Kochamy gdyńskie zabytki!

„Kochamy gdyńskie zabytki”!

Trwa konkurs Narodowego Instytutu Dziedzictwa
i Miasta Gdynia

Od 15 lutego do 25 marca 2019 r. na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa – zabytek.pl będzie trwał konkurs „Kochamy gdyńskie zabytki”.

Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym i wzmacnianie świadomości społecznej dotyczącej wartości zabytków Gdyni, poprzez poznawanie i uzupełnianie zasobów portalu zabytek.pl oraz możliwość tworzenia własnych treści – w postaci wycieczek po mieście szlakiem zabytków.

Żeby wziąć udział w konkursie, należy zarejestrować się w serwisie i za jego pomocą stworzyć propozycję wycieczki szlakiem obiektów zabytkowych w Gdyni, znajdujących się na portalu. Wycieczki mogą mieć dwa typy: piesza, rowerowa oraz różny czas trwania: od kilku godzin po maksymalnie jeden dzień. Wycieczkę należy uzupełnić o krótki opis zachęcający do zwiedzania obiektów na trasie. Dodatkowo punktowane przez jury będzie uzupełnienie danych – fotograficznych lub tekstowych o zabytku, gromadzonych na portalu. Oprócz zgłoszenia wycieczki do konkursu można zapisać ją w formie pliku PDF lub w terenie z wykorzystaniem urządzenia mobilnego z GPS nawigować się między kolejnymi punktami szlaku.

Zgłaszane wycieczki będą oceniane pod kątem zarówno atrakcyjności, jak i wkładu własnego, np. przygotowania fotografii czy ciekawych opisów obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Dla laureata  konkursu „Kochamy gdyńskie zabytki” przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł, ufundowaną przez Urząd Miasta Gdyni.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 24 kwietnia 2019 r. podczas uroczystej Gali, która z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków odbędzie się w Muzeum Emigracji w Gdyni.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie nid.pl oraz zabytek.pl

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: kontakt@zabytek.pl

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „Kochamy gdyńskie zabytki”!