40-lecie wpisu Historycznego Centrum Warszawy na listę światowego dziedzictwa UNESCO

Rocznica wpisu Historycznego Centrum Warszawy na listę światowego dziedzictwa UNESCO zostanie upamiętniona poprzez konferencję, która odbędzie się 21 października 2020 roku w godzinach 11.00–16.00. Wezmą w niej udział międzynarodowi eksperci.

Wydarzenie skierowane jest do polskich i zagranicznych specjalistów: architektów, urbanistów, historyków, archeologów, konserwatorów, a także przedstawicieli władz samorządowych, którzy z historycznych doświadczeń takich miast jak Warszawa mogą czerpać inspirację do działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

Konferencję otworzą prof. Magdalena Gawin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, oraz prof. Jadwiga Łukaszewicz, Prezes Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS. Wśród prelegentów znajdą się m.in.:

  • Mechtild Rössler – Dyrektor Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO
  • Lazare Eloundou Assomo – Dyrektor ds. Kultury i Sytuacji Nadzwyczajnych UNESCO
  • Joseph King – Dyrektor Zespołu ds. współpracy i komunikacji Międzynarodowego Centrum Badań nad Ochroną i Konserwacją Dziedzictwa Kulturowego (ICCROM)
  • Marie-Laure Lavenir – Dyrektor Generalny Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
  • Bogusław Szmygin – Prezes Międzynarodowego Komitetu Naukowego Teorii i Filozofii Konserwacji Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (THEOPHIL – ICOMOS)
  • Amra Hadžimuhamedović – Dyrektor Centrum Dziedzictwa Kulturowego Międzynarodowego Forum Bośni
  • Wojciech Kozłowski – Dyrektor Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
  • Shadia Touqan – Dyrektor Arabskiego Regionalnego Centrum ds. Światowego Dziedzictwa (ARC-WH)

Debatę podzielono na dwa panele tematyczne, obydwa będą prowadzone w języku angielskim.

Panel 1

Ruins, bricks and dust. International experience of the recovery of historic cities

Dyskusja na temat doświadczeń zdobytych na przestrzeni 75 lat od odbudowy miast po zniszczeniach wojennych oraz zmieniającej się relacji konserwator – społeczeństwo w procesie odbudowy. Eksperci spróbują odpowiedzieć na pytanie o przesłanie i lekcję, jaką naród polski i sama Warszawa wynieśli z symbolicznego wymiaru odradzania się społeczeństwa poprzez determinację w przywracaniu zniszczonego materialnego świadectwa tożsamości kulturowej.

Panel 2

Ruins towards future. How to plan a recovery process? Solidarity with Beirut

W geście solidarności w Bejrutem dyskutanci podejmą temat współczesnych problemów, wyzwań i możliwości ochrony dziedzictwa zagrożonego zniszczeniem. Zostaną przedstawione uniwersalne wytyczne określające postępowanie z dziedzictwem w momencie zniszczenia, a także wizje przyszłości i nowe podejścia do procesu przywracania dziedzictwa przy wsparciu międzynarodowych gremiów eksperckich.

Udział w webinarium jest bezpłatny, wystarczy zarejestrować się tutaj.

Na zarejestrowane adresy mailowe zostanie wysłany link do wydarzenia online, pozwalający na udział w dyskusji z prelegentami również w formie czatu.

Szczegółowy program webinarium „The invincible city. Society in cultural heritage recovery” oraz biogramy prelegentów dostępne są tutaj.

Ponadto zostało utworzone wydarzenie na Facebooku.

Dzień Krajobrazu w Narodowym Instytucie Dziedzictwa

Przed nami Dzień Krajobrazu – 20 października 2020 roku będziemy go obchodzić już po raz piąty! Tym razem tematem przewodnim jest drzewo w krajobrazie. Narodowy Instytut Dziedzictwa – chcąc włączyć się w obchody – przygotował rozmaite konkursy z ciekawymi nagrodami. Zasady zostaną ogłoszone zostaną 20 października 2020 roku o godzinach 8:00, 11:00 oraz 14:00 na  profilach facebookowych:

Pragniemy zachęcić do uważnego przyjrzenia się krajobrazowi kulturowemu, odkurzenia starych albumów, sięgnięcia do wspomnień czy uruchomienia wyobraźni. Konkursy są przeznaczone dla osób w różnym wieku. Potrzebne będą zarówno wiedza, jak i kreatywność. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

fot. GDOS / http://www.gdos.gov.pl/dzien-krajobrazu-2020

Wśród wielu krajobrazów komponentem o szczególnej roli są drzewa. Skupione w grupach lub rosnące pojedynczo okazy często decydują o obliczu i charakterze krajobrazu. Drzewa pełnią w krajobrazach bardzo zróżnicowane funkcje: począwszy od soliterów, które dominują w przestrzeni, przez grupy lub szpalery drzew wyznaczające granicę kolejnych widoków, aż po rozległe skupienia stanowiące tło dla innych obiektów lub krajobrazów. Ze względu na swoją biologiczną różnorodność drzewa są obecne w większości typów krajobrazów, występują na terenie krajobrazów zarówno naturalnych, jak i kulturowych, zwiększając harmonijność i ład przestrzenny. Drzewa pełnią w krajobrazie funkcje nie tylko przyrodnicze czy klimatyczne, lecz także kulturowe, urastając nierzadko do rangi symbolu. Potężne drzewa przez wieki inspirowały poetów i malarzy, przez co ich reprezentacja w tekstach kultury jest bardzo znacząca.

Więcej informacji o Dniu Krajobrazu na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.