Premiera filmowa dla samorządów – Karpacz, 9.05.2018 r.

W Karpaczu premierze filmu „Krajobraz mojego miasta” towarzyszyła debata z udziałem ekspertów. Gości przywitał gospodarz miejsca Radosław Jęcek, Burmistrz Karpacza.

Do udziału w panelu dyskusyjnym zaproszeni zostali:

 • Katarzyna Arasiewicz z Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta we Wrocławiu,
 • Robert Szymala, Kierownik Biura Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Miasta Wałbrzych,
 • Krzysztof Kurek, Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze.

Dyskusję moderował dr Grzegorz Grajewski, Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa we Wrocławiu.

Ponadto w debacie udział wzięli:

 • Barbara Nowak-Obelinda, Dolnośląska Wojewódzka Konserwator Zabytków,
 • Janusz Korzeń, architekt, urbanista, Prezes Fundacji Karkonoskiej i Towarzystwa Karkonoskiego, redaktor naczelny „Karkonoszy”,

a także Radni Miasta Karpacza, przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego, samorządowcy, przedsiębiorcy i mieszkańcy. 

Poruszano tematy związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uporządkowaniem reklam w przestrzeni miejskiej, ochroną terenów zielonych, wreszcie – utworzeniem na terenie Karpacza parku kulturowego.

Wszyscy eksperci zgodnie stwierdzili, że jedynym skutecznym narzędziem, które pozwoli zachować estetykę przestrzeni miejskiej oraz ograniczyć dalszą zabudowę deweloperską w Karpaczu, jest zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Tym samym potwierdzono zasadność podjętej 28 grudnia 2017 roku uchwały w tej sprawie.

Spotkanie odbyło się w ramach kampanii społecznej „Krajobraz Mojego Miasta”.

Premiera filmowa dla samorządów – Zakopane, 22.11.2017 r.

Konferencja dla przedstawicieli samorządów, która odbyła się w Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem, została przygotowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, Urząd Miasta Zakopane oraz Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Była ona poświęcona gospodarowaniu przestrzenią publiczną z poszanowaniem regionalnego krajobrazu kulturowego oraz konieczności ochrony zabytków architektury drewnianej w regionie.

Konferencję otworzyli Leszek Dorula, Burmistrz Miasta Zakopane, Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski, oraz prof. Małgorzata Rozbicka, Dyrektor narodowego Instytutu Dziedzictwa. Spotkanie prowadziła Wioletta Łabuda-Iwaniak, rzecznik prasowa NID-u. 

Podczas spotkania odbyło się wręczenie odznaczeń: Krzyża Zasługi – regionalistce Dorocie Majerczyk oraz Medalu „Zasłużony kulturze Gloria Artis” – artyście Markowi Szali. Odznaczenia wręczył Wojewoda Małopolski, a gratulacje odznaczonym złożyli Burmistrz Miasta Zakopane wraz z Zastępcą, Agnieszką Nowak-Gąsienicą

Następnie uczestnicy obejrzeli 3 odcinki filmu „Krajobraz Mojego Miasta” (dotyczące 1) chaosu reklamowego, 2) zieleni w mieście oraz 3) estetyki ulicy) oraz fragment filmu „Piękne, polskie, drewniane”. Po projekcji głos zabrali prelegenci – specjaliści w dziedzinie gospodarowania przestrzenią publiczną i estetyki miasta. 

Referat prof. Zbigniewa Myczkowskiego dotyczył zasad i uwarunkowań ochrony krajobrazu kulturowego. Dr Andrzej Siwek przedstawił koncepcję parku kulturowego jako formy ochrony zabytków i narzędzia ochrony krajobrazu. Mgr inż. arch. Krzysztof Trebunia-Tutka (jeden z ambasadorów kampanii) z punktu widzenia architekta i regionalisty opowiedział o nowym życiu tradycyjnego podhalańskiego budownictwa. Mgr Natalia Skiepko, Miejski Konserwator Zabytków w Zakopanem, wygłosiła referat nt. historycznego krajobrazu Zakopanego w kontekście współczesnych realiów. Na zakończenie o estetyce w transporcie mówił mgr Piotr Manowiecki

Kampania społeczna „Krajobraz Mojego Miasta”, prowadzona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to projekt zachęcający do wprowadzania zmian w przestrzeni polskich miast, skierowany przede wszystkim do samorządów, ale i do społeczeństwa oraz profesjonalistów związanych z projektowaniem przestrzeni publicznej. Celem kampanii jest kształtowanie odpowiedzialnej i aktywnej postawy w zakresie dbania o wspólną przestrzeń miejską.  

Kampanii towarzyszy film „Krajobraz mojego miasta”, który diagnozuje najpowszechniejsze problemy polskich miast i pokazuje, jak sobie z nimi radzić, a więc jak efektywnie ograniczać reklamowy chaos, jak dbać o zieleń miejską, w tym –zabytkową, jak chronić dziedzictwo oraz miejsca pamięci. Drugim ważnym nośnikiem idei kampanii jest film „Piękne, polskie, drewniane”, w którym zespół ekspertów, właściciele drewnianych obiektów i pasjonaci tego typu architektury pokazują, jak pielęgnować obiekty drewniane, by ocalić je od zapomnienia.

Premiera KMM Zakopane 2
Premiera KMM Zakopane 1
Premiera KMM Zakopane 6

Premiera filmowa dla samorządów – Lublin, 24.11.2017 r.

Tematem konferencji, która miała miejsce w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, było gospodarowanie przestrzenią publiczną z poszanowaniem krajobrazu kulturowego w regionie. Zorganizowali ją – w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Krajobraz Mojego Miasta” – Narodowy Instytut Dziedzictwa i Lubelski Urząd Wojewódzki. A wzięło w niej udział ok. 120 przedstawicieli samorządów.

Spotkanie zainaugurowały przemówienia dra hab. Przemysława Czarnka, Wojewody Lubelskiego, oraz prof. Małgorzaty Rozbickej, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Po części powitalnej nastąpiła projekcja filmu „Krajobraz mojego miasta”, a potem – prezentacja Ambasadorów Kampanii, którymi są m.in. Dorota Chotecka, prof. Magdalena Gawin, Sebastian Karpiel-Bułecka, Krzysztof Trebunia-Tutka.

Zebrani wysłuchali też wystąpień ekspertów:

dr inż. arch. Natalia Przesmycka 
„Świecka drewniana architektura na Lubelszczyźnie”

Andrzej Ćwiek, burmistrz Nałęczowa 
„Miasto bez reklam. Krajobraz własnością mieszkańców”

Piotr Zając, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Zamościu 
„Założenia projektu uchwały krajobrazowej w Zamościu”

dr Hubert Mącik, Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie
„Prace nad «kodeksem reklamowym» dla Lublina: uwarunkowania i propozycje rozwiązań”

Na koniec odbyła się debata z udziałem samorządowców, którzy rozmawiali o uwzględnieniu w edukacji szkolnej treści kampanii „Krajobraz Mojego Miasta”, prezentowali wypracowane w ich miastach i gminach standardy, omawiali trudności proceduralne.

Konferencję prowadził dr Dariusz Kopciowski, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Premiera KMM Katowice 12
Premiera KMM Katowice 11

Premiera filmowa dla samorządów – Katowice, 28.11.2017 r.

Konferencja „Krajobraz mojego miasta” zorganizowana w Katowicach to część kampanii społecznej „Krajobraz Mojego Miasta” prowadzonej od 2016 r. przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, który też wraz ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim był gospodarzem spotkania. Odbyło się ono w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i zgromadziło ok. 90 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego.

Tematem konferencji było planowanie i zarządzanie przestrzenią publiczną z poszanowaniem regionalnego krajobrazu kulturowego.

Przybyłych samorządowców powitali  Bartosz Skaldawski, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, oraz Łukasz Łata, Kierownik Oddziału ds. Protokolarnych i Współpracy Zagranicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który odczytał list Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka.

Następnie przedstawiono wystąpienia eksperckie:

Agnieszka Olczyk, Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Katowicach
„Park kulturowy i uchwała reklamowa – narzędzia prawne do ochrony krajobrazu kulturowego”

Łukasz Konarzewski, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
„Praktyka działań konserwatorskich na przykładzie Cieszyna i innych miast województwa śląskiego”

arch. Agnieszka Kaczmarska, arch. Piotr Buśko, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział Katowice
„Konkurs architektoniczny jako narzędzie właściwego kształtowania przestrzeni miejskich”

Katarzyna Wilk, Inspektor w Wydziale Ładu Przestrzennego i Gospodarowania Nieruchomościami, Urząd Miasta w Bieruniu
„Park Kulturowy narzędziem ochrony obszaru Staromiejskiego Bierunia”

Aleksander Krajewski, Fundacja Napraw Sobie Miasto
„W jaki sposób zminimalizować ryzyko konfliktów społecznych przy tworzeniu tzw. uchwał krajobrazowych”

Premiera KMM Katowice 1
Premiera KMM Katowice 4
Premiera KMM Katowice 10
Premiera KMM Katowice 8

Premiera filmowa dla samorządów – Białystok, 20.02.2018 r.

Spotkanie otworzył Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski. Powitał gości i zwrócił uwagę, że zarówno ład w przestrzeni miejskiej, jak i dbałość o regionalną architekturę drewnianą są kwestiami ważnymi dla całego województwa. Z kolei Bartosz Skaldawski, p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, opowiedział o założeniach kampanii „Krajobraz Mojego Miasta”. Potem uczestnicy spotkania obejrzeli wybrane odcinki filmów zrealizowanych w ramach tej kampanii: „Krajobraz mojego miasta” oraz „Piękne, polskie, drewniane”.

Po projekcji zaprezentowano następujące referaty:

Artur Gaweł, Dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej
„Budownictwo drewniane w krajobrazie województwa podlaskiego”

Iwona Górska, Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Białymstoku
„Adaptacja obiektów drewnianych do nowej funkcji – w poszukiwaniu złotego środka”

Adam Żywiczyński, Miejski Konserwator Zabytków w Suwałkach 
„Zmiany w krajobrazie kulturowym Suwałk a rewitalizacja społeczna”

Jakub Bobrowski, specjalista w zakresie systemów informacji przestrzennej
„Wykorzystania informacji przestrzennych do badania zanieczyszczenia krajobrazu miast przez nośniki reklamowe”

Piotr Firsowicz z Towarzystwa Urbanistów Polskich, Oddział w Białymstoku
„Planowanie przestrzenne a ochrona krajobrazu na przykładzie Miasta Białegostoku”

Premiera KMM Białystok 3
Premiera KMM Białystok 2
Premiera KMM Białystok 6
Premiera KMM Białystok 8

Premiera filmowa dla samorządów – Zamość, 18.04.2018 r.

Prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków oraz Andrzej Wnuk Prezydent Zamościa uczestniczyli w pokazie filmu pt.: „Krajobraz mojego miasta” połączonym z panelem merytorycznym na temat zarządzania przestrzenią publiczną, która odbyła się 18 kwietnia 2018 roku w kinie Stylowy w Zamościu.

Premiera filmu powiązana była z obchodami Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.

Partnerem merytorycznym wydarzenia był Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Kampania społeczna „Krajobraz mojego miasta” to pierwsza tak kompleksowa inicjatywa, której celem jest budowanie i kształtowanie powszechnej świadomości społecznej dotyczącej zagospodarowania oraz estetyki przestrzeni wspólnej.

Panel dyskusyjny z ekspertami:

 • prof. Magdalena Gawin – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków
 • dr Dariusz Kopciowski – Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie
 • Ewa Furlepa – Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zamościu
 • Piotr Zając – Dyrektor  Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Zamość
 • Andrzej Ćwiek – Burmistrz Nałęczowa

Moderator – Wioletta Łabuda-Iwaniak – rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Premiera KMM Zamość 8
Premiera KMM Zamość 2
Premiera KMM Zamość 5
Premiera KMM Zamość 7

Premiera filmowa dla samorządów – Poznań, 8.09.2017 r.

Premierę filmu „Krajobraz mojego miasta”, którą zorganizowano w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, poprzedziła konferencja prasowa.

Wzięły w niej udział: Marlena Maląg, Wicewojewoda Wielkopolski, prof. Małgorzata Rozbicka, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, oraz Jolanta Goszczyńska, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Omówione zostały ogólne założenia kampanii społecznej „Krajobraz Mojego Miasta”, przedstawiono także rolę samorządów w kształtowaniu przestrzeni publicznej miast Województwa Wielkopolskiego.

Po konferencji prasowej odbył się panel dyskusyjny pt. „Zarządzanie krajobrazem miasta”. Wśród prelegentów znalazła się Ewa Bortkiewicz, Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która odczytała list prof. Magdaleny Gawin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków i pomysłodawczyni kampanii. W panelu udział wzięło ok. 130 przedstawicieli organów administracji samorządowej.

Specjaliści, historycy sztuki, znawcy komunikacji miejskiej oraz naukowcy przedstawili zagadnienia związane z zarządzaniem przestrzenią publiczną: zielenią, reklamami zewnętrznymi oraz szeroko pojętą ochroną miejsc zabytkowych. Prelegenci mówili też o dobrych praktykach i szansach, jakie daje dbanie o przestrzeń miejską. Spotkanie zakończyła dyskusja nt. zmian w projektowaniu przestrzeni publicznej oraz korzyści, jakie one za sobą niosą.

Premiera KMM Poznań 5
Premiera KMM Poznań 3
Premiera KMM Poznań 6
Premiera KMM Poznań 1

Premiera filmowa dla samorządów – Bydgoszcz, 19.04.2017 r.

Premiera filmu „Krajobraz mojego miasta” dla województwa kujawsko-pomorskiego odbyła się Operze NOVA w Bydgoszczy.

W wydarzeniu wzięli udział: prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, prof. Małgorzata Rozbicka, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Rafał Bruski, Prezydent Miasta Bydgoszcz, oraz Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski.  

Podczas konferencji prasowej, która poprzedziła premierę, odpowiadali oni (przy czym Prezydenta Bruskiego zastąpiła wówczas Iwona Waszkiewicz, Zastępca Prezydenta Bydgoszczy) na pytania przedstawicieli mediów województwa kujawsko-pomorskiego, w tym – przedstawicieli PAP czy TVP3 Bydgoszcz. Polskie Radio PiK na czas konferencji prasowej i premiery filmu zorganizowało w Operze studio live. 

Po pokazie filmu przedstawiono dwie prezentacje tematyczne: 

Anna Rembowicz-Dziekciowska, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy
„Nadrzeczne krajobrazy”

prof. Dariusz Markowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
„Kształtowanie estetycznej przestrzeni miasta – rola i znaczenie społecznej Rady ds. Estetyki Miasta Bydgoszczy”

Film „Krajobraz mojego miasta” stanowi część projektu zachęcającego do zmian w krajobrazie polskich miast. Produkcja ma charakter szkoleniowy i przeznaczona jest głównie dla władz samorządowych. Dotyka wielu zagadnień związanych z zarządzaniem przestrzenią publiczną, m.in.: chaosu reklamowego szpecącego krajobraz miast, małej architektury, zieleni – w tym także zieleni zabytkowej. 

Pomysłodawczynią przedsięwzięcia jest prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, a producentem merytorycznym – Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Premiera KMM BYDG 1
Premiera KMM BYDG 4
Premiera KMM BYDG 6
Premiera KMM BYDG 3

Współpraca Narodowego Instytutu Dziedzictwa z oddziałami regionalnymi Telewizji Polskiej

Narodowy Instytut Dziedzictwa wyszedł z inicjatywą współpracy z oddziałami regionalnymi Telewizji Polskiej w ramach kampanii społecznej „Krajobraz Mojego Miasta”. Celem tej współpracy jest emisja na kanałach telewizji regionalnych filmu „Krajobraz mojego miasta”, który powstał na zlecenie prof. Magdaleny Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków.

Produkcja zwraca uwagę na chaos reklamowy szpecący krajobraz miast i uczula na estetykę przestrzeni miejskiej. Stanowi też inspirację do oddolnych lokalnych działań, które sprawią, że polskie miasta i miasteczka staną się piękniejsze.

Narodowy Instytut Dziedzictwa ma nadzieję, że dzięki Telewizji Polskiej kampania zyska rozgłos – i jej przekaz dotrze do lokalnych społeczności. A to z kolei przełoży się na poprawę estetyki krajobrazu miejskiego w naszym kraju.

Premiera filmowa dla samorządów – Warszawa, 01.12.2016 r.

Warszawska premiera filmu „Krajobraz mojego miasta” odbyła się  w Kinie Wisła. Film stanowi część projektu zachęcającego do zmian w krajobrazie polskich miast. Jego celem jest zwiększenie świadomości władz samorządowych i ich poczucia odpowiedzialności za ochronę dziedzictwa lokalnego. 

Premierę filmu poprzedziła konferencja prasowa z udziałem: prof. Magdaleny Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków, prof. Małgorzaty Rozbickiej, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, oraz Zdzisława Sipiery, Wojewody Mazowieckiego. 

Po filmie odbył się panel ekspercki w składzie:

 • Bogdan Brożyna, Dyrektor Wydziału Prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • prof. Jakub Lewicki, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków,
 • Bartosz Skaldawski, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
 • Filip Spek, Stowarzyszenie Miasto jest Nasze,
 • dr hab. Katarzyna Zalasińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

Premiera KMM WAW 4
Premiera KMM WAW 2
Premiera KMM WAW 1
Premiera KMM WAW 5