The Ultimate Guide To Online Dating

The app Hornet, which caters to the gay male community, has seen a 30-percent increase in social feed engagement since social distancing measures began in mid-March, according to CEO Christof Wittig. And the dating app Tinder reported that it saw more engagement on March 29 than on any other day in its history, with more than 3 billion users swiping to connect with people, according to an April 1 press release. In 2020, online dating revenue in the U.S. amounted to 602 million U.S. dollars, and it is projected to reach 755 billion U.S. dollars by 2024. The number of users is also expected to see an annual increase, with 53.3 million Americans expected to use internet dating services in 2024, up from 44.2 million users in 2020. That year, paying customers accounted for approximately 15 percent of U.S. online dating users. While many dating sites and apps are free, some platforms use a freemium pricing model that supports online purchases.

 • Some online dating apps have been working on implementing new features to prevent catfishing—other companies are even producing AI intelligence to fend against it.
 • The revenue from this industry and its frequency of use are astronomical.
 • Even if the person you’re meeting volunteers to pick you up, avoid getting into a vehicle with someone you don’t know and trust, especially if it’s the first meeting.
 • OkCupidwas created in 2004 by a group of friends from Harvard University.

When you engage in social events where you’re likely to meet new people, the pool of those who are single and looking is much smaller than when you’re on an app or dating site where everyone is in the same boat as you. Research shows, however, there are negative side effects of online dating, particularly for young women. People cite the obvious reasons for being on dating apps, such as seeking a long-term partner or a sexual encounter; the split is fairly even.

Konferencja „Nauka dla ochrony i kształtowania krajobrazu” – VI konferencja poświęcona wdrażaniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce

Od 2012 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska organizuje cykliczne konferencje poświęcone wdrażaniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (EKK) w Polsce. 5. października 2017 r. odbędzie się już VI edycja konferencji.

Celem konferencji, w nawiązaniu do tegorocznego hasła Dnia Krajobrazu: Nauka o krajobrazie, jest promowanie ostatnich osiągnięć naukowych w zakresie badań dotyczących krajobrazu oraz przedstawienie możliwości ich wykorzystania w planowaniu i ochronie krajobrazu.

Podczas tegorocznej konferencji kontynuowana będzie rozpoczęta kilka lat temu dyskusja dotycząca wdrażania EKK, która przysłuży się znalezieniu wspólnych rozwiązań i uregulowaniu wielu kwestii w zakresie gospodarowania krajobrazem. Wypracowanie wspólnego podejścia do krajobrazu przyczyni się do usprawnienia współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a instytucjami rządowymi i samorządowymi, co umożliwi właściwe zarządzanie krajobrazem na wszystkich poziomach.

Zakres tematyczny konferencji będzie nawiązywał do najbliższych wyzwań, jakie czekają zarządy województw tj. opracowania audytów krajobrazowych. Zostaną podjęte kwestie najbardziej problematyczne, jak wytyczanie granic krajobrazu, rejestracja zmian zachodzących w krajobrazie czy badania tożsamości krajobrazowej.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych szczebla wojewódzkiego, jak również instytucji naukowych oraz społecznych.

Podczas konferencji rzecznik prasowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Wioletta Łabuda-Iwaniak, przedstawi referat „Dziedzictwo – przestrzeń wspólna. Założenia kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta””.

Kampania Krajobraz mojego miasta na ogólnopolskiej konferencji „Przestrzeń publiczna Poznania jako walor turystyczny”

Zachęcamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Przestrzeń publiczna Poznania jako walor turystyczny”. Konferencja podzielona będzie na 3 bloki:

Blok I Przestrzeń publiczna jako dobro wspólne
Blok II Rewitalizacja przestrzeni publicznej
Blok III Wyobrażenia przestrzeni publicznej

Szczegółowy program znaleźć można na stronie: http://przestrzen.amu.edu.pl/#agen

Na konferencji nie zabraknie filmu szkoleniowego pt. „Krajobraz mojego miasta”, którego fragmenty będą ilustrować jeden z omawianych podczas konferencji problemów – zanieczyszczenia przestrzeni miasta reklamami.

Kampania „Krajobraz mojego miasta” na 5. Targach Dziedzictwo

Narodowy Instytut Dziedzictwa organizuje podzielony na dwie sesje panel ekspercki, którego motywem przewodnim jest idea kampanii „Krajobraz mojego miasta”. Pierwsza sesja poświęcona będzie tematyce ładu przestrzennego i prawidłowego gospodarowania przestrzenią publiczną, a druga – ochronie świeckiej architektury drewnianej.

Kampania społeczna „Krajobraz mojego miasta” prowadzona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i MKiDN to projekt zachęcający do wprowadzania zmian w przestrzeni polskich miast. Kampania ta skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno do społeczeństwa, jak i działaczy samorządowych oraz profesjonalistów z dziedziny architektury, urbanistyki, planowania, ale także konserwacji zabytków. Jej celem jest kształtowanie odpowiedzialnej i aktywnej postawy w dbałości o wspólną przestrzeń miejską. Istota Targów Dziedzictwo jest bardzo bliska kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta”, dlatego to właśnie tam wybrzmią eksperckie debaty dotyczące projektowania harmonijnej przestrzeni wspólnej oraz ochrony drewnianych zabytków.

Pierwsza sesja, zatytułowana „Krajobraz mojego miasta”, rozpocznie się projekcją filmu o tym samym tytule. Jest on centralnym punktem kampanii, który diagnozuje najpowszechniejsze problemy polskich miast i pokazuje, jak sobie z nimi radzić, a więc jak efektywnie ograniczać reklamowy chaos, dbać o miejską zieleń, w tym zabytkową, czy jak chronić miejskie dziedzictwo oraz miejsca pamięci. Po projekcji głos zabiorą eksperci z dziedziny prawa, konserwacji zabytków i planowania przestrzeni. Sesję moderuje dr Krzysztof Wielgus (Politechnika Krakowska).

Tytuł drugiej sesji również został zaczerpnięty z filmu produkcji NID-u. „Piękne, polskie, drewniane” to film zbierający głosy ekspertów i pasjonatów drewnianej architektury świeckiej, którzy przekonują, że drewniane jest piękne i wartościowe. Pokazują także dobre przykłady aranżowania i modernizacji drewnianych budynków. Do dyskusji po filmie zaproszeni zostali goście z różnych regionów Polski, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi konieczności ochrony zabytkowej architektury drewnianej. Moderatorem sesji będzie Mariusz Czuba, z-ca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Panel odbywa się podczas 5. Targów Dziedzictwo, 8. listopada 2017 r.
Centrum Targowo-Kongresowe, ul. Marsa 56c, Warszawa (sala D)

10.30 – 12.00 Krajobraz mojego miasta
12.15 – 13.45 Piękne, polskie, drewniane

Zapraszamy do zapoznania się z założeniami kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta” www.krajobrazmojegomiasta.pl oraz z pełnym programem 5. Targów Dziedzictwo www.targidziedzictwo.pl. Wstęp na Targi jest wolny. Konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Targów.

Kampania „Krajobraz mojego miasta” na konferencji „Dobre Praktyki w urbanistyce i planowaniu przestrzennym”

Celem konferencji jest stworzenie warunków dla dyskusji i wymiany doświadczeń na temat dobrych praktyk w urbanistyce i planowaniu przestrzennym mających swoje odniesienie w przestrzeni miast i na obszarach wiejskich. Przez DOBRE PRAKTYKI należy rozumieć pozytywne przykłady rozwiązań projektowych, organizacyjnych zarządczych i informacyjnych, które wpływają na:

 • funkcjonalność przestrzeni miast i wsi, (tj. stopień i zakres realizacji oczekiwanych funkcji),
 • praktyczność (komfort użytkowania, łatwość obsługi),
 • czytelność (rozumienie przestrzeni i jej porządek), bezpieczeństwo jej użytkowników oraz
 • na atrakcyjność i estetykę form zagospodarowania.

Zaproszenie na konferencję kierowane jest do pracowników naukowych i praktyków, którzy prowadzą rozważania naukowe i/lub kształtują i wykorzystują w praktyce mechanizmy poprawnych zmian w strukturze zurbanizowanej oraz planowaniu przestrzennym. Zaproszenie skierowane jest także do doktorantów i studentów, w celu stworzenia możliwości podzielenia się wynikami swoich badań, ale również w celu zweryfikowania nabytej wiedzy niezbędnej w dalszym procesie ich naukowego rozwoju. Zachęcamy do udziału osoby związane zarówno z ośrodkami naukowymi, jak i instytucjami administracji publicznej czy instytucjami społecznymi. Zapraszamy geografów, architektów, urbanistów, planistów przestrzennych, socjologów, ekonomistów i specjalistów innych dziedzin oraz dyscyplin, którym sposób kształtowania przestrzeni nie jest obojętny.

W czwartek o 10.55 przedstawicielki OT NID Poznań zaprezentują uczestnikom konferencji fragment filmu „Krajobraz mojego miasta” oraz najważniejsze założenia kampanii.

Program_Konferencja_Dobre_Praktyki_IGSEiGP_Poznan_29_30_listopad_2017

Instytut Designu w Kielcach: projekt uporządkowania reklam i szyldów na kieleckim rynku

Z inicjatywy Instytutu Designu w Kielcach, wykładowcy Scuola Italiana Design z Padwy oraz absolwenci i studenci polskich uczeni projektowych opracowali koncepcję uporządkowania nieprofesjonalnych reklam i szyldów na kieleckim rynku. Projekt objął wyłącznie centralne miejsce w mieście ze względu na przytłaczającą ilość chaotycznych informacji i reklam, które negatywnie wpływają estetykę na reprezentacyjnej części Kielc.

Podczas realizacji projektu zorganizowano wiele spotkań między projektantami a przedsiębiorcami, urzędnikami odpowiedzialnymi za przestrzeń publiczną oraz mieszkańcami Kielc. Spotkania dotyczyły historii i tradycji estetycznych dotyczących szyldów i reklam w Kielcach od lat 60. do czasów współczesnych. Czynny udział w spotkaniach brał kierownik Muzeum Historii Kielc Krzysztof Myśliński oraz dr Rafał Urbański, specjalizujący się w tematyce neonów.

Najważniejszą częścią projektu były rozmowy z przedsiębiorcami, którzy prowadzą działalność gospodarczą na rynku: bezpośrednie konsultacje oraz zbadanie indywidualnych preferencji każdego z przedsiębiorców. Następnie projektanci mieli dwa tygodnie na zaproponowanie konkretnych rozwiązań. Przedsiębiorcy odwiedzili Instytut Designu w Kielcach, gdzie oglądali indywidualnie zaprojektowane propozycje. Oczekiwania przedsiębiorców dotyczyły przede wszystkim widoczności wśród konkurencji i czytelności komunikatu.

 • Wszystkie usługi, z których można skorzystać na rynku zostały podzielone na trzy kategorie: „do zrobienia”, „do zjedzenia”, „do kupienia”.
 • Ikonografia do projektu inspirowana była herbem Kielc, wszystkie piktogramy wykonane zostały w formie pięciokąta.
 • Szyldy opracowane zostały według ujednoliconego systemu: w pierwszej kolejności powstały zasady, którymi powinny kierować się osoby zamawiające szyld lub reklamę.
 • Zespół porównał proporcje szyldów i opracował zasady dotyczące ich umiejscowienia oraz materiałów i kolorystyki.
 • Projektanci opracowali system dla każdej pierzei rynku i zaproponowali sposoby ekspozycji w witrynach sklepowych, wyglądu semaforów, elewacji, zmianę wizerunku lokali restauracyjnych, usługowych, sklepów odzieżowych i innych.

Zespół kierował się indywidualnym podejściem do każdego szyldu, uwzględniając historię wizualną danego lokalu.

Podsumowaniem projektu była zorganizowana na rynku głównym wystawa „Imago”, która pokazywała stan obecny kamienic oraz stan po wprowadzeniu projektu. Zamierzenia projektu prezentowane był także na konferencji IMPACT’17 w Krakowie, podczas panelu „Dobrze zareklamowane, czyli jak skutecznie porządkować reklamy w przestrzeni publicznej w polskich miastach”.

Najważniejsze efekty projektu:

 1. wzbudzenie świadomości przedsiębiorców w kwestii koniecznych i korzystnych dla nich zmian wizerunkowych,
 2. poznanie stosunku mieszkańców Kielc do reklam w przestrzeni publicznej,
 3. przygotowanie profesjonalnego projektu, który może zostać zrealizowany w każdej chwili.

Kielce prezentacja

Film „Krajobraz mojego miasta” na Kongresie Impact’17 w Krakowie

W dniach 31 maja – 1 czerwca 2017 roku w Krakowie odbył się Kongres Impact’17 skierowany do twórców najnowocześniejszych technologii, naukowców, przedsiębiorców, przedstawicieli sektorów kreatywnych oraz administracji rządowej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pośród których znaleźli się: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, Wiceminister Kultury, Generalny Konserwator Zabytków prof. Magdalena Gawin oraz Wiceminister Paweł Lewandowski.

W swoim wystąpieniu prof. Gawin podkreśliła konieczność wprowadzania dobrych praktyk w projektowaniu miast i dbaniu o estetykę ulic, placów, rynków. Nawiązywała m.in. do stworzonego z jej inicjatywy filmu edukacyjnego pt. „Krajobraz mojego miasta”, który porusza problemy chaosu reklamowego szpecącego krajobraz polskich miast, małej architektury i zieleni miejskiej, prezentując jednocześnie rozwiązania i opinie ekspertów dotyczące planowania przestrzeni publicznej.

Wiceminister wskazała  na tzw. ustawę krajobrazową, będącą podstawowym narzędziem legislacyjnym, umożliwiającym miastom wprowadzenie zasad dbałości o obszary publiczne. Prof. Magdalena Gawin zaprezentowała stronę internetową www.krajobrazmojegomiasta.pl stworzoną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, na której udostępnione są wydawnictwa i materiały merytoryczne o zarządzaniu dziedzictwem kulturowym oraz planowaniu przestrzeni publicznej, opracowane dla jednostek samorządu terytorialnego.

Podczas Kongresu zaprezentowano także specjalną wystawę przygotowaną na zamówienie MKiDN i NCK we współpracy z Instytutem Designu w Kielcach prezentującą uporządkowanie szyldów i reklam na przykładzie ścisłego centrum Kielc. Przy okazji wystawy wyświetlano wybrane odcinki filmu „Krajobraz mojego miasta”.

O Impact’17

Kongres Impact’17 to druga edycja wydarzenia, w którym udział wzięło ponad 5 tysięcy uczestników. Głównym tematem były m.in.: Gospodarka 4.0, innowacyjne technologie i digitalizacja. Kongres skierowany jest do przedstawicieli firm przemysłowych, sektora publicznego, świata biznesu, środowiska akademickiego, start-upów, funduszy inwestycyjnych oraz mediów. W ramach wydarzenia odbyło się ponad 1000 sesji matchingowych dla startupów i korporacji, sesje pitchingowe dla najbardziej innowacyjnych startupów z regionu CEE, specjalne strefy, w których prezentowane były najnowsze technologie, projekty badawcze, i programy wsparcia oraz sesje networkingowe. Z kolei w ramach eduhackathonu przedstawione zostały wnioski, jak powinna wyglądać edukacja, aby nadążała za innowacyjną gospodarką.

Film „Krajobraz mojego miasta” w cyklu „MIASTOWI. Przegląd filmów o mieście”

Stowarzyszenie „Oswajanie sztuki” prowadzące w Szczecinie Śródmiejski Punkt Sąsiedzki ŚRODEK, którego celem jest aktywizacja mieszkańców oraz edukacja obywatelska i przestrzenna, prowadzi pilotażową edycją cyklu „MIASTOWI. Przegląd filmów o mieście”. W ramach cyklu pokazywane są filmy będące wyjściem do dyskusji. Prezentowany był już m.in. film „La Comuna 9. Odzyskując miasto”. Listopad będzie tematycznie związany z reklamami i szyldami w przestrzeni miejskiej – otwarta zostanie wystawa o szyldach reklamowych w polskim Szczecinie oraz warsztaty typograficzne. W ramach listopadowego spotkania będzie można zobaczyć film „Krajobraz mojego miasta”.

Wstęp jest niebiletowany. Seans odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. bł. Królowej Jadwigi 44b, 14 listopada o godz. 18:00.

Dziedzictwo kulturowe w badaniach. Prezentacja wyników na konferencji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Co Polacy myślą o dziedzictwie? Co o nim wiedzą? Z czym go kojarzą? Jakie znaczenia mu przydają? Które wartości dziedzictwa są dla nich najważniejsze? Czy są zainteresowani jego poznawaniem? Czy czują się za nie odpowiedzialni? Ile są w stanie za nie zapłacić?

Na te i inne pytania odpowiada książka pt. „Dziedzictwo kulturowe w badaniach. Polacy wobec dziedzictwa”. Raport z badań społecznych prezentująca wyniki badań społecznych przeprowadzonych dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Publikacja, będąca wspólną inicjatywą Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego inicjuje serię wydawniczą poświęconą prezentowaniu wyników badań społecznych dotyczących dziedzictwa kulturowego.

4 grudnia 2017 r. w Krakowie podczas konferencji „Po co Polakom dziedzictwo? Współczesna rola i znaczenie dziedzictwa w badaniach społecznych” organizowanej  przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim eksperci zaprezentowali wyniki  badań szerokiemu gronu odbiorców i przyczynili się do dyskusji na temat znaczeń i roli jaką odgrywa dziedzictwo dla współczesnych Polaków. Wykład wygłosili: dr Krzysztof Kowalski, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego „O dziedzictwie i jego wykorzystaniu na przełomie XX i XXI wieku”; dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego „Dziedzictwo w akcji i narracji. Relacje, formy i konteksty dziedzictwa kulturowego” oraz dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie „Potencjał społeczno-ekonomicznego oddziaływania dziedzictwa kulturowego i wyzwania w jego badaniu”.

Ze strony NID głos zabrali: Bartosz Skaldawski, Z-ca Dyrektora NID, Anna Kozioł i Aleksandra Chabiera z Działu Kształcenia i Wydawnictw. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii reprezentowali  dr hab. Piotr Nowak, Konrad Stępnik i  Adam Dąbrowski.

W trakcie spotkania Wioletta Łabuda-Iwaniak przekonywała, że kampania społeczna „Krajobraz mojego miasta” jest potrzebna i ważna dla społeczeństwa.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją!

Audycje o kampanii „Krajobraz mojego miasta” na antenach Polskiego Radia

Już dziś ruszają audycje w Polskim Radiu i jego regionalnych rozgłośniach poświęcone  kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta” oraz jubileuszowej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.

W ramach tej współpracy przygotowaliśmy dla Państwa ponad  90 audycji, które usłyszeć będzie można m.in. w: Trójce, Polskim Radiu Białystok, Gdańsk, Katowice, Lublin, Rzeszów, Wrocław, Łódź, Pomorza i Kujaw, Poznań, RDC oraz Opole.

5 września 2017 roku o godz. 12.00 w gościem audycji „Za a nawet przeciw” w Programie Trzecim Polskiego Radia będzie prof. Magdalena Gawin, Wiceminister Kultury i Generalny Konserwator Zabytków, która opowie o kampanii „Krajobraz mojego miasta” i zachęci słuchaczy to zabrania głosu w tej sprawie.

Ponadto, 9 września 2017 r. z inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa w Bramie Poznania na żywo będziemy relacjonować wydarzenie za pośrednictwem TVP Poznań oraz Radia Poznań.