Garwolin: dziedzictwo kulturowe powiatu

Krajobraz wsi i miasteczek polskich powiatów zmienia się na naszych oczach. Niestety, często na niekorzyść. Wiele cennych obiektów architektury drewnianej – domów mieszkalnych, regionalnego zdobnictwa, małej architektury, takiej jak krzyże i kapliczki – znika bezpowrotnie. Czy tak musi być? Dlaczego warto chronić to unikalne dziedzictwo? W jaki sposób ocalić choćby jego cząstkę dla przyszłych pokoleń?

Narodowy Instytut Dziedzictwa, Stowarzyszenie Akademia Łucznica, Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie zapraszają na konferencję pt.

„Dziedzictwo kulturowe Powiatu Garwolińskiego – szanse i zagrożenia”

Odbędzie się ona 4 czerwca 2019 roku w Garwolinie, w Sali Konferencyjnej Centrum Sportu i Kultury, ul. Nadwodna 1. Wstęp wolny.

Spotkanie poświęcone będzie tematyce ochrony krajobrazu kulturowego Powiatu Garwolińskiego. Uczestnicy spotkają się m.in. z Wiolettą Łabudą-Iwaniak, rzecznik prasową Narodowego Instytutu Dziedzictwa, która opowie o sposobach i możliwościach ochrony budownictwa regionalnego.

Program konferencji:

10.30              
Otwarcie wystawy pt. „Ocalić krajobraz” przygotowanej przez Stowarzyszenie Akademia Łucznica

12.15              
Przerwa kawowa

11.00–12.00   
„Piękne, polskie, drewniane” – prezentacja materiałów kampanii społecznej „Krajobraz Mojego Miasta” Narodowego Instytutu Dziedzictwa (Wioletta Łabuda-Iwaniak)

12.30–13.30   
Prezentacja programów edukacyjnych Stowarzyszenia Akademia Łucznica poświęconych edukacji architektonicznej i ochronie krajobrazu kulturowego

Film  „Piękne, polskie, drewniane” to integralna część kampanii „Krajobraz Mojego Miasta”. Zespół ekspertów, właściciele drewnianych obiektów i pasjonaci tego typu architektury na konkretnych przykładach pokazują, jak dbać o obiekty drewniane, w jaki sposób je eksponować i co robić, by te budowle ocalić od zapomnienia i zachować dla przyszłych pokoleń. Film jest apelem do władz samorządowych, by nieustannie i intensywnie działały w kwestii ochrony architektury drewnianej i starały się uświadamiać społeczeństwo o znaczeniu tych obiektów.