Druga edycja konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa”

Rusza druga edycja ogólnopolskiego konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa”. Do udziału w nim zaproszone są samorządy gminne, które mogą wykazać się modelowym opracowaniem, wdrażaniem i realizacją gminnego programu opieki nad zabytkami, o którym mowa w art. 87 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Celem konkursu jest promocja najlepszych praktyk służących ochronie i zachowaniu wartości dziedzictwa kulturowego oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Koordynacja konkursu została powierzona Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa.

Gminne programy opieki nad zabytkami mogą być zgłaszane do konkursu w następujących kategoriach:

  1. duże i średnie gminy miejskie (liczące co najmniej 50 tys. mieszkańców);
  2. małe gminy miejskie (liczące poniżej 50 tys. mieszkańców);
  3. gminy miejsko-wiejskie i gminy wiejskie.

Laureaci oraz gminy wyróżnione w konkursie otrzymają dyplomy i tablice pamiątkowe. Nagrodą główną są filmy promujące dziedzictwo kulturowe laureatów. Dodatkowo Narodowy Instytut Dziedzictwa przeprowadzi na prowadzonych przez siebie portalach internetowych i w mediach społecznościowych kampanię promocyjną przybliżającą dokonania zwycięzców.

Elementem promocji konkursu jest podcast „Dlaczego warto wziąć udział w konkursie «Samorząd dla Dziedzictwa»?”, w którym przewodnicząca jury prof. dr hab. Monika Murzyn-Kupisz z Uniwersytetu Jagiellońskiego w rozmowie z dziennikarzem Maciejem Kurzajewskim ekspertka odpowiada na szereg pytań, m.in.:

  • Co stanowi ideę konkursu i do kogo jest on skierowany?
  • Dlaczego dbałość o zabytki, poprzez realizowanie i wdrażanie gminnych programów opieki nad zabytkami, powinna być priorytetem dla samorządów?
  • Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w konkursie?

Podcast ten to kompendium wiedzy dla przedstawicieli władz samorządowych dostrzegających w dziedzictwie kulturowym nie tylko świadectwo przeszłości, ale również istotny element naszej współczesności; potencjał, który – odpowiednio zagospodarowany – może mieć znaczący wpływ na rozwój lokalnych społeczności.

Podcastu można posłuchać tutaj.

Regulamin konkursu, procedura oceny i formularz zgłoszeniowy znajdują się w załączniku.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać na adres sekretariatu konkursu:

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy w Rzeszowie
ul. Hetmańska 15
35-045 Rzeszów

z dopiskiem „Samorząd dla Dziedzictwa”

do 18 czerwca 2021 roku.

Udział w konkursie jest otwarty i bezpłatny.

Patronem konkursu jest dziennik „Rzeczpospolita”.
Partnerem konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna.

Projekt realizowany jest w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022.