The Ultimate Guide To Online Dating

The app Hornet, which caters to the gay male community, has seen a 30-percent increase in social feed engagement since social distancing measures began in mid-March, according to CEO Christof Wittig. And the dating app Tinder reported that it saw more engagement on March 29 than on any other day in its history, with more than 3 billion users swiping to connect with people, according to an April 1 press release. In 2020, online dating revenue in the U.S. amounted to 602 million U.S. dollars, and it is projected to reach 755 billion U.S. dollars by 2024. The number of users is also expected to see an annual increase, with 53.3 million Americans expected to use internet dating services in 2024, up from 44.2 million users in 2020. That year, paying customers accounted for approximately 15 percent of U.S. online dating users. While many dating sites and apps are free, some platforms use a freemium pricing model that supports online purchases.

  • Some online dating apps have been working on implementing new features to prevent catfishing—other companies are even producing AI intelligence to fend against it.
  • The revenue from this industry and its frequency of use are astronomical.
  • Even if the person you’re meeting volunteers to pick you up, avoid getting into a vehicle with someone you don’t know and trust, especially if it’s the first meeting.
  • OkCupidwas created in 2004 by a group of friends from Harvard University.

When you engage in social events where you’re likely to meet new people, the pool of those who are single and looking is much smaller than when you’re on an app or dating site where everyone is in the same boat as you. Research shows, however, there are negative side effects of online dating, particularly for young women. People cite the obvious reasons for being on dating apps, such as seeking a long-term partner or a sexual encounter; the split is fairly even.

Witamy nowego Ambasadora kampanii „Krajobraz Mojego Miasta”!

Z przyjemnością informujemy, że do grona Ambasadorów Kampanii Społecznej „Krajobraz Mojego Miasta” dołączył znany dziennikarz sportowy i prezenter telewizyjny, Maciej Kurzajewski. 

Kampania „Krajobraz Mojego Miasta” to ogólnopolska akcja, za pomocą której zachęcamy mieszkańców polskich miast i miasteczek do zwracania uwagi na wygląd naszych miejscowości i przekonujemy, że każda z nich może cieszyć właściwym tylko sobie urokiem. Warto jest mówić o estetyce przestrzeni, w której mieszkamy i warto, aby władze lokalne podejmowały dobre inicjatyw służącej jej ochronie. W zadbanym otoczeniu naprawdę żyje się lepiej i przyjemniej!

Zestawienie istniejących parków kulturowych w Polsce

Park kulturowy jest jedną z ustawowych form ochrony zabytków w Polsce (art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami, Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm., dalej: „Ustawa”). Tworzony jest w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej (art. 16 ust. 1 ustawy). Ustawa precyzyjnie reguluje proces tworzenia parków kulturowych przez gminy na drodze uchwały (art. 16 ust. 1a-6). Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1a gmina zobowiązana jest jedynie do ogłoszenia „w prasie  miejscowej  oraz  przez  obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu prac nad utworzeniem  parku  kulturowego,  określając  formę,  miejsce  i termin  składania wniosków dotyczących  projektu uchwały o utworzeniu  parku  kulturowego,  nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia”. Z treści przepisów nie wynika obowiązek gmin dotyczący konieczności informowania innych podmiotów (w tym instytucji kultury oraz urzędów) o utworzeniu parku kulturowego na swoim obszarze.

W związku, z tym lista Parków Kulturowych zamieszczona na stronie stanowi jedynie informację poglądową, bazującą na aktualnej wiedzy pracowników NID.

Parki Kulturowe – stan na 31.12.2021

• dolnośląskie

1. Forteczny Park Kulturowy w Srebrnej Górze (2002)

2. Forteczny Park Kulturowy Twierdza Kłodzka (2006)

3. Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu (2014)

4. Park Kulturowy „Wzgórze Zamkowe, Dolina Budzówki i Nysy Kłodzkiej” w Kamieńcu Ząbkowickim (2014)

5. Park Kulturowy Opactwa Cystersów w Henrykowie (2020)

• kujawsko-pomorskie

5. Park Kulturowy Wietrzychowice (2006)

6. Park Kulturowy Kalwaria Pakoska (2008)

7. Park Kulturowy „Kościół p.w. Św. Oswalda” w Płonkowie (2009)

8. Park Kulturowy Sarnowo (2010)

• lubuskie

9. Park Kulturowy „Dolina Trzech Młynów” w Bogdańcu (2006)

10. Park Kulturowy Grodzisko w Wicinie (2013)

• łódzkie

11. Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu (2007)

12. Park Kulturowy Wzgórze Zamkowe w Sieradzu (2009)

13. Park Kulturowy etnograficznego podregionu kutnowskiego związanego z poetą romantycznym Józefem Bohdanem Zaleskim (2015)

14. Park Kulturowy ulicy Piotrkowskiej (w Łodzi) (2015)

• małopolskie

15. Park Kulturowy Kotliny Zakopiańskiej (2006)

16. Park Kulturowy Stare Miasto w Krakowie (obowiązuje od 07.12.2011)(2010)

17. Park Kulturowy Krupówki w Zakopanem (2016)

18. Park Kulturowy Nowa Huta (2019)

• mazowieckie

19. Park Kulturowy „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” (2009)

20. Park Kulturowy Stary Radom (2011)

21. Wilanowski Park Kulturowy (2012)

22. Park Kulturowy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Andrzejewie (2016)

• opolskie

23. Park Kulturowy ”Książęce Miasto Brzeg” (2016)

• podkarpackie

24. Park Kulturowy Zespołu Staromiejskiego oraz Zespołu OO. Dominikanów w Jarosławiu (2009)

25. Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie (2019)

• podlaskie

26. Park Kulturowy w Bohonikach (2019)

• pomorskie

27. Park Kulturowy Ośmiu Błogosławieństw we wsi Sierakowice (2006)

28. Park Kulturowy „Osada Łowców Fok” w Rzucewie (2008)

29. Park Kulturowy „Klasztorne Stawy” (2009)

• śląskie

30. Park Kulturowy Cmentarz Żydowski w Żorach (2004)

31. Park Kulturowy „Hałda Popłuczkowa” (2007)

32. Park Kulturowy dla Obszaru Staromiejskiego w Bieruniu (2016)

33. Park Kulturowy dla Obszaru Grobli w Bieruniu (2016)

• świętokrzyskie

34. Park Kulturowy Miasta Końskie (2005)

• warmińsko-mazurskie

35. Park Kulturowy Warmińskiej Drogi Krajobrazowej Gietrzwałd-Woryty (2009)

• wielkopolskie

36. Mickiewiczowski Park Kulturowy (2007)

37. Park Kulturowy Stare Miasto w Poznaniu (2018)