego z zachowaniem wartości historycznych wieży i otoczenia, stanowiących istotny element krajobrazu kulturowego miasta.
 • GMINA DOBRA za prace przy LAPIDARIUM NA DAWNYM CMENTARZU EWANGELICKIM W DOŁUJACH. Gmina otrzymała wyróżnienie za uczytelnienie układu kompozycyjnego dawnego cmentarza wraz z konserwacją nagrobków i wykreowanie symbolicznego łącznika między dawną a współczesną społecznością lokalną.
 • ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE za prace przy FORCIE PANCERNYM NR 52 A „ŁAPIANKA” W KRAKOWIE. Zarząd otrzymał wyróżnienie za utrwalenie kompozycji historycznej dzieła architektury militarnej, z przywróceniem oryginalnego ukształtowania i pokrycia terenu, z użyciem tradycyjnych technik ziemnych i nasadzeń.

Laureatem konkursu „Zabytek Zadbany” w kategorii „Adaptacja obiektów zabytkowych” została SPÓŁKA GDAŃSKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA za prace przy KAMIENICY PRZY UL. RYCERSKIEJ 10 W GDAŃSKU. Spółka otrzymała nagrodę za wzorcowo wykonaną restaurację kamienicy z zachowaniem najwyższych standardów konserwatorskich, adaptację podporządkowaną walorom historycznym budynku i umiejętnie wkomponowanie nowych funkcji w zabytkowy układ przestrzeni. Na szczególne uznanie zasługuje pietyzm w odtworzeniu detali na podstawie zachowanych reliktów i badań.

Wyróżnienia, w tej kategorii konkursu, otrzymali:

 • GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDAŃSKI za prace przy DOMU WIEDEMANNA W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Gmina otrzymała wyróżnienie za zachowanie historycznej formy przy wprowadzeniu nowej funkcji edukacyjnej i wystawienniczej oraz umiejętne dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SOMPOLNIE za prace przy SYNAGODZE, OBECNYM BUDYNKU BIBLIOTEKI W SOMPOLNIE. Biblioteka otrzymała wyróżnienie za harmonijne powiązanie nowej funkcji z pierwotnym charakterem wnętrza dawnej synagogi i zachowanie wysokich standardów prac konserwatorskich.
 • PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA W ŻAGANIU za prace przy DAWNYM SZPITALU, OBECNIE PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ W ŻAGANIU. Szkoła otrzymała wyróżnienie za adaptację budynku do nowych funkcji przeprowadzoną z poszanowaniem historycznego materiału, dbałość o zachowanie i uczytelnienie substancji zabytkowej oraz zachowanie detalu i wystroju historycznego.

Laureatem konkursu „Zabytek Zadbany” w kategorii „Architektura i budownictwo drewniane” została GMINA MIASTA PYZDRY za prace przy DOMU PODCIENIOWYM W PYZDRACH. Gmina otrzymała nagrodę za uratowanie ostatniego, drewnianego, podcieniowego domu wschodniej Wielkopolski, będącego świadectwem tradycji rzemiosła tkackiego w Pyzdrach. Prace konserwatorskie zostały przeprowadzone z pietyzmem, poszanowaniem oryginalnego detalu oraz konstrukcji. Dzięki temu zachowano obiekt o niezwykłej wartości dla miasta i tożsamości kulturowej jego mieszkańców.

Wyróżnienia, w tej kategorii konkursu, otrzymali:

 • Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach za prace przy CERKWI GRECKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTYCH KOSMY I DAMIANA W BARTNEM. Muzeum otrzymało wyróżnienie za wzorowe utrzymanie i konserwację zabytku architektury drewnianej, który pełni ważną funkcję społeczną. Należy podkreślić poprawność przyjętej metody działania, których podstawą były badania konserwatorskie.
 • GMINA MARKOWA za prace przy CHACIE JANA RAKA W HUSOWIE. Gmina otrzymała wyróżnienie za prace prowadzone z pełnym poszanowaniem autentyzmu przy użyciu tradycyjnych technik oraz pietyzm w zachowaniu oryginalnych elementów wystroju i wyposażenia. Należy podkreślić stałą dbałość lokalnej społeczności o utrzymanie i zachowanie obiektu.
 • PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA OCZYSZCZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W STARYMGRODZIE za prace przy KOŚCIELE PARAFIALNYM OCZYSZCZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY W STARYMGRODZIE. Parafia otrzymała wyróżnienie za przeprowadzenie prac mających na celu przywrócenie tradycyjnych materiałów, a tym samym za dążenie do przywrócenia historycznej formy. Na szczególne uznanie zasługuje wysoki poziom dokumentacji konserwatorskiej.

Laureatem konkursu „Zabytek Zadbany” w kategorii „Zabytki techniki” została SPÓŁKA STOCZNIA CESARSKA DEVELOPMENT za prace przy DAWNEJ REMIZIE STOCZNI GDAŃSKIEJ W GDAŃSKU. Spółka otrzymuje nagrodę za starannie przeprowadzone prace konserwatorskie wykonane z zachowaniem czytelności pierwotnej funkcji technicznej oraz uszanowanie autentyzmu formy i detali obiektu. Podjęte prace poprzedzono rzetelnym, interdyscyplinarnym rozpoznaniem zabytku.

Wyróżnienia, w tej kategorii konkursu, otrzymali:

 • SPÓŁKA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE za prace przy DWORCU KOLEJOWYM W BIAŁYMSTOKU. Spółka otrzymała wyróżnienie za kompleksowe prace budowlane i konserwatorskie, dzięki którym przywrócono pierwotny charakter architektoniczny i wyeksponowano wartości zabytkowe obiektu.
 • MIASTO CHORZÓW za prace przy MUZEUM HUTNICTWA W CHORZOWIE. Miasto otrzymało wyróżnienie za zachowanie jednego z ważniejszych obiektów świadczących o tradycjach hutniczych regionu oraz umiejętne przystosowanie zabytku do potrzeb edukacyjnych.
 • CENTRALNE MUZEUM WŁÓKIENNICTWA W ŁODZI za prace przy BUDYNKU A – BIAŁEJ FABRYCE W ŁODZI. Muzeum otrzymało wyróżnienie za rzetelnie przeprowadzone, poprzedzone badaniami prace konserwatorskie, które przywróciły historyczny wygląd zabytku techniki.

W kategorii specjalnej konkursu „Zabytek Zadbany” za „Właściwe użytkowanie i stałą opiekę nad zabytkiem” zostaje przyznana nagroda ex aequo dwóm laureatom:

Spółce Zamek Książ w Wałbrzychu oraz Właścicielowi Kamienicy przy ul. Kościuszki 14 w Częstochowie.

Spółka Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymała nagrodę za wieloletnią, kompleksową opiekę samorządu lokalnego nad jednym z największych zespołów zamkowych w Polsce zmierzającą do poprawy stanu obiektu, systematycznie prowadzone prace badawcze, konserwatorskie i remontowe oraz podporządkowanie ruchu turystycznego wartościom zabytkowym obiektu.

Właściciel Kamienicy przy ul. Kościuszki 14 w Częstochowie otrzymał nagrodę za długoletnią, właściwą opiekę nad zabytkiem, regularne podejmowanie prac konserwatorskich i remontowych, wykonywanych z dbałością o zachowanie oryginalnych elementów wyposażenia. Jury szczególnie doceniło wyróżniającą się postawę właściciela, konsekwencję i wrażliwość na wartości zabytkowe obiektu. 

Laureaci konkursu otrzymali tablice „Zabytku Zadbanego” do oznakowania obiektów. Tablice ze znakiem Błękitnej Tarczy – symbolem ochrony zabytków w Polsce, który został zaprojektowany przez Jan Zachwatowicza, jednego z największych polskich konserwatorów zabytków, jest znakiem ochrony określonym w Konwencji Haskiej z 1954 roku, dotyczącej ochrony dóbr kultury w razie wojny.

Nagrodzone zabytki są prezentowane w dedykowanych wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa, przekazywanych właścicielom zabytków i przedstawicielom ogólnopolskiego środowiska konserwatorskiego.

Konkurs „Samorząd dla Dziedzictwa” prowadzony jest w trzech kategoriach: duże i średnie gminy miejskie, małe gminy miejskie oraz gminy miejsko-wiejskie i wiejskie. W skład jury konkursu wchodzi 7 członków: dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ- przewodnicząca Jury, Zbigniew Maj – przedstawiciel Departamentu Ochrony Zabytków – zastępca przewodniczącej, dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, Barbara Kazior, dr Paulina Legutko-Kobus, prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin, dr hab. Katarzyna Zalasińska.

Decyzją Generalnego Konserwatora Zabytków, na podstawie rekomendacji jury nagrodzono cztery gminy, w tym dwie otrzymały tytuł.

Laureatem konkursu „Samorząd Dla Dziedzictwa”, w kategorii duże i średnie gminy miejskie, zostało MIASTO KALISZ. Jury szczególnie doceniło kompleksowe podejście miasta do kwestii dziedzictwa kulturowego, uwzględniające dziedzictwo materialne i niematerialne, podjęcie wielowymiarowych działań oraz konstruktywną współpracę z różnymi podmiotami.

Wyróżnienie, w tej kategorii, otrzymało MIASTO ZABRZE. Zabrze zyskało uznanie Jury za umiejętne dostrzeżenie wartości obiektów zabytkowych i związanego z nimi dziedzictwa niematerialnego, wykorzystanie potencjału dziedzictwa do rozwoju gminy oraz aktywizację społeczną w oparciu o to dziedzictwo.

W kategorii małe gminy miejskie wyróżnienie w konkursie otrzymało MIASTO LUBAWA. Jury doceniło dobrze opracowany, konsekwentnie wdrażany i odpowiednio monitorowany program opieki nad zabytkami miasta, uwzględniający potencjał dziedzictwa materialnego i niematerialnego, wykorzystujący miejsca zabytkowe jako przestrzenie publiczne i turystyczne stymulujące rozwój lokalny. W tej kategorii nie został przyznany tytuł laureata.

W kategorii gminy miejsko-wiejskie i wiejskie tytułu laureata otrzymała GMINA TOSZEK. Jury szczególnie doceniło dobrze zaplanowany i konsekwentnie wdrażany, różnorodny i wieloaspektowy program ochrony zabytków z potencjałem do kontynuacji. Program umożliwia rozwój gminy na wielu obszarach: wizerunkowo-promocyjnym, turystycznym, edukacyjnym i integracyjnym.

Laureaci oraz wyróżnieni otrzymali dyplomy oraz tablice pamiątkowe. Nagrodami głównymi dla laureatów konkursu są filmy promujące dziedzictwo kulturowe gmin wyprodukowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy, mamy przekonanie, że ich praca będzie cenną inspiracją dla kolejnych właścicieli zabytkowych budynków. Podziękowania należą się również wszystkim osobom i podmiotom zaangażowanym w realizację konkursu. Niezwykle cenny jest wkład merytoryczny i wsparcie konserwatorów zabytków, na różnych szczeblach administracyjnych oraz pracowników NID zaangażowanym w ocenę wniosków, przeprowadzenie wielu wizji lokalnych, przygotowanie opinii oraz prowadzenie sekretariatów konkursów.

Konkurs „Zabytek Zadbany” objęty jest patronatem Polskiego Radia S.A.

Konkurs „Samorząd dla Dziedzictwa” został przygotowany w ramach „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022”, dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szkolenie „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji”

Szanowni Państwo,

W imieniu Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa dr hab. Katarzyny Zalasińskiej i Marszałka Województwa Dolnośląskiego pana Cezarego Przybylskiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego pana Mieczysława Struka zapraszamy na szkolenie „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji”, zorganizowane dla gmin Województwa Dolnośląskiego i Pomorskiego.

Szkolenie przydatne będzie dla urzędników gminnych odpowiedzialnych za zabytki, rozwój gospodarczy, promocję, kulturę i planowanie przestrzenne. Zapraszamy także przedstawicieli lokalnych i regionalnych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, muzeów, przedsiębiorców, aktywistów – wszystkie organizacje i osoby, które zajmują się dziedzictwem lokalnym. Zarządzanie dziedzictwem wymaga bowiem współpracy wielu lokalnych  podmiotów – dziedzictwo jest obecne w wielu dziedzinach życia gminy.

Szkolenie jest interdyscyplinarne, prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin. Pokazujemy, jak je efektywnie wykorzystać w rozwoju lokalnym.

Urzędy  gmin prosimy uprzejmie o przekazanie niniejszego zaproszenia potencjalnie zainteresowanym pracownikom i organizacjom ze swojego terenu.

Szkolenie dla zarejestrowanych uczestników odbędzie się online w trybie modułowym, w dniach 18, 21, 22, 23 i 25 listopada 2022 r.

Należy zarejestrowanie się na każdy dzień szkoleniowy oddzielnie. System rejestruje obecność zapisanych uczestników na szkoleniu w kolejnych dniach, co pozwala na wydanie certyfikatów uczestnictwa zainteresowanym osobom.

Linki rejestracyjne:

Dzień 1: 18.11.2022

Dzień 2: 21.11.2022

Dzień 3: 22.11.2022

Dzień 4: 23.11.2022

Dzień 5: 25.11.2022

Szkolenie jest bezpłatne i nie ma limitów liczby zgłoszeń z jednej organizacji.

W załączeniu harmonogram szkolenia oraz ulotka o szkoleniach i prowadzących ekspertach.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Aleksandra Chabiera

e-mail: achabiera@nid.pl  

RUSZA TRZECIA EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „SAMORZĄD DLA DZIEDZICTWA”

Rozpoczął się nabór wniosków w ogólnopolskim konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Samorząd dla Dziedzictwa” 2022.

Grafika promująca konkurs w postaci mozaiki zdjęć zabytków z napisem nabór wniosków w konkursie samorząd dla dziedzictwa 2022 zapraszamy do udziału
Rusza konkurs „Samorząd dla Dziedzictwa” 2022

Konkurs adresowany jest do samorządów gminnych: miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich. Pretendenci do wygranej muszą wyróżniać się najlepszym opracowaniem i realizacją gminnego programu opieki nad zabytkami, zapewniającego zachowanie wartości dziedzictwa kulturowego oraz zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy oparty na efektywnym wykorzystaniu potencjału zasobów tego dziedzictwa.

Celem konkursu jest promowanie gminnych programów opieki nad zabytkami oraz docenienie samorządów, które najlepiej wywiązują się z tego obowiązku. Najlepsze praktyki i najciekawsze projekty służące ochronie dziedzictwa kulturowego zyskują dodatkową promocję.

Koordynatorem konkursu w imieniu Generalnego Konserwatora Zabytków jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Samorządy biorące udział w konkursie są oceniane w następujących kategoriach:

A. duże i średnie gminy miejskie (liczące co najmniej 50 tys. mieszkańców)

B. małe gminy miejskie (liczące poniżej 50 tys. mieszkańców)

C. gminy miejsko-wiejskie i wiejskie.

Laureaci i wyróżnieni w konkursie otrzymają pamiątkowe tablice. Ponadto Narodowy Instytut Dziedzictwa wyprodukuje filmy promujące dziedzictwo kulturowe gmin, które otrzymają tytuł laureata konkursu. Działania podjęte przez zwycięskie samorządy będą promowane przez Instytut jako dobre praktyki w dziedzinie ochrony i opieki nad dziedzictwem.

Zachęcamy do wysłuchania podcastu „Dlaczego warto wziąć udział w konkursie »Samorząd dla Dziedzictwa«?”. W podcaście przewodnicząca Jury, prof. dr hab. Monika Murzyn-Kupisz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, odpowie na szereg pytań dotyczących konkursu. Jej wypowiedzi można uznać za kompendium wiedzy dla władz samorządowych, dla których dziedzictwo kulturowe stanowi nie tylko świadectwo przeszłości, ale także potencjał, który może mieć znaczący wpływ na rozwój lokalnych społeczności.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy w Rzeszowie
ul. Hetmańska 15
35-045 Rzeszów
z dopiskiem „Samorząd dla Dziedzictwa”
do 31 maja 2022 r.
(decyduje data stempla pocztowego).

Konkurs „Samorząd dla Dziedzictwa” realizowany jest w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022.

Udział w konkursie jest otwarty i bezpłatny.

Regulamin konkursu, procedura oceny i formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach.

Witamy nowego Ambasadora kampanii „Krajobraz Mojego Miasta”!

Z przyjemnością informujemy, że do grona Ambasadorów Kampanii Społecznej „Krajobraz Mojego Miasta” dołączył znany dziennikarz sportowy i prezenter telewizyjny, Maciej Kurzajewski. 

Kampania „Krajobraz Mojego Miasta” to ogólnopolska akcja, za pomocą której zachęcamy mieszkańców polskich miast i miasteczek do zwracania uwagi na wygląd naszych miejscowości i przekonujemy, że każda z nich może cieszyć właściwym tylko sobie urokiem. Warto jest mówić o estetyce przestrzeni, w której mieszkamy i warto, aby władze lokalne podejmowały dobre inicjatyw służącej jej ochronie. W zadbanym otoczeniu naprawdę żyje się lepiej i przyjemniej!

Zestawienie istniejących parków kulturowych w Polsce

Park kulturowy jest jedną z ustawowych form ochrony zabytków w Polsce (art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami, Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm., dalej: „Ustawa”). Tworzony jest w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej (art. 16 ust. 1 ustawy). Ustawa precyzyjnie reguluje proces tworzenia parków kulturowych przez gminy na drodze uchwały (art. 16 ust. 1a-6). Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1a gmina zobowiązana jest jedynie do ogłoszenia „w prasie  miejscowej  oraz  przez  obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu prac nad utworzeniem  parku  kulturowego,  określając  formę,  miejsce  i termin  składania wniosków dotyczących  projektu uchwały o utworzeniu  parku  kulturowego,  nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia”. Z treści przepisów nie wynika obowiązek gmin dotyczący konieczności informowania innych podmiotów (w tym instytucji kultury oraz urzędów) o utworzeniu parku kulturowego na swoim obszarze.

W związku, z tym lista Parków Kulturowych zamieszczona na stronie stanowi jedynie informację poglądową, bazującą na aktualnej wiedzy pracowników NID.

Parki Kulturowe – stan na 31.12.2021

• dolnośląskie

1. Forteczny Park Kulturowy w Srebrnej Górze (2002)

2. Forteczny Park Kulturowy Twierdza Kłodzka (2006)

3. Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu (2014)

4. Park Kulturowy „Wzgórze Zamkowe, Dolina Budzówki i Nysy Kłodzkiej” w Kamieńcu Ząbkowickim (2014)

5. Park Kulturowy Opactwa Cystersów w Henrykowie (2020)

• kujawsko-pomorskie

5. Park Kulturowy Wietrzychowice (2006)

6. Park Kulturowy Kalwaria Pakoska (2008)

7. Park Kulturowy „Kościół p.w. Św. Oswalda” w Płonkowie (2009)

8. Park Kulturowy Sarnowo (2010)

• lubuskie

9. Park Kulturowy „Dolina Trzech Młynów” w Bogdańcu (2006)

10. Park Kulturowy Grodzisko w Wicinie (2013)

• łódzkie

11. Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu (2007)

12. Park Kulturowy Wzgórze Zamkowe w Sieradzu (2009)

13. Park Kulturowy etnograficznego podregionu kutnowskiego związanego z poetą romantycznym Józefem Bohdanem Zaleskim (2015)

14. Park Kulturowy ulicy Piotrkowskiej (w Łodzi) (2015)

• małopolskie

15. Park Kulturowy Kotliny Zakopiańskiej (2006)

16. Park Kulturowy Stare Miasto w Krakowie (obowiązuje od 07.12.2011)(2010)

17. Park Kulturowy Krupówki w Zakopanem (2016)

18. Park Kulturowy Nowa Huta (2019)

• mazowieckie

19. Park Kulturowy „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” (2009)

20. Park Kulturowy Stary Radom (2011)

21. Wilanowski Park Kulturowy (2012)

22. Park Kulturowy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Andrzejewie (2016)

• opolskie

23. Park Kulturowy ”Książęce Miasto Brzeg” (2016)

• podkarpackie

24. Park Kulturowy Zespołu Staromiejskiego oraz Zespołu OO. Dominikanów w Jarosławiu (2009)

25. Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie (2019)

• podlaskie

26. Park Kulturowy w Bohonikach (2019)

• pomorskie

27. Park Kulturowy Ośmiu Błogosławieństw we wsi Sierakowice (2006)

28. Park Kulturowy „Osada Łowców Fok” w Rzucewie (2008)

29. Park Kulturowy „Klasztorne Stawy” (2009)

• śląskie

30. Park Kulturowy Cmentarz Żydowski w Żorach (2004)

31. Park Kulturowy „Hałda Popłuczkowa” (2007)

32. Park Kulturowy dla Obszaru Staromiejskiego w Bieruniu (2016)

33. Park Kulturowy dla Obszaru Grobli w Bieruniu (2016)

• świętokrzyskie

34. Park Kulturowy Miasta Końskie (2005)

• warmińsko-mazurskie

35. Park Kulturowy Warmińskiej Drogi Krajobrazowej Gietrzwałd-Woryty (2009)

• wielkopolskie

36. Mickiewiczowski Park Kulturowy (2007)

37. Park Kulturowy Stare Miasto w Poznaniu (2018)

ZABYTEK ZADBANY 2022

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu Zabytek Zadbany”. Nadzór nad konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2022 r. Udział jest otwarty i bezpłatny.

Konkurs  po raz pierwszy zorganizowany został w 1975 roku i posiada wieloletnią tradycję.

O miano laureatów i wyróżnionych ubiegać się mogą właściciele i zarządcy zabytkowej architektury, którzy wzorowo i  konsekwentnie prowadzą działania badawcze, rewitalizacyjne, konserwatorskie i budowlane, celem utrzymania w jak najlepszym stanie zabytków, nad którymi sprawują pieczę. Konkurs ma na celu promocję właściwych postaw i upowszechnienie najlepszych wzorców w zakresie opieki nad zabytkami oraz ich użytkowania i zagospodarowania.

Zgłoszenia do konkursu „Zabytek Zadbany” można składać  w następujących kategoriach:

A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;

B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);

C. Adaptacja obiektów zabytkowych;

D. Architektura i budownictwo drewniane;

E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne);

F. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Prawo do składania zgłoszeń mają właściciele zabytków, ich posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków i konserwatorzy samorządowi.

Zgłoszenia należy nadsyłać do końca stycznia 2022 r.  na adres sekretariatu konkursu:

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Oddział Terenowy Olsztyn

ul. 11 Listopada 4

10-104 Olsztyn

e-mail: olsztyn@nid.pl

tel.: +48 89 521 26 87

Zachęcamy do udziału w prestiżowym konkursie „Zabytek Zadbany”. Dzięki niemu krajobraz naszego miasta staje się coraz ładniejszy! Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej wraz z załącznikami:

Zabytek Zadbany 2022 – regulamin (POBIERZ)

Zabytek Zadbany 2022 – załącznik 1 zgłoszenie uczestnictwa (POBIERZ)

Zabytek Zadbany 2022 – załącznik 2 procedura oceny (POBIERZ)

Zabytek Zadbany 2022 – załącznik 3 RODO (POBIERZ)

Film „Krajobraz mojego miasta – parki kulturowe” z napisami

Wierzymy, że uporządkowanie przestrzeni miejskiej leży w naszym wspólnym interesie. Dlatego zapraszamy do oglądania – i działania!

Forteczny Park Kulturowy w Srebrnej Górze, Park Kulturowy Kotliny Zakopiańskiej czy Miasto Tkaczy w Zgierzu – oto przykłady wykorzystania możliwości, jakie daje ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Znajdują się w niej m.in. zapisy dotyczące krajobrazów kulturowych. Krajobraz bowiem stanowi niezwykle ważny element naszego dziedzictwa kulturowego, dlatego należy go chronić, i to chronić mądrze. Czyli jak? Kompetentnej i kompleksowej odpowiedzi na to pytanie udziela kampania społeczna „Krajobraz Mojego Miasta”. Została ona zainicjowana w 2016 roku przez prof. Magdalenę Gawin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków, a koordynację projektu powierzono Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa. Organizatorzy postawili sobie za cel promowanie – głównie wśród władz samorządowych, ale także lokalnych organizacji czy po prostu mieszkańców – działań służących poprawie estetyki i ładu przestrzennego polskich miast, miasteczek i gmin wiejskich. W 2021 roku realizowana jest druga edycja projektu.

Z krajobrazem obcujemy przede wszystkim przez doświadczenia wzrokowe, a zatem najwłaściwszą formą przedstawienia kwestii z nim związanych wydaje się film. Dlatego Narodowy Instytut Dziedzictwa zrealizował ponad półgodzinny dokument, w którym piękne zdjęcia historycznej zabudowy miast łączą się z mocnym przekazem merytorycznym. Eksperci z dziedziny ochrony zabytków i osoby bezpośrednio zaangażowane w tworzenie parków kulturowych dzielą się w nim swoją wiedzą i doświadczeniem.

Poruszony został tu problem, z jakim boryka się wiele polskich miejscowości. W dobie intensywnej komercjalizacji, w przekonaniu, że „reklama dźwignią handlu”, zabytkowe fasady budynków często traktuje się jak powierzchnie reklamowe. Powinniśmy przeprowadzać renowacje, by chronić i z dumą eksponować to, co stanowi o prawdziwej wartości naszego miejsca zamieszkania – przypomina o historii i dziedzictwie regionu. Tymczasem zabytkowe budowle zasłaniamy szyldami, bilbordami i wielkoformatowymi płachtami reklam. W nadziei na wymierny zysk. Niestety jednocześnie zubożamy samych siebie pod względem niematerialnym: miejscowość traci walory estetyczne i zapoznane zostają jej walory historyczne, a mieszkańców pozbawia się poczucia nie tylko komfortu, ale także – zwłaszcza! – przynależności i tożsamości.

Poprzez kampanię „Krajobraz Mojego Miasta” Narodowy Instytut Dziedzictwa pragnie pokazać, w jaki sposób godzić potrzeby gospodarcze z troską o dziedzictwo kulturowe i ład przestrzenny. Między innymi po to powstał film. Pokazano w nim przykłady ciekawych rozwiązań dotyczących umieszczania reklam, ale zawarto też cenne  wskazówki odnoszące się do małej architektury, rynków, miejsc handlu, strefy sacrum, estetyki ulic oraz zieleni miejskiej. Mamy nadzieję, że stanie się to inspiracją – przede wszystkim dla samorządów – do efektywnego działania na rzecz ładu w przestrzeni publicznej i ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego.

By przesłanie kampanii dotarło do jak najszerszego grona, w tym także osób za szczególnymi potrzebami, Narodowy Instytut Dziedzictwa wzbogacił pierwotną wersję filmu o napisy. Jesteśmy przekonani, że ta nowa funkcjonalność okaże się przydatna nie tylko dla odbiorców, którym jest szczególnie dedykowana. Wierzymy, że im więcej samorządowców, działaczy i członków miejscowych społeczności pozna problemy przestrzeni miejskiej i sposoby ich rozwiązywania, tym większe szanse, że kampania „Krajobraz Mojego Miasta” przyniesie spodziewane efekty – z pożytkiem dla nas wszystkich.

Wzbogacona wersja filmu jest już dostępna na kanale YouTube NID. Serdecznie zapraszamy do oglądania! http://bityl.pl/HAQCd

Polska jest piękna, ale pod względem estetyki przestrzeni publicznej nadal pozostaje wiele do zmiany

Od 2016 roku trwa kampania społeczna „Krajobraz Mojego Miasta”, której celem jest walka z wszechobecnymi zjawiskami, obrazowo nazywanymi „betonozą” i „reklamozą”. Jak krajobraz polskich miast ocenia prof. IH PAN Magdalena Gawin, Wiceminister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków?

Pani Minister, czy według Pani polskie miasta wyglądają dobrze? Czy krajobraz Polski jest przyjazny?

prof. Magdalena Gawin: Polska jest piękna, ale pod względem estetyki przestrzeni publicznej w niektórych miastach nadal pozostaje wiele do zmiany. W miejscach reprezentacyjnych, zwłaszcza na rynkach, brakuje zieleni – przyjezdnych witają zabetonowane place, a zabytkowe budynki często są zasłonięte przez szpecące reklamy.

Stąd potrzeba zorganizowania kampanii?

MG: Tak, kampania „Krajobraz Mojego Miasta” przypomina samorządom, że dysponują skutecznymi narzędziami do wprowadzenia niezbędnych zmian. Społecznościom uświadamia natomiast, że mogą wywierać wpływ na lokalne władze, wzywając je do realizowania konkretnych działań. Choć ostateczne decyzje należą do tych władz, konieczne jest podejmowanie wspólnych społecznych działań, by Polska była coraz piękniejsza.

A jak według Pani Minister powinny wyglądać miasta?

MG: Miasta powinny być zadbane, przyjazne, pełne zieleni. W Polsce na 954 miasta przypada tylko 37 parków kulturowych, które porządkują przestrzeń i czynią z niej miejsce przyjazne mieszkańcom. Tak skromna liczba pokazuje, że pomimo wypracowanych narzędzi władze samorządowe nie potrafią lub nie chcą objąć ochroną i opieką tego, co jest wartościowe: krajobrazu kulturowego i naszego dziedzictwa.

Ma Pani Minister obawy, że przyszłe pokolenia będą żyły otoczone „betonozą”?

MG: Niestety mam takie obawy. Stąd moje wytyczne, których celem jest przeciwdziałanie eliminacji zieleni i brukowaniu rynków polskich miast. Pierwsze wytyczne sformułowałam w 2019 roku, powtórzyłam je w rozszerzonej formie 2021 roku. Jednak decyzje podejmowane na poziomie centralnym muszą znaleźć odzwierciedlenie w działaniach na poziomie lokalnym.

Jak Pani Minister widzi zatem przyszłość krajobrazu polskich miast?

MG: Dzięki takim kampaniom jak „Krajobraz Mojego Miasta” zwiększa się świadomość społeczna, czego efekty zaczynają być widoczne. Jeżeli zwiększy się również zaangażowanie samorządów w dbałość o urodę naszych miast, jest nadzieja, że będzie lepiej. Jestem przekonana, że nikt nie chce żyć wśród betonu, wśród mnóstwa reklam i wszechobecnej brzydoty. Możemy to zmienić i dlatego do wszystkich kieruję gorącą prośbę: dbajmy o krajobraz naszych miast i wsi, działajmy na jego korzyść!

W wielu polskich miejscowościach mamy smutny krajobraz betonowej pustyni

Od 2016 roku trwa kampania społeczna „Krajobraz Mojego Miasta”, której celem jest walka z wszechobecnymi zjawiskami, obrazowo nazwanymi „betonozą” i „reklamozą”. Co o krajobrazie polskich miast sądzi Bartosz Skaldawski, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa?

Panie Dyrektorze, dlaczego NID prowadzi kampanię „Krajobraz Mojego Miasta”?

Bartosz Skaldawski: Kampanię prowadzimy ponieważ istnieje paląca potrzeba uświadamiania, że wygląd wielu polskich miejscowości to realny problem. Konieczne są edukacja i przekonywanie zarówno mieszkańców, jak i samorządowców, że wspólna przestrzeń stanowi wartość, a harmonijnie ukształtowany krajobraz, wolny od nadmiaru reklam i stosowanego bez umiaru betonu, jest gwarantem dobrostanu mieszkańców naszych miast i miejscowości.

Co jest celem kampanii?

BS: Chcemy w maksymalnie szerokim zakresie naświetlić problemy, z jakimi się obecnie borykamy. Są one ujęte w spocie promującym tegoroczną kampanię, a dla mieszkańców i przyjezdnych uwidaczniają się w momencie, kiedy przykładowo próbują znaleźć atrakcyjny kadr do zrobienia zdjęcia. W wielu miejscowościach uchwycenie takiego kadru jest wręcz niemożliwe, ponieważ piękne krajobrazy miejskie zasłonięte zostały krzykliwymi, odpychającymi reklamami albo zalane betonem.

Jak zatem z tą „betonozą” lub „reklamozą” walczyć?

BS: Najlepszym narzędziem, które daje nam Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jest park kulturowy – i to narzędzie mocno promujemy wśród samorządów. Dotychczas udało nam się przeszkolić ponad 200 gmin. Zaczęto w nich zwracać uwagę na kwestie, o których mówimy w kampanii. Warto pamiętać, że parki kulturowe nie tylko poprawiają estetykę zamieszkiwanej przez nas przestrzeni, ale także zwiększają atrakcyjność turystyczną miast.

Jak utworzyć park kulturowy?

BS: Park kulturowy powołuje rada gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie uchwały. W terminie trzech miesięcy od podjęcia tej uchwały rada gminy zobowiązana jest podjąć kolejną uchwałę: o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Aby jak najlepiej wesprzeć gminy w podejmowaniu kolejnych kroków, Narodowy Instytut Dziedzictwa przygotował serię materiałów i filmów instruktażowych, które dostępne są na stronie http://krajobrazmojegomiasta.pl/.

Czy ma Pan nadzieję, że ten krajobraz się zmieni na lepsze?

BS: Głęboko w to wierzę. Wydaje mi się, że nikt nie chce, abyśmy mieli w Polsce smutny krajobraz betonowej pustyni. Mamy świetne narzędzia prawne, mamy przykłady doskonałych parków kulturowych, a także przykłady zaangażowania mieszkańców i samorządów. Wieść o tym, że naprawdę można żyć inaczej i dbać o nasze dziedzictwo, musi się nieść. Troska o zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski to nasza wspólna odpowiedzialność.

Eksperci kampanii „Krajobraz Mojego Miasta”: czy przyszłe pokolenia są skazane na betonozę?

Wypieranie zieleni z przestrzeni publicznej przez beton i nadmiar reklam to realny problem, który dotyczy wielu polskich miast. Warto jednak pamiętać, że w naszym kraju nie brak ciekawej architektury i przestrzeni o znacznym potencjale, musimy tylko razem o nie zadbać. Kampania „Krajobraz Mojego Miasta”, zainicjowana w 2016 roku przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, ukazuje potrzebę i istotę ochrony krajobrazu miejskiego. Składają się na nią konkretne działania na rzecz poprawy wizerunku naszych miast, gmin i aglomeracji. O celach kampanii w kontekście uwarunkowań społecznych i prawnych debatowali eksperci, zadając sobie przede wszystkim pytanie: czy przyszłe pokolenia są skazane na wszechobecną betonozę?

Zaangażowanie lokalnej społeczności

By skutecznie i z pożytkiem dla mieszkańców oraz turystów zarządzać zabytkową przestrzenią, najlepiej stworzyć park kulturowy. Organem do tego uprawnionym jest rada miasta, która opracowuje projekt uchwały, a następnie przyjmuje ją na sesji jako obowiązujące prawo miejscowe. Stanowi to początek procesu służącego zachowaniu lokalnego dziedzictwa i rozwojowi danego miejsca. Tworząc uchwałę w sprawie ustanowienia parku kulturowego, należy pamiętać o zaangażowaniu w to przedsięwzięcie miejscowej społeczności. Tylko dzięki niej zabytki mają szansę przetrwać i dalej służyć. To przekonani do tej idei mieszkańcy miasta i jego sympatycy, a więc osoby emocjonalnie z nim związane, są gwarancją sukcesu parku kulturowego!

Krajobraz Mojego Miasta – film, spot, debata

Organizatorzy kampanii chcą zwrócić uwagę nie tylko na oczywiste problemy związane z aranżacją przestrzeni miejskiej, ale także na zabytki nieobecne w powszechnej świadomości, jak choćby mała architektura czy historyczne nasadzenia określonych gatunków drzew. Temu poświęcone są film i spot, które diagnozują sytuację lokalnego dziedzictwa kulturowego i podpowiadają, w jaki sposób mądrze o nie dbać. We wrześniu 2021 roku odbyła się też debata poświęcona krajobrazowi polskich miast. Eksperci dyskutowali zwłaszcza o tym, z czego wynikają trudności w realizacji celów kampanii.

Profesor IH PAN Magdalena Gawin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, wskazała na główne problemy związane z krajobrazem miejskim w naszym kraju: Polska ma duże problemy strukturalne z ładem krajobrazowym – z uporządkowaniem reklam, z nowoczesną architekturą, z zabytkami. Od 2016 roku NID stara się szkolić samorządy. W 2019 roku po raz pierwszy wydałam wytyczne dotyczące niebetonowania rynków. Powtórzyłam je w 2021 roku – ze względu na skargi konserwatorów, którzy zgłaszali mi, że samorządy naciskają na nich, by akceptowali projekty unijne, będące przeciwieństwem tych wytycznych. Kampania „Krajobraz Mojego Miasta” pokazuje realne problemy na przykład, że parków kulturowych jest w Polsce bardzo mało, bo samorządy niezbyt chętnie je zakładają. A trzeba powiedzieć wprost: jako rząd nie mamy narzędzi, żeby wpływać na samorządy. Decyzja o powołaniu parku kulturowego należy do lokalnych władz, nie do mieszkańców. Nawet jeśli mieszkańcy apelują, piszą petycje i proszą, to finalna decyzja jest po stronie rady miejskiej. Trzydzieści lat po odzyskaniu niepodległości nasze miasta powinny wyglądać zupełnie inaczej. Nie oszukujmy się więc, że jest dobrze, bo nie jest!

Bartosz Skaldawski, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, opowiedział o celach i dotychczasowych sukcesach kampanii: Rozpoczynając kampanię, wiedzieliśmy, że z naszym komunikatem musimy docierać do szerokiego grona odbiorców. Przekonywać nie tylko samorządowców, ale też mieszkańców miast. W obu odsłonach kampanii postawiliśmy na materiały, które będą łatwo dostępne. W tym roku przygotowaliśmy spot adresowany do mieszkańców. Chcieliśmy zwrócić uwagę, że wspólna przestrzeń stanowi wartość, z której nie zawsze zdajemy sobie sprawę i dopiero na przykład przy próbie znalezienia atrakcyjnego kadru do zrobienia zdjęcia uświadamiamy sobie, że nasze otoczenie jest bardzo często zaśmiecona reklamami czy jawi się jako smutna betonowa pustynia, a tam mogłoby być pięknie. Oto komunikat, z jakim chcemy dotrzeć do ludzi. Oprócz tego chcemy wspierać samorządy w działaniach zmierzających do uporządkowania wspólnej przestrzeni i uczynienia z niej środowiska możliwie przyjaznego mieszkańcom. Z naszej perspektywy najbardziej efektywnym mechanizmem, z którego gminy mogą korzystać, są parki kulturowe. Film instruktażowy „Krajobraz mojego miasta”  pokazuje, jak mądrze takie parki projektować. Mamy jednak świadomość, że bez zmian w mentalności, nie jesteśmy w stanie osiągnąć trwałych zmian w organizacji krajobrazu. To trudne wyzwanie, bo zmiany w mentalności wymagają konsekwentnych i długofalowych działań. Od wielu lat szkolimy samorządy z zarządzania dziedzictwem. Udało nam się przeszkolić ponad 200 gmin – otworzyliśmy im oczy m.in. na kwestie, o których mówimy. W dużych miastach, gdzie aktywność obywatelska jest większa, już widać zmiany. W mniejszych miejscowościach sytuacja wygląda nieco gorzej.

Profesor Zbigniew Myczkowski, Kierownik Zakładu Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich w Instytucie Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej / NID, wyraził nadzieję, że Polska stanie się bardziej zielona: Samorządy dostały teraz ogromną szansę, by zainteresować się krajobrazem kulturowym. I zrozumieć, że to ogromny kapitał społeczny. Harmonijny krajobraz jest wyrazem gospodarki poprawnej, dysharmonijny – gospodarki niewłaściwej. W Polsce istnieje 37 parków kulturowych. W zamierzeniu było ich 216, ale wiele jest w trakcie tworzenia. Małe miasta i miasteczka bardzo mocno zachowują swoją kulturową tożsamość. Jesteśmy w trakcie kampanii – walki o krajobraz harmonijny. Kiedyś powiedziałem, że na krajobrazie, tak jak na medycynie, każdy się zna. I oczywiście każdy ma prawo do własnego spojrzenia, ale bardzo ważne jest, by kampania docierała do konkretnych społeczności, bo to one inicjują powstanie parków kulturowych. Są to najczęściej grupy radnych albo komitety społeczne. I wtedy okazuje się, że lokalni inwestorzy też zaczynają dostrzegać, że piękno jest wartością, a nie ceną.
W Zakopanem z Krupówek dosłownie w ciągu kilku miesięcy zniknęła brzydota. Park kulturowy – jego status i plan ochrony – to narzędzie, dzięki któremu samorząd może egzekwować odkrywanie i ochronę piękna. Krajobrazu nie da się zafałszować, on zawsze pokaże, jak wygląda nasza gospodarka.

Doktor habilitowana Monika Bogdanowska, Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS-POLSKA, Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, wypunktowała problemy pojawiające się przy tworzeniu parków kulturowych: Najczęściej jest tak, że zawiązuje się grupa ludzi, którzy chcą stworzyć park kulturowy, bo zależy im na krajobrazie i wtedy pojawiają się problemy formalne, ponieważ park kulturowy powstaje na mocy uchwały rady gminy. Taka uchwała pociąga za sobą kolejny obowiązek, czyli uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a to jest, jak się okazuje, problem dla gmin, które często przeciągają ten proces. Są przykłady działań bardzo szybkich, ale są też przykłady sprzeciwu wobec uchwalenia parku kulturowego. Gdy chodzi o miejsca wyjątkowo oszpecone, nachodzi mnie refleksja: co one mówią o nas samych, co lokalna społeczność ma do powiedzenia o sobie i jak przekształca to otoczenie, które jest przecież dobrem nieodnawialnym?

Co dalej? – przyszłość krajobrazu miejskiego

Czy zatem przyszłość polskich miast to nieunikniona betonoza? Kampania społeczna „Krajobraz Mojego Miasta” została zorganizowana, by edukować zarówno samorządy, jak i mieszkańców. Bo mimo że ostateczną decyzję o powołaniu parku kulturowego podejmuje rada miasta, to lokalna społeczność może – przez zaangażowanie i konkretne inicjatywy – wywierać nacisk na władze, a tylko wspólnym wysiłkiem da się osiągnąć cel: uczynić nasze miasta miejscami pełnymi zieleni i przyjaznymi, w których dobrze się mieszka i odpoczywa. To zaś leży w interesie nas wszystkich.

Kampania „Krajobraz Mojego Miasta” – fakty i liczby:

 • na potrzeby kampanii powstały 2 filmy: w 2016 i 2020 roku
 • liczba miast, w których zebrano dokumentację filmową: ponad 60
 • liczba uczestników debat na temat krajobrazu kulturowego: ponad 1 500
 • liczba wyświetleń filmów dotyczących kampanii na YouTube – ponad 75 000
 • w spotach promujących kampanię wystąpili aktorzy serialu „Ranczo”
 • w tworzenie filmu i spotu „Krajobraz mojego miasta” włączył się aktor Robert Gonera