Premiera filmowa dla samorządów – Bydgoszcz, 19.04.2017 r.

Premiera filmu „Krajobraz mojego miasta” dla województwa kujawsko-pomorskiego odbyła się Operze NOVA w Bydgoszczy.

W wydarzeniu wzięli udział: prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, prof. Małgorzata Rozbicka, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Rafał Bruski, Prezydent Miasta Bydgoszcz, oraz Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski.  

Podczas konferencji prasowej, która poprzedziła premierę, odpowiadali oni (przy czym Prezydenta Bruskiego zastąpiła wówczas Iwona Waszkiewicz, Zastępca Prezydenta Bydgoszczy) na pytania przedstawicieli mediów województwa kujawsko-pomorskiego, w tym – przedstawicieli PAP czy TVP3 Bydgoszcz. Polskie Radio PiK na czas konferencji prasowej i premiery filmu zorganizowało w Operze studio live. 

Po pokazie filmu przedstawiono dwie prezentacje tematyczne: 

Anna Rembowicz-Dziekciowska, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy
„Nadrzeczne krajobrazy”

prof. Dariusz Markowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
„Kształtowanie estetycznej przestrzeni miasta – rola i znaczenie społecznej Rady ds. Estetyki Miasta Bydgoszczy”

Film „Krajobraz mojego miasta” stanowi część projektu zachęcającego do zmian w krajobrazie polskich miast. Produkcja ma charakter szkoleniowy i przeznaczona jest głównie dla władz samorządowych. Dotyka wielu zagadnień związanych z zarządzaniem przestrzenią publiczną, m.in.: chaosu reklamowego szpecącego krajobraz miast, małej architektury, zieleni – w tym także zieleni zabytkowej. 

Pomysłodawczynią przedsięwzięcia jest prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, a producentem merytorycznym – Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Premiera KMM BYDG 1
Premiera KMM BYDG 4
Premiera KMM BYDG 6
Premiera KMM BYDG 3

Współpraca Narodowego Instytutu Dziedzictwa z oddziałami regionalnymi Telewizji Polskiej

Narodowy Instytut Dziedzictwa wyszedł z inicjatywą współpracy z oddziałami regionalnymi Telewizji Polskiej w ramach kampanii społecznej „Krajobraz Mojego Miasta”. Celem tej współpracy jest emisja na kanałach telewizji regionalnych filmu „Krajobraz mojego miasta”, który powstał na zlecenie prof. Magdaleny Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków.

Produkcja zwraca uwagę na chaos reklamowy szpecący krajobraz miast i uczula na estetykę przestrzeni miejskiej. Stanowi też inspirację do oddolnych lokalnych działań, które sprawią, że polskie miasta i miasteczka staną się piękniejsze.

Narodowy Instytut Dziedzictwa ma nadzieję, że dzięki Telewizji Polskiej kampania zyska rozgłos – i jej przekaz dotrze do lokalnych społeczności. A to z kolei przełoży się na poprawę estetyki krajobrazu miejskiego w naszym kraju.